Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Transport publiczny

Komunikacja

Od 26 czerwca 2021 roku w pojazdach komunikacji publicznej obowiązuje 100% obłożenia. 

Zawieś bilet komunikacji miejskiej – zasady

Pasażerowie, którzy zrezygnowali z podróży komunikacją publiczną mogą zawiesić bilet długookresowy przez internet.

Od 9 października 2020 r. można to robić trzy razy w roku.

Strona, na której można złożyć wniosek, jest dostępna jest pod adresem http://zawieswkm.wtp.waw.pl. Wystarczy podać numer karty, na której zakodowany jest bilet; można też pobrać potwierdzenie złożenia wniosku.

Zgodnie z regulaminem w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, dopuszcza się możliwość zawieszenia ważności biletów długookresowych imiennych:

  1. biletu 30-dniowego i 90-dniowego, ważne w dowolnej strefie biletowej, także Bilety Metropolitalne;

  2.  biletu rocznego dla dzieci z rodzin posiadających 3 dzieci;

  3. biletu Seniora.


Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin, także za pomocą strony internetowej, w dowolnie wybranym przez siebie terminie.

Biletu nie można zawiesić na mniej niż pięć kolejnych dni, więc termin zakończenia ważności biletu musi być dłuższy niż pięć dni.

Jak odwiesić bilet?

  1. kupić i aktywować kolejny bilet,

  2. zgłosić odwieszenie na stronie https://zawieswkm.wtp.waw.pl/odwies lub osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.

Odwieszenie ważności biletu na stronie internetowej nie powoduje automatycznego przekodowania zawieszonej liczby dni na inny termin. Taka operacja możliwa jest wyłącznie w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM. Nie trzeba jednak przychodzić do POP od razu – można to zrobić w wybranym przez siebie momencie.

Można też zwrócić kupiony bilet i otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ważności według zasad określonych w Taryfie Przewozowej.

ZTM

Działanie Punktów Obsługi Pasażerów

W Punktach Obsługi Pasażera ZTM można załatwić sprawy związane z wydawaniem abonamentów mieszkańca (wyrobienie abonamentu mieszkańca uprawniającego do parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania, dokonanie opłaty za wydanie abonamentu gotówką lub kartą). Można też złożyć reklamacje (w formie pisemnej) dotyczące opłat dodatkowych za brak opłaty parkingowej (reklamacje są następnie przekazywane do rozpatrzenia przez ZDM).

W Punkcie Obsługi Pasażera nie ma możliwości dokonania opłaty skarbowej w przypadku czynności związanych z wyrobieniem abonamentu na podstawie pełnomocnictwa. Opłatę taką można dokonać np. poprzez przelew internetowy na nr konta : 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

Godziny pracy POP-ów 


Nie znalazłeś informacji?