Formy pomocy

Wstecz

Warsztaty i konsultacje dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Fundacja UNA zaprasza do udziału w programie bezpłatnych konsultacji indywidualnych (psycholog, prawnik) i cyklu warsztatów osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie, potrzebujące praktycznego, stabilnego wsparcia, rozwiązań, chcących nauczyć się skutecznych metod radzenia sobie z otoczeniem, realizowania swoich celów i potrzeb.

Zajęcia odbywają się od listopada 2019 do końca 2020 r w Pracowni Fundacji UNA ul. Nowolipki 19/1.

Zapisy i szczegółowe informacje: tel. +48 665 830 618; email: biuro@fundacjauna.pl

Projekt "Patent na MOC" jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.


Nie znalazłeś informacji?