Warszawa 19115 - Miejskie Centrum Kontaktu

Wstecz

Zamknięta ul. S. Bodycha

Zamknięta ul. S. Bodycha

We wtorek, 6 kwietnia rozpocznie się budowa kanalizacji ściekowej, chodników, wjazdów na posesje i układanie nowej nawierzchni jezdni na ul. S. Bodycha. Prace przebiegać będą w dwóch etapach. Etap pierwszy przewiduje zamknięcie ul. S. Bodycha na odcinku od ul. gen. K. Sosnkowskiego do posesji nr 39. Objazd prowadzić będzie: ulicami: gen. K. Sosnkowskiego - Kompanii AK „Kordian” - al. Bzów. Taka organizacja ruchu potrwa ok. miesiąca. Etap drugi prac będzie wymagał zamknięcia ul. S. Bodycha na odcinku od nr administracyjnego 39 do ul. M. Spisaka.