Warszawski bon żłobkowy

Wstecz

Warszawski bon żłobkowy

Jak mogę uzyskać warszawski bon żłobkowy?

Jeśli zapiszesz swoje dziecko do niepublicznego żłobka lub klubu malucha, otrzymasz warszawski bon żłobkowy o wartości 400 zł.

Bon będzie przyznawany co miesiąc, od ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, aż do momentu objęcia go wychowaniem przedszkolnym

 

Jak wypełnić wniosek

Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją na stronie.

Pamiętaj o dołączeniu do wniosku

a) kopii umowy zawartej z placówką niepubliczna;

b) zaświadczenie o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej i niekorzystaniu z urlopu wychowawczego;

c) zaświadczenie z placówki niepublicznej, świadczącej opiekę nad dzieckiem o wysokości dofinansowania na dziecko jego działalności.

Wsparcie otrzymasz jeżeli m.in.:

  • pracujesz, mieszkasz i płacisz podatki w Warszawie;

  • nie jesteś na urlopie wychowawczym;

  • Twoje dochody nie przekraczają 3844 zł netto na osobę w rodzinie;

  • Twoje dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku i zgodzisz się na skreślenie z listy na czas otrzymywania świadczenia lub Twoje dziecko chodzi do miejskiej placówki i wypowiesz umowę o świadczenie usług.

 

Kontakt

Zespół Żłobków m.st. Warszawy udziela informacji w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego pod adresem e-mail: bonzlobkowy@um.warszawa.pl
oraz pod numerami telefonów: 22 277 52 16, 22 277 52 00.

Nie znalazłeś informacji?