Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Transport publiczny

Komunikacja w czasie epidemii

W pojazdach może znajdować się tyle osób, ile wynosi 100% liczby miejsc siedzących lub tyle, ile wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 50 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 30 osób.

W pojazdach i na przystankach eksponowane są plakaty informacyjne dotyczące konieczności zachowania odstępów. W komunikacji miejskiej będzie wyświetlany spot informujący o konieczności zachowaniu odstępu, nierozmawianiu przez telefon, planowaniu podróży, aby była jak najkrótsza. Opracowywane są również plakaty z informacją, jaką liczbę pasażerów może zabrać dany pojazd, które zostaną umieszczone przy wejściach do pojazdów.

Na ulice Warszawy wyjeżdża maksimum pojazdów, przy uwzględnieniu częściowej absencji kierowców i motorniczych. W pierwszej kolejności staramy się zapewnić realizację wszystkich kursów porannych i realizowanych w godzinach szczytów komunikacyjnych.

Rozkład jazdy

Od 19 października na warszawskie ulice w godzinach szczytu kierujemy maksymalną liczbę taboru autobusowego i tramwajowego, jakim dysponuje Warszawa - 1560 autobusów (więcej o ok. 40-50 autobusów w porannym szczycie niż zwykle), 425 tramwajów (więcej o 8 tramwajów), 20 pociągów SKM, 54 pociągi metra. 

Więcej

 

Komunikacja w czerwonej strefie

Od 19 października, wysyłamy na trasy absolutnie wszystkie dostępne pojazdy: 1560 autobusów (więcej o ok. 40-50 autobusów w porannym szczycie niż zwykle), 425 tramwajów (więcej o 8 tramwajów), 20 pociągów SKM, 54 pociągi metra.

Robimy to, aby najbardziej obłożone linie zostały zasilone dodatkowymi kursami (rano i po południu). Stawiamy też na informowanie pasażerów: na stacjach metra pracują informatorzy, którzy udzielają informacji o kursowaniu autobusów i tramwajów. Wszystko po to, by pasażerowie, którzy przyjadą metrem lub do metra, wiedzieli, ile mają czasu do kolejnych odjazdów i mogli zdecydować, do którego autobusu wsiąść, aby nie był przepełniony.

Prowadzimy też ciągłe analizy liczby pasażerów – ręcznie i przy pomocy automatycznych zliczarek. Obserwatorzy korzystają z aplikacji na smartfony przygotowanej w Zarządzie Transportu Miejskiego, do której wpisują dane z obserwacji. Dzięki temu na bieżąco trafiają one do ZTM, gdzie są analizowane razem z danymi ze zliczarek autobusowych. Na tej podstawie planowane są ewentualne dodatkowe zasilenia linii rezerwowymi autobusami.

Dzięki dodatkowym kursom, kampanii informacyjnej i odpowiedzialności warszawiaków przepełnienia zdarzały się bardzo rzadko. Przepełnienia zdarzały się bardzo rzadko - na 1-2 proc. zmierzonych kursów. Do tej pory mieliśmy tylko jedno zatrzymanie spowodowane zbyt dużą liczbą pasażerów.

Zawieś bilet komunikacji miejskiej – nowe zasady

Pasażerowie, którzy zrezygnowali z podróży komunikacją publiczną, ponownie mogą zawiesić bilet długookresowy przez internet. Od 9 października można to robić trzy razy w roku.

Strona, na której można złożyć wniosek, jest dostępna jest pod adresem http://zawieswkm.wtp.waw.pl Wystarczy podać numer karty, na której zakodowany jest bilet; można też pobrać potwierdzenie złożenia wniosku.

Zawiesić można bilety 30- i 90-dniowe, ważne w dowolnej strefie biletowej, także Bilety Metropolitalne. Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin, także za pomocą strony internetowej, w dowolnie wybranym przez siebie terminie.

Do tej pory bilet można było zawiesić tylko raz, ale od 9 października wprowadzamy możliwość zawieszenia biletu trzy razy w ciągu roku kalendarzowego. Jeśli ktoś skorzystał już wcześniej z tej możliwości, np. w kwietniu, to przed 31 grudnia 2020 roku może to zrobić jeszcze dwukrotnie. Od nowego roku liczba możliwych do wykorzystania zawieszeń będzie naliczana od nowa. Biletu nie można zawiesić na mniej niż pięć kolejnych dni, więc termin zakończenia ważności biletu musi być dłuższy niż pięć dni.

Jak odwiesić bilet?

Odwieszenie ważności biletu na stronie internetowej nie powoduje automatycznego przekodowania zawieszonej liczby dni na inny termin. Taka operacja możliwa jest wyłącznie w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM. Nie trzeba jednak przychodzić do POP od razu – można to zrobić w wybranym przez siebie momencie.

Można też zwrócić kupiony bilet i otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ważności według zasad określonych w Taryfie Przewozowej.

Na cmentarz dodatkowymi autobusami

Od 3 listopada, ponownie otwarte są cmentarze. By ułatwić warszawiakom dojazd na stołeczne nekropolie uruchomiliśmy kilka specjalnych linii.

Od wtorku, 3 listopada, do niedzieli, 8 listopada, na trasy wyjadą autobusy linii C09, C11, C40 i 409. Dodatkowo częściej będą jeździły autobusy linii 169 oraz 180, a do obsługi linii 181 i 303 skierowane zostaną autobusy przegubowe. Autobusy linii 250 będą podjeżdżały pod bramę Zachodnią Cmentarza Północnego.

W sobotę i niedzielę, 7 i 8 listopada, na tory wyjadą także tramwaje specjalnej linii C1. Dodatkowo częściej będą jeździły autobusy linii 115, 147, 169, 173, 180, 189, 211, 409, 500 i tramwaje linii 3, a do obsługi linii 110 i 181 skierowane zostaną autobusy przegubowe. Dłuższe składy tramwajowe będą kursowały na liniach 27 i 28. Autobusy linii 727, w godz. 7.00-17.30, we wszystkich kursach, będą dojeżdżały do Cmentarza Południowego.   

Szczegółowe informacje

Nie zapominajmy o epidemii

Bezpieczeństwo pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego, zwłaszcza w czasie epidemii koronawirusa, jest priorytetem dla m.st. Warszawy. Od samego początku podejmujemy aktywne działania edukacyjne, niestety w ostatnim czasie odnotowujemy coraz częstsze przypadki nieprzestrzegania obostrzeń.

Przestrzeganie wprowadzonych na czas epidemii zakazów i nakazów, szczególnie odnoszących się do zasad poruszania się środkami komunikacji publicznej, to gwarancja bezpieczeństwa dla pasażerów, kierowców czy kontrolerów.

Do tej pory Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadził szereg akcji informacyjnych w formie plakatów wywieszanych w pojazdach jak i na wiatach przystankowych, spotów wyświetlanych na ekranach monitorów znajdujących się w pojazdach czy informacji głosowych przypominających o obowiązku zakrywania ust i nosa. Niestety, pomimo aktywnych działań edukacyjnych i informacyjnych odnotowujemy coraz częstsze przypadki niestosowania się pasażerów do obowiązujących w tym zakresie obostrzeń.

Apelujemy o rozszerzenie kontroli

W związku z niepojącym trendem, zwróciliśmy się do Policji z prośbą o rozszerzenie kontroli obowiązku zakrywania ust i nosa przez pasażerów korzystających z pojazdów WTP.

Przypominamy też, że od samego początku wprowadziliśmy procedury bezpieczeństwa dla kontrolerów biletów w zakresie postepowania z pasażerem niestosującym się do obowiązku zasłaniania ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej. Wydzieliliśmy też specjalne strefy bezpieczeństwa oddzielające kierowców i motorniczych od pasażerów. 

Wszystkie aktualne i wcześniej prowadzone działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i użytkowników komunikacji miejskiej w Warszawie.

 

Zwrot za bilety Kolei Mazowieckich

Podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych imiennych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych):

  • całkowicie niewykorzystanych;

  • częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

  • bez potrącenia odstępnego.

Szczegółowe informacje 

Działanie Punktów Obsługi Pasażerów

Punkty Obsługi Pasażera ZTM mają nowe godziny otwarcia.

W Punktach Obsługi Pasażera ZTM można załatwić sprawy związane z wydawaniem abonamentów mieszkańca (wyrobienie abonamentu mieszkańca uprawniającego do parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania, dokonanie opłaty za wydanie abonamentu gotówką lub kartą). Można też złożyć reklamacje (w formie pisemnej) dotyczące opłat dodatkowych za brak opłaty parkingowej (reklamacje są następnie przekazywane do rozpatrzenia przez ZDM).

W Punkcie Obsługi Pasażera nie ma możliwości dokonania opłaty skarbowej w przypadku czynności związanych z wyrobieniem abonamentu na podstawie pełnomocnictwa. Opłatę taką można dokonać np. poprzez przelew internetowy na nr konta : 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

Godziny pracy POP-ów 

 

Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej

Od samego początku epidemii Warszawa dba o bezpieczeństwo pasażerów i pracowników Warszawskiego Transportu Publicznego.

Prowadzimy codzienną staranną dezynfekcję pojazdów - nie tylko ręczną, ale także zamgławianie, dezynfekcję elektrostatyczną i ozonowanie wewnętrznej powierzchni pojazdu. Dodatkowo prowadzimy codzienne badania obciążenia, które pozwalają elastycznie dostosowywać rozkłady jazdy.

Z użycia wyłączone zostały przyciski otwierające drzwi i przyciski przystanku na żądanie. Drzwi otwiera kierowca, autobusy stają na wszystkich przystankach, także tych na żądanie.

Staramy się nie dopuścić do sytuacji, w której autobusy, tramwaje czy metro przewożą zbyt dużą liczbę pasażerów, dlatego miejski tabor jest wykorzystywany w 100 proc.

Na najbardziej obciążone linie kierujemy dodatkowy i większy tabor (w miarę jego dostępności), ponadto na bieżąco monitorujemy liczbę pasażerów korzystających z autobusowych linii szkolnych i jesteśmy w stałym kontakcie z poszczególnymi przedstawicielami szkół i dzielnic. Na podstawie powyższego poprawiliśmy np. ofertę na linii 304 i 323.

Tylko w ostatnim czasie zakupiliśmy 46 nowych składów kolei podziemnej, 160 autobusów elektrycznych i ponad 100 nowoczesnych tramwajów. Są to jedne z największych zamówień w historii, jednak dostawy nie mogą nastąpić dnia na dzień.

Dbamy też o bezpieczeństwo kierowców i motorniczych – zapewniliśmy dla nich środki ochrony osobistej i substancji dezynfekującej dla prowadzących pojazdy WTP. Dodatkowo wyłączyliśmy z użytkowania strefy przy kabinie prowadzącego pojazd i pierwszych drzwi pojazdów WTP.

Wprowadziliśmy odpowiednią organizację pracy osób pracujących wg harmonogramu, w szczególności ograniczenie do niezbędnego minimum spotkania następujących po sobie zmian. Realizujemy umowę na badania pracowników ZTM pod kątem COVID-19.

Powstały też nowe procedury postępowania kontrolerów biletów ZTM w przypadku: stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w pojeździe WTP; zauważenia w pojeździe WTP osoby, której stan zdrowia może wskazywać zakażenie COVID-19 lub takiej, która nie ma zakrytych ust i nosa.

Dbamy o to, by pasażerowie przestrzegali zaleceń sanitarnych, dlatego prowadzimy akcje rozdawania maseczek przez kontrolerów biletów.

Dodatkowo realizujemy akcje informacyjne przypominające o aktualnych ograniczeniach i obowiązkach wynikających z pandemii COVID-19.

Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, na skrzyżowaniach, na których przyciski nadal są jedyną metodą wykrycia pieszego zostały przestawione, a przyciski wyłączone. Pieszy nie musi naciskać żółtych przycisków. Zielone światło dla pieszych zapali się automatycznie, w każdym cyklu.

Oprócz uruchomienia zielonego światła, żółte przyciski służą również osobom niewidomym – jako sygnalizacja dźwiękowa i wibracyjna, a także dotykowa mapa przejścia dla pieszych. W związku z tym same przyciski nie zostały zdemontowane ani zaklejone. Zasłonięte zostały natomiast tabliczki i naklejki informujące o konieczności naciskania przycisku.


Nie znalazłeś informacji?