Wstecz

Tarcza Antykryzysowa

Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przedsiębiorca może skorzystać w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy z rozwiązań mających na celu ochronę miejsc pracy oraz wsparcie w zakresie dalszego prowadzenia biznesu / działalności pozarządowej.

Informacje o pomocy jaką powiatowe urzędy pracy oferują pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19 https://warszawa.praca.gov.pl
Kontakt: tel. 22 836 83 28, 693 397 108 e-mail: tarcza@up.warszawa.pl

Wszystkie wnioski przedsiębiorców dotyczące wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej należy składać:

  • w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl

  • lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa (komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze)

  • komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) można złożyć osobiście w kancelariach Urzędu przy ul. Ciołka 10A oraz Grochowskiej 171B w godzinach pracy Urzędu.

Jest ogłoszony nabór wniosków o udzielenie:

Niskooprocentowanej pożyczki – dla mikroprzedsiębiorców

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń - dla: mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw,

Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - dla przedsiębiorców osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (niezatrudniających pracowników)

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń - dla: organizacji pozarządowych

 

Urząd Pracy

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców
https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow

Usługa realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy

Usługi realizowane przez ZUS


Nie znalazłeś informacji?