Warszawa 19115 - Miejskie Centrum Kontaktu

Wstecz

Zamknięta droga dla rowerów

Zamknięta droga dla rowerów

W związku z budową kolektora Wiślanego prowadzone są etapowane prace przy komorach wzdłuż ul. Wybrzeże Gdyńskie w rejonie mostu S. Grota-Roweckiego. Z tego powodu etapami zamykana jest droga dla rowerów – na całej szerokości po wschodniej stronie ulicy. Mogą wystąpić również czasowe utrudnienia w ruchu pieszych.