Osoby niepełnosprawne

null Transport dla osób z niepełnosprawnością od 2023 r.

Od stycznia 2023 roku specjalistyczny przewóz osób z niepełnosprawnościami w Warszawie będzie realizowany przez dwóch przewoźników.

Jakie są rodzaje usług?

Transport jednorazowy pojazdami specjalistycznymi i niespecjalistycznymi/osobowymi świadczony jest na terenie m.st. Warszawy oraz do 20 km od granic m.st. Warszawy. Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, a w soboty i niedziele w godz. 8.00-22.00. Koszt kursu 20 zł.

Transport stały pojazdami specjalistycznymi  i niespecjalistycznymi/osobowymi to przejazdy codzienne do pracy lub do placówek wsparcia dziennego minimum 4 dni w tygodniu przez 4 tygodnie w miesiącu. Świadczone są od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00-22.00 do 20 km w granicach miasta. Aktualny koszt abonamentu miesięcznego wynosi 180 zł.

Kto może korzystać z usług?

Osobami uprawnionymi, są pełnoletni mieszkańcy Warszawy, którzy rozliczają się w Warszawie i posiadają „Kartę warszawianki/warszawiaka” oraz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, lub równoważne.

Z pojazdów specjalistycznych  – może korzystać wyłącznie osoba z niepełnosprawnością ruchową, pierwszeństwo mają osoby, poruszające się na wózku.

W pojazdach osobowych– pierwszeństwo mają osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, wzroku oraz sprzężoną. 

Przewóz stały pojazdami specjalistycznymi przydzielany jest wyłącznie osobom, które nie są w stanie samodzielnie lub z pomocą asystenta/opiekuna korzystać z transportu publicznego i poruszają się na wózku. Należy posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności o symbolu 05-R lub 10-N.

Przewóz stały pojazdami osobowymi jest przydzielany wyłącznie osobom, które nie są w stanie samodzielnie lub z pomocą asystenta/opiekuna korzystać z transportu publicznego i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej o minimum dwóch symbolach z wymienionych: 01-U, 05-R, 10-N, 12-C.

Jakie dokumenty złożyć przed skorzystaniem z usługi?

Osoba korzystająca z przewozów jednorazowych pierwszy raz zobowiązana jest dostarczyć do Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” (CUS) uzupełniony i podpisany wniosek (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o posiadanej niepełnosprawności.

Osoba, która chce skorzystać z przewozów stałych, zobowiązana jest dostarczyć do CUS uzupełniony i podpisany formularz (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Do formularza należy dołączyć aktualne orzeczenie o posiadanej niepełnosprawności, zaświadczenie z pracy lub z placówki wsparcia dziennego.

Kwalifikacja do przewozów stałych następuje po złożeniu kompletnych dokumentów oraz zgłoszeniu się na Komisję ds. transportu.

Wnioski i formularze wraz z załącznikami składa się osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa.

Dokumenty można także przesłać przez ePUAP na adres:/CUSWarszawa/SkrytkaESP

Przewozy pojazdami specjalistycznymi

Kto jest przewoźnikiem?

Przewozy samochodami specjalistycznymi (dostosowanymi do przewozu osób na wózkach) będą realizowane przez firmę Usługi Transportowe Marek Włastowski.

Jak przyjmowane są zgłoszenia?

Zapotrzebowanie na przejazdy jednorazowe pojazdami specjalistycznymi przyjmowane są u przewoźnika w dni robocze od poniedziałku do piątku, pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy (całodobowo) bus@specjaltrans.pl.
Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, zlecenia rejestrowane są automatycznie. Potwierdzenie zamówień rejestrowanych automatycznie nastąpi w ciągu jednego dnia roboczego.

Przewozy pojazdami osobowymi

Kto jest przewoźnikiem?

Przewozy samochodami specjalistycznymi (dostosowanymi do przewozu osób na wózkach) będą realizowane przez firmę WAWA TAXI Sp. z o.o.

Jak przyjmowane są zgłoszenia?

Zlecenia jednorazowe na pojazdy niespecjalistyczne/osobowe przyjmowane są u przewoźnika w dni robocze od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu (22) 333 44 33 lub na adres mailowy centrala@wawataxi.pl
Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, zlecenia rejestrowane są po nagraniu się na automatyczną sekretarkę. Potwierdzenie zamówień rejestrowanych za pomocą automatycznej sekretarki nastąpi w ciągu jednego dnia roboczego.

Szczegółowe informacje między innymi o zasadach, kosztach, terminach i formalnościach zapisane są w Regulaminie. 

Nie znalazłeś informacji?