null Wycinka drzew w Lesie Kabackim

Posłowie koła sejmowego Polska 2050  (Hanna Gill-Piątek, Michał Gramatyka, Paulina Hennig-Kloska, Wojciech Maksymowicz, Joanna Mucha, Mirosław Suchoń, Tomasz Zimoch) złożyli interpelację w sprawie wycinki 264 drzew w Lesie Kabackim pod budowę parkingu jednostki wojskowej.

Posłowie w interpelacji podkreślają, że wycinka 264 drzew pod parking w dobie wyzwań klimatycznych i dbałości o ochronę środowiska naturalnego jest czymś niewyobrażalnym i złym. Zarówno Polska 2050, lokalna społeczność, jak również szersza opinia publiczna jednoznacznie sprzeciwiają się tej wycince.

- 264 drzew, które mają pójść pod piły spalinowe tylko dlatego, że wojsko planuje poszerzenie parkingu dla samochodów w serce rezerwatu jakim jest Las Kabacki, to 264 powodów, dla których będziemy o nie walczyć. Cieszę się, że po stronie ponad 2100 mieszkańców, którzy podpisali petycję ws. wycinki drzew w Lesie Kabackim przyłączają się kolejne osoby. Ochrona tych drzew to nie tylko zobowiązanie wobec mieszkańców Warszawy ale wobec kolejnych pokoleń naszego miasta, które chcą oddychać czystym powietrzem – powiedział Paweł Lenarczyk, rady Dzielnicy Ursynów z Polski 2050.

Pod petycją do ministra Obrony Narodowej podpisało się 2105 osób. W tym miejscu mogą dopisać się kolejne.

O wycince 264 drzew w Lesie Kabackim opinia publiczna dowiedziała się w dniu 12 lipca br. na połączonych Komisjach Zielonego Ursynowa oraz Architektury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwołanych na wniosek Pawła Lenarczyk, przewodniczącego Komisji Zielonego Ursynowa. Zapis komisji

W przypadku pytań można kontaktować się z Pawłem Lenarczykiem, radnym Dzielnicy Ursynów, Polska 2050, telefon 501505912 

MON wstrzymuje wycinkę drzew w Lesie Kabackim

Ministerstwo Obrony Narodowej w odpowiedzi na petycje złożone wspólnie przez Polskę 2050 i Miasto Jest Nasze w sprawie wstrzymania wycinki 264 drzew w Lesie Kabackim poinformowało o wstrzymaniu zadania polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do kompleksu wojskowego oraz budowie parkingu w rezerwacie przyrody Las Kabacki.

Nie znalazłeś informacji?