Specific category icon

Rejestracja urodzeń

Wstecz

Zgłoszenie urodzenia dziecka przez internet

Jeśli urodzi ci się dziecko, trzeba je zgłosić do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je.

Zgłoszenie urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Przez internet

Jeśli chcesz zgłosić urodzenie dziecka przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub e-dowodu.

Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.

Usługa jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji 


Nie znalazłeś informacji?