Osoby niepełnosprawne

Wstecz

Usługi przewozowe dla osób niepełnosprawnych

Transport specjalistyczny

Miasto Stołeczne Warszawa od 1993 roku zapewnia specjalistyczne usługi transportowe. Usługa jest świadczona na terenie stolicy dla osób niepełnosprawnych, które mogą podróżować samodzielnie, z opiekunem, lub psem przewodnikiem. Przewóz osób odbywa się w systemie „od drzwi - do drzwi”, czyli zapewniania jest pomoc w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. m.st. Warszawa zapewni  kontynuację  usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością.

Usługę będzie realizować firma USŁUGI TRANSPORTOWE Marek Włastowski w dotychczasowym systemie „od drzwi  do drzwi”, tzn. zapewniona  jest pomoc w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.

Umowa na realizację ww. usługi została zawarta przez Miasto Stołeczne Warszawa z firmą USŁUGI TRANSPORTOWE Marek Włastowski na okres od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy oraz w przypadku przewożenia na leczenie lub rehabilitację poza miastem  (do 20 km od granic Warszawy).

Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 06:00-22:00, a w soboty i niedziele w godz. 08:00 – 20:00, z  zastrzeżeniem, że nie świadczy się usług w dni ustawowo wolne od pracy.

Osoba korzystająca ponosi opłatę za zryczałtowaną długość kursu w wysokości 15 zł brutto.

Przewoźnik przyjmuje zlecenia (na co najmniej 3 dni przed terminem planowanego przejazdu) w dni powszednie w godzinach od 08:00 do 16:00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 oraz na adres e-mailowy bus@specjaltrans.pl Po godz. 16.00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy zlecenia są automatycznie rejestrowane.

W przypadku, gdy na dany termin jest wolny samochód, w kolejnym dniu roboczym dyspozytor, zachowując kolejność zgłoszeń, oddzwania i informuje klienta o możliwości przyjęcia zlecenia.

Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach pilotażowej akcji m.st. Warszawa podpisało umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu. 

Przewóz taksówkowy realizuje firma WAWA Taxi Sp. z o.o. 

Zlecenia przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 333 4444 na hasło „Wawa Taxi bez barier”

Kto może korzystać z usług?

Z przejazdów taksówkami będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami:

  • posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym;

  • posiadający ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej

  • oraz osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach

  • posiadający ważne orzeczenie równoznaczne do orzeczeń wymienionych powyżej

Opłaty za przejazd i warunki realizacji

Kursy będą realizowane w godz. 6.00 – 23.00 w dni powszednie oraz w niedziele i święta z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zryczałtowana opłata za kurs wyniesie 15 zł za przejazd w jedną stronę maksymalnie do 30 km na terenie Warszawy oraz do 20 km od granic miasta – pokrywamy pozostałą kwotę za przejechane kilometry. W przypadku kursu powyżej 30 km na terenie miasta oraz 20 km od jego granic, za każdy kolejny przejechany kilometr opłatę poniesie osoba korzystająca z przejazdu - wg stawek taryfowych operatora.

Regulamin korzystania z usług taksówkowych osób z niepełnosprawnościami finansowanych przez Urząd m.st Warszawy. 


Nie znalazłeś informacji?