Warszawa 19115 - Miejskie Centrum Kontaktu

Węziej w alei „Solidarności”

null Węziej w alei „Solidarności”

Węziej w alei „Solidarności”

Warszawscy drogowcy przygotowują się do naprawy prawego pasa alei „Solidarności” pomiędzy aleją Jana Pawła II a placem Bankowym. W poniedziałek, 1 lipca zaczną wymianę krawężników i odwodnienia. Prace będą prowadzone etapami. W czasie prac jezdnia zostanie zwężona do dwóch pasów. Robotnicy będą przesuwali się odcinkami w stronę placu Bankowego, a roboty będą prowadzone w godzinach 9:00-15:00. Poza nimi wygrodzenia będą przestawiane bliżej krawężników. Więcej informacji: https://infoulice.um.warszawa.pl/node/129677