Specific category icon

Dokumenty i postępowanie z dokumentami

Wstecz

Zastrzeganie dokumentów i kart płatniczych, znalezienie dokumentów innej osoby. - Najczęściej zadawane pytania

Co mam zrobić jak straciłem dokumenty w np. w piątek po godz. 20:00?

Należy w swoim Banku dowiedzieć się, w jaki sposób możemy najszybciej zgłosić utratę dokumentów z wpisaniem do Systemu „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”. W przypadku niektórych banków zastrzeżenia dokumentów można dokonać poprzez infolinię banku (czynne są całodobowo). Jeżeli telefoniczne zastrzeżenie dokumentów w danym banku nie jest możliwe należy udać się osobiście do najbliższego oddziału banku lub do banku obsługującego osoby nie będące jego klientami. Jeżeli dokumenty zostały skradzione należy niezwłocznie powiadomić o tym policję.

Co zrobić w przypadku znalezienia dowodu osobistego innej osoby?

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, powinna niezwłocznie przekazać ten dokument organowi, który wydał dokument (najbliższy urząd dzielnicy, gminy), dokument można również zanieść na Policję. Może również bez zbędnej zwłoki przekazać znaleziony dowód osobisty posiadaczowi dowodu osobistego.

Gdzie zostaje odesłany odnaleziony dowód osobisty?

Odnaleziony dowód osobisty zostaje przekazany do organu, który go wydał. Jeżeli osoba składała wniosek o dowód osobisty w Warszawie, odnaleziony dokument zostaje przekazany do Delegatury BAiSO (Biura Administracji i Spraw Obywatelskich) w której składany był wniosek.


Nie znalazłeś informacji?