Specific category icon

Osoby bezrobotne

Wstecz

Szkolenia grupowe - najczęściej zadawane pytania

Jakie są zasady kierowania na szkolenia grupowe i indywidualne?

Informacje na temat zasad ubiegania się o szkolenie są dostępne na stronie internetowej Urzędu www.up.warszawa.pl lub na infolinii Urzędu Pracy, tel. 19 524. Wnioski na szkolenie można pobrać ze strony internetowej lub u pośrednika pracy. Jednocześnie informujemy, iż aby ubiegać się o szkolenie, należy zgłosić się z kompletem dokumentów do Centrum Aktywizacji Zawodowej do pośrednika pracy.

Nie znalazłeś informacji?