Wybory

Wstecz

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - II TURA

Krok po kroku

PRZEZ INTERNET

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Sprawdź jak założyć tymczasowy profil zaufany (można go założyć bez wychodzenia z domu, jest ważny 3 miesiące).

ZGŁOŚ ZAMIAR GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (<— aktywny przycisk przekierowujący na stronę z e-usługą).

 

W URZĘDZIE

Krok po kroku:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij „Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego”.
 2. Wypełniony wniosek złóż w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której jesteś wpisany do spisu wyborców.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Komisarz wyborczy.

Termin odpowiedzi

 • Pakiet wyborczy dostarcza się wyborcy najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.
 • Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, pakiet wyborczy otrzyma najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Termin składania dokumentów:

 • Do 30 czerwca 2020 r. – każdy wyborca.
 • Do 7 lipca 2020 r. – wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
 • Do 10 lipca 2020 r. – wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 7 lipca 2020 r.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.
 2. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.
 3. W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.
 4. Pakiet wyborczy jest przesyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 6. Wyborca niepełnosprawny może zażądać dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu.
 7. Wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 979).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.).

Wymagane załączniki


Nie znalazłeś informacji?