null Szczepienia przeciwko pneumokokom

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego na lata 2021–2023. Program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Kto może uczestniczyć w programie?

Do programu mogą zgłaszać się osoby, które:

  1. ukończyły 50 rok życia,

  2. są mieszkańcami województwa mazowieckiego 

  3. przejdą pozytywnie badanie kwalifikacyjne.

O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast pierwszeństwo udziału w programie – po spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji – ma personel medyczny zatrudniony w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały.

Realizatorzy programu w Warszawie

Budżet programu

Okres realizacji programu został zaplanowany na lata 2021-2023. Planowany budżet programu został określony w wysokości 6 000 000 zł, zgodnie z poniższym podziałem:

  1. 2021 r.: 1 000 000 zł;

  2. 2022 r.: 2 500 000 zł;

  3. 2023 r.: 2 500 000 zł.

Program sfinansowany zostanie w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

Nie znalazłeś informacji?