Wybory

Wstecz

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kalendarz wyborczy

Głosowanie odbędzie się 28 czerwca 2020 r. między godziną 7:00 a 21:00

 

Kalendarz wyborczy znajduje się na stronie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Kodeks wyborczy

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695) - Urząd m.st. Warszawy zawiadamia, iż z mocy prawa wygasły wydane i sporządzone w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.:

  1. zaświadczenia o prawie do głosowania, o których mowa w art. 32 § 1 Kodeksu wyborczego;

  2. akty pełnomocnictwa, o których mowa w art. 56 § 2 Kodeksu wyborczego.

Załatw sprawę

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia i stale zamieszkiwać na terenie województwa mazowieckiego (być wpisanym do rejestru wyborców w gminie w województwie mazowieckim). 

Miejsca dokonywania zgłoszeń

Druk zgłoszenia

 

Bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej wykaz wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Nie znalazłeś informacji?