Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Zalecenia dla mieszkańców

Stan epidemii – zasady bezpieczeństwa

W Polsce  obowiązuje stan epidemii. 

Za złamanie poniższych zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.

 

Obowiązujące zasady od 25 lipca

SPORT

Zwiększa się liczba kibiców, którzy mogą wejść na stadiony. Publiczność może zająć do 50 proc. miejsc na obiekcie.

Baseny i aquaparki: w przypadku basenów (krytych i na powietrzu) nie ma ograniczenia liczby uczestników. Pozostanie ono jednak w aquaparkach. W wodnych parkach rozrywki będzie obowiązywać limit do 75 proc. obłożenia obiektu. Na basenach publiczność może zajmować co drugie miejsce na widowni (w rzędach naprzemiennie).

KONFERENCJE, TARGI, WYSTAWY – 1 osoba na 2,5 m2

Obniżony zostaje maksymalny limit uczestników targów, wystaw, kongresów czy konferencji – na 1 osobę musi przypadać 2,5 m2. Dodatkowo zniesiony zostaje limit 150 osób uczestniczących w tego typu wydarzeniach.

IMPREZY ARTYSTYCZNE I ROZRYWKOWE

Zniesiony zostaje obowiązek naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach, na imprezach artystycznych i rozrywkowych, które odbywają się w pomieszczeniach. Dotyczy to klubów muzycznych, sal widowiskowo-sportowych, a także amfiteatrów oraz muszli koncertowych.

MNIEJSZY DYSTANS SPOŁECZNY

Odległość od innych osób, jaką trzeba było zachowywać w przestrzeni publicznej, wynosi 1,5 metra. Jeśli nie można zachować dystansu w otwartej przestrzeni, nadal trzeba zasłaniać nos i usta!

Granice otwarte, zniesiona kwarantanna

Polacy i inni obywatele Unii Europejskiej nie muszą już odbywać kwarantanny po powrocie do Polski. Można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne UE.

Od 13 czerwca zniesione zostały wprowadzone w marcu tymczasowe kontrole graniczne na granicach wewnętrznych UE i ograniczenia na granicach z Niemcami, Czechami, Litwą, Słowacją, także na przejściach lotniczych i morskich. Polacy po powrocie do kraju nie muszą już odbywać obowiązkowej kwarantanny.

Granice zewnętrzne UE pozostają jednak zamknięte. Przez granicę z Rosją, Białorusią i Ukrainą do Polski będą mogli wjechać obywatele polscy, a także cudzoziemcy, którzy:

 • są małżonkami albo dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod ich stałą opieką;

 • posiadają Kartę Polaka;

 • posiadają stopień dyplomatyczny i członkowie ich rodzin;

 • mają prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski;

 • mają prawo do pracy w Polsce.

Kwarantanna dla osób wjeżdżających z Polski na Ukrainę

Polska została umieszczona przez Ukrainę na liście krajów o podwyższonym ryzyku COVID-19. Osoby wjeżdżające z Polski na Ukrainę oraz osoby, które w ciągu 14 dni przed przekroczeniem ukraińskiej granicy przebywały na terytorium Polski, muszą przejść 14-dniową kwarantannę.

Wyjątek od tej reguły stanowią:

 • osoby poniżej 12. roku życia;

 • osoby, które przejeżdżają przez Ukrainę tranzytem, przy czym nie może on trwać dłużej niż 48 godzin;

 • instruktorzy sił zbrojnych państw NATO i krajów członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”, którzy biorą udział w szkoleniach Sił Zbrojnych Ukrainy;

 • pracownicy misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawiciele oficjalnych misji międzynarodowych, organizacji akredytowanych na Ukrainie oraz członkowie ich rodzin;

 • kierowcy i członkowie załóg ciężarówek, załóg lotniczych i morskich, statków rzecznych, członkowie załóg pociągów i lokomotyw oraz kierowcy autobusów realizujących regularne połączenia;

 • działacze kultury, na zaproszenie instytucji kultury, wraz z jedną osobą towarzyszącą na każdą taką osobę.

Osoby, które są zobowiązane do odbycia 14-dniowej kwarantanny na Ukrainie odbywają ją w warunkach domowych, za pomocą aplikacji „Działaj w domu” („Дій вдома”), w miejscu zamieszkania. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ukraina/zmiany-dotyczace-zasad-odbywania-kwarantanny-przez-osoby-wjezdzajace-na-ukraine-z-terytorium-polski

Obowiązujące zasady od 6 czerwca

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI 

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,

 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki,

 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu,

 • możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów,

 • w  hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

WESELA I INNE UROCZYSTOŚCI RODZINNE

Będzie możliwa organizacja wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

Obowiązujące zasady

W OTWARTEJ PRZESTRZENI: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA

Jeśli w otwartej przestrzeni jest możliwość zachowania 1,5 metrów odległości od innych, nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Można spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowuje się odpowiedni dystans społeczny. Gdy zachowanie dystansu nie jest możliwe – wówczas należy zasłonić usta i nos.

Z obowiązku utrzymania dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

PRZESTRZEŃ ZAMKNIĘTA – NADAL OBOWIĄZUJE NAKAZ ZASŁANIANIA UST I NOSA!

Miejsca, w których obowiązkowo należy zasłaniać usta i nos to:

 • autobusy i tramwaje, metro

 • sklepy, targowiska

 • kina i teatry

 • salony fryzjerskie i kosmetyczne

 • salony masażu i tatuażu

 • kościoły

 • urzędy (podczas załatwiania sprawy w urzędzie)

 • punkty usługowe

 • w samochodach – dotyczy sytuacji, w których razem jadą osoby obce, to znaczy takie, które nie mieszkają ze sobą (np. koledzy z pracy, sąsiedzi, itp.), w taksówce (chyba, że kabina kierowcy oddzielona jest od przedziału pasażerskiego),

 • w zakładach pracy - dotyczy osób, które mają styczność z osobami z zewnątrz – interesantami, klientami, itp.

 • w budynkach użyteczności publicznej (np. w, szkołach, uczelniach, przychodniach i szpitalach, w bankach).

 • na klatkach schodowych, w windach, pralniach i innych miejscach wspólnych, z których korzystają mieszkańcy bloków.

Należy pamiętać, że policjanci, strażnicy graniczni, kasjerzy w banku czy sprzedawcy w sklepie mogą zażądać od nas odkrycia twarzy w celu identyfikacji. Mamy obowiązek uczynić to na ich prośbę. Pracownicy sklepów i punktów usługowych mogą zakrywać twarze przy pomocy przyłbicy, jeśli wszystkie kasy, punkty sprzedaży, okienka, itd. są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Wyjątki!  W  tych miejscach nie trzeba zakrywać ust i nosa:

 • W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.

 • W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

Kogo nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa?

Zakrywać usta i nos muszą co do zasady wszyscy. Wprowadzono jednak kilka wyjątków:

·         dzieci do 4 lat,

·         osoby, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),

·         osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),

·         osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,

·         osoby poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,

·         pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. Ważne! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa.

·         kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,

·         duchowni, sprawujący obrzędy religijne,

·         rolnicy, wykonujący prace w gospodarstwie,

·         żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujący zadania służbowe.

ZNIESIONY ZOSTAJE LIMIT OSÓB W BRANŻY HANDLOWEJ I GASTRONOMICZNEJ  - W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, W RESTAURACJACH!

Uwaga!

 • W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

 • W  sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

ZNIESIONY ZOSTAJE LIMIT OSÓB W KOŚCIOŁACH I INNYCH MIEJSCACH SPRAWOWANIA KULTU RELIGIJNEGO ORAZ PODCZAS UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH

Uwaga! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

ZGROMADZENIA NA POWIETRZU

W przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń.

Uwaga! Uczestnicy muszą zasłaniać usta i nos lub zachować dystans społeczny.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI

Restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom.  Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

 

Dodatkowe informacje:

 • Salony fryzjerskie i kosmetyczne

W salonach obowiązują następujące zasady:

– obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);

– używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;

– przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Szczegółowe wytyczne:

salony kosmetyczne 

salony fryzjerskie

 • Biblioteki i muzea 

Zostaje uchylony zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

 • Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe mogą korzystać z rehabilitacji leczniczej. Możliwa jest rehabilitacja z zachowaniem specjalnych wytycznych i reżimu sanitarnego.

Pozostałe ograniczenia

 • Zawieszone są imprezy masowe i zgromadzenia do odwołania (w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń) 

 • W autobusie, metrze czy tramwaju może znajdować się tyle osób, ile wynosi 50% wszystkich miejsc w pojeździe – siedzących i stojących. Połowa miejsc siedzących musi jednak pozostać wolna.

 

Informacje dotyczące działania urzędów i placówek m.st. Warszawy znajdują się TU

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie

Kwarantanną będą objęci wszyscy (rodzina, współlokatorzy), którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

Chroń się przed zakażeniem

Często myj ręce, używając mydła i wody lub środków dezynfekujących na bazie alkoholu. Zakrywaj usta i nos.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Unikaj zatłoczonych miejsc


Jeśli masz pytania dotyczące koronawirusa zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 190 590 lub wejdź na stronę www.gov.pl/web/koronawirus lub https://gis.gov.pl/

Podejrzewasz zakażenie:

 • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
 • masz podwyższoną temperaturę,
 • kaszlesz i masz duszności.

Zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ. Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Mapa zachorowań

Maseczki – czym się ochronić

Usta i nos możemy zasłonić za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innym fragmentem odzieży. Nie ma nakazu korzystania wyłącznie z maseczek ochronnych. Jeżeli jednak decydujemy się na maseczki, warto wiedzieć, które wybrać.

Maseczki mogą być wykonane z tkanin: bawełnianych, bawełnianych z domieszką elastanu, bawełnianych z lnem, lnianych, poliestrowych, wiskozowych z domieszką poliestru, poliamidowych z poliestrem, fizeliny.

Maseczka powinna przylegać ściśle do twarzy, ale pozostawiać wygodę noszenia i oddychania. Maseczki wielorazowe należy prać po każdym użyciu.

Jak samemu zrobić maseczkę?

Można szybko i łatwo zrobić maseczkę własnoręcznie. Zachęcamy do skorzystania ze wzoru wykrojnika, który znajduje się w załączeniu. Wystarczy kawałek materiału (lista tkanin, z których maseczka powinna być wykonana znajduje się powyżej) oraz dwie gumki, np. recepturki. Jeżeli używamy lekkiego materiału, zwielokrotnijmy liczbę warstw tkaniny.

·         Maseczka powinna być wiązana z tyłu na troki lub mieć gumki, umożliwiające założenie jej za uszy.

·         W części środkowej powinna zawierać zakładki (harmonijkę), które pozwolą dopasować ją do kształtu twarzy i zakryć tym samym nos, usta i brodę.

·         Górna krawędź powinna być wzmocniona, aby umożliwić szczelne dopasowanie maseczki do nosa.

·         Rozmiar mierzony „na płasko” to co najmniej 17,5 cm x 9,5 cm.

Maseczka wzór wykrojnika 

Zużyte rękawiczki i maseczki wyrzuć do zmieszanych

Zużyte środki ochronne stanowią zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego mieszkańcy, po użyciu jednorazowych rękawiczek i maseczek, powinni bezzwłocznie wyrzucić je do kosza na odpady zmieszane. 

Zdejmuj rękawice i maski ostrożnie. 

Zobacz jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę 

 

Zobacz jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

 

Jeśli masz pytania dotyczące koronawirusa zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 190 590 lub wejdź na stronę www.gov.pl/web/koronawirus lub https://gis.gov.pl/

Podejrzewasz zakażenie:

 • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
 • masz podwyższoną temperaturę,
 • kaszlesz i masz duszności.

Zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ. Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Mapa zachorowań


Nie znalazłeś informacji?