Specific category icon

Zabytki ruchome

Wstecz

Wydawanie pozwoleń na prowadzenie: prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich, podjęcie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku, przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków

Karta informacyjna w aktualizacji - przepraszamy za utrudnienia.

Informacji udzielamy telefonicznie pod nr telefonu: 22 443 36 40 lub 41 oraz w siedzibie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie: poniedziałek – piątek : 8.00 -16.00.

W związku z wypowiedzeniem porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przyjmowało wnioski do dnia 31 października 2017 r. Od 1 listopada 2017 r. kompetencje w tym zakresie przejął Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (www.mwkz.pl).


Nie znalazłeś informacji?