Zarząd Dróg Miejskich

Dane teleadresowe

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

tel.: 22 558 90 00
faks: 22 620 06 08

zdm.waw.pl

kancelaria@zdm.waw.pl

https://www.facebook.com/ZDM.Warszawa/ 

twitter.com/@ZDM_Warszawa
 


awarie@zdm.waw.pl - zgłoszenie awarii przez gestorów sieci (wodociągi, ciepłownicy, teletechnika i inni)
holowanie@zdm.waw.pl - korespondencja dotycząca usuwania pojazdów
identyfikatory@zdm.waw.pl - wnioski o zezwolenia na wjazd na Trakt Królewski, identyfikatory dla samochodów ciężarowych.
reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl - reklamacje dotyczące opłat dodatkowych w strefie parkowania
windykacja@zdm.waw.pl - korespondencja dotycząca windykacji opłat dodatkowych w strefie parkowania
kancelaria@zdm.waw.pl - korespondencja ogólna, wnioski pozostałe.


Pogotowie Drogowe: 19 115

(dawny numer 22 19633 od 1 stycznia 2018 roku jest nieaktualny).

 

Kasa ZDM

ul. Chmielna 120
Czynna w dni robocze w godzinach 8.30-12.00, 12.30-15.00.
W ostatni dzień każdego miesiąca, kasa czynna w godzinach 8.30-12.00, 12.30-14.00.

Sprawy związane z abonamentem mieszkańca można załatwić w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM:

 • Żelazna 61 (siedziba ZTM, pon. – pt.: 7.00-20.00)
 • Lotnisko Chopina (pon. – niedz.: 07.00-20.00)
 • Dworzec Wschodni – Lubelska (pon. – pt.: 7.00-20.00)
 • Dworzec Centralny (pon. – niedz.: 6.00-22.00)
 • Dworzec Zachodni (pon. – niedz.: 7.00-20.00)
 • C.H. Blue City* (pon. – niedz.: 11.00-19.00)
 • Metro Imielin – linia M1 (pon. – pt.: 7.00-20.00)
 • Metro Służew – linia M1 (pon. – pt.: 07.00-20.00; sob.: 8.30-15.30)
 • Metro Politechnika – linia M1 (pon. – pt. 07.00-20.00; sob.: 10.00-17.00)
 • Metro Centrum – linia M1 (pon. – sob.: 7.00-20.00)
 • Metro Świętokrzyska – linia M1(pon. – pt.: 7.00-20.00)
 • Metro Świętokrzyska 2 – linia M2 (pon. – pt.: 12.00-19.00)
 • Metro Ratusz-Arsenał – linia M1 nieczynne
 • Metro Dworzec Gdański – linia M1 (pon. – pt.: 07.00-20.00)
 • Metro Plac Wilsona – linia M1 (pon. – pt.: 7.00-20.00)
 • Metro Marymont – linia M1 (pon. – pt.: 12.00-19.00)
 • Metro Młociny – linia M1 (pon. – pt.: 07.00-20.00; sob.: 09.30-16.30)
 • Metro Rondo ONZ – linia M2 (pon. – pt.: 12.00-19.00)
 • Metro Nowy Świat-Uniwersytet – linia M2 (pon. – sob.: 12.00-19.00)
 • Metro Stadion Narodowy – linia M2 (pon. – pt.: 12.00-19.00)
 • Metro Dworzec Wileński – linia M2 (pon. – pt.: 07.00-20.00; sob.: 08.00-15.00)

 

*Punkt nieczynny we wszystkie niedziele ustawowo objęte zakazem handlu


Korespondencję w sprawach Abonamentu, Karty N+, Karty Powstańca oraz Karty Honorowej i reklamacji w sprawach opłat dodatkowych należy kierować na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa. Osoby niepełnosprawne mogą składać reklamacje również w ww. Biurach Obsługi Klienta.

 

Zespół prasowy

tel. 22 55 89 336
tel. 22 55 89 433
kom. 572 726 915

rzecznik@zdm.waw.pl 


Rachunki bankowe

Numer konta bankowego, na które można przekazywać Opłaty Dodatkowe SPPN:
17 1030 1508 0000 0005 5005 9118

Na dokumentach wystawianych przez kontrolerów ZDM podajemy indywidualne konta 
dla poszczególnych opłat. Numer konta kończy się numerem Dokumentu Opłaty Dodatkowej.

Opłaty skarbowe:
rachunek Urzędu m.st Warszawy dla dzielnicy Wola
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

dochodów za zajęcie pasa drogowego:
45 1030 1508 0000 0005 5005 9002

zabezpieczeń do umów, kaucji i wadiów:
51 1030 1508 0000 0005 5005 9088

Usuwanie pojazdów:

1. Pojazdy usunięte na podstawie art. 130 a  ustawy Prawo o ruchu drogowym

70 1030 1508 0000 0005 5005 9037

2. Pojazdy tzw. „wraki” usunięte na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

92 1030 1508 0000 0005 5005 9126  

WAŻNE: Na poleceniu przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Opłaty abonamentowe są przyjmowane na konta indywidualne dotyczące poszczególnych spraw. 

​Numery kont są wydawane po przedstawieniu wymaganych dokumentów.

Dane do płatności dokonywanych z zagranicy:

Międzynarodowy numer banku BIC odbiorcy (SWIFT-Code) - CITIPLPX

Międzynarodowy bankowy numer konta IBAN dla opłat dodatkowych-PL17103015080000000550059118

adres: SENATORSKA 18

Rzecznik prasowy

tel.: 22 55 89 233
kom: 665 800 561
rzecznik@zdm.waw.pl 


Skargi i wnioski

Dyrektorzy Zarządu Dróg Miejskich przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15.00-17.00, po uprzednim zarejestrowaniu.
Zgłaszający powinien podać nazwisko i imię oraz określić, w jakiej sprawie się zgłasza. Zgłoszenia osób zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie w Sekretariacie Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 pod nr tel. 22 55 89 177 codziennie w godz. 07.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@zdm.waw.pl

Struktura organizacyjna jednostki

Łukasz Puchalski
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

 1. Wydział Strategii i Rozwoju
 2. Wydział Komunikacji Społecznej
 3. Wydział Prawny i Zamówień Publicznych
 4. Wydział Spraw Pracowniczych
 5. Wydział Kontroli Wewnętrznej
 6. Stanowisko ds. Zarządzania Jakością
 7. Stanowisko ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
 8. Zespół Sekretariatu

 

Artur Rejzner
Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:

 1. Wydział Utrzymania i Remontów Dróg
 2. Wydział Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska
 3. Wydział Infrastruktury i Ewidencji Dróg
 4. Pogotowie Drogowe

 

Tamás Dombi
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:

 1. Wydział Zrównoważonej Mobilności
 2. Wydział Organizacji Ruchu
 3. Wydział Oświetlenia
 4. Wydział Sygnalizacji
 5. Wydział Miejskiego Systemu Informacji
 6. Wydział Administracyjny

 

Wojciech Partyka
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarowania

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:

 1. Wydział Parkowania
 2. Wydział Pasa Drogowego
 3. Wydział Kontroli Pasa Drogowego
 4. Wydział Informatyki

 

Edyta Samociuk
Główny Księgowy

Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:

1.        Wydział Planowania i Budżetu
2.        Wydział Finansowo-Płacowy
3.        Wydział Księgowości
4.        Wydział Rozliczeń i Windykacji
5.        Wydział Kosztorysów
6.        Wydział Usuwania Pojazdów

   

Biuro Urzędu m.st. Warszawy nadzorujące jednostkę

Biuro Polityki Mobilności i Transportu


Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

Dane teleadresowe

Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy
ul. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa
tel.: 22 443 22 70
fax: 22 443 22 72
e-mail: Sekretariat.BKIiRwPD@um.warszawa.pl

Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

Dodatkowe informacje

Biuro prowadzi, przeznaczony dla mieszkańców Warszawy, serwis informacyjny - http://www.infoulice.um.warszawa.pl/ o inwestycjach i remontach ulic oraz wynikających z nich utrudnieniach w ruchu. W serwisie umieszczone są komunikaty o utrudnieniach, schematy organizacji ruchu, plany proponowanych objazdów, zmiany komunikacji miejskiej. Możliwe jest także otrzymywanie powiadomień o utrudnieniach w ruchu za pośrednictwem SMS i newsletter.


Taxi. Sprawdź, zanim wsiądziesz

Wybierz bezpieczeństwo, jedź warszawską taksówką” tak brzmi hasło kampanii informacyjnej, dzięki której mieszkańcy i turyści mogą dowiedzieć się jak rozpoznać licencjonowaną warszawską taksówkę.

Od końca października br. w środkach komunikacji miejskiej wyświetlane były spoty informacyjne na temat kampanii. Celem akcji jest podkreślenie bezpieczeństwa, jakie mieszkańcom i turystom zapewnia podróżowanie licencjonowaną warszawską taksówką. Kulminacja kampanii informacyjnej przypadła w okresie 29.10-04.11 br. Ten szczególny czas: zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych, podróże na cmentarze i wcześniej zapadający zmrok, mogą sprzyjać przewoźnikom, którzy stosują niedozwolone praktyki. 

Aby uchronić pasażerów przed korzystaniem z usług nieuczciwych przewoźników na plakatach, ulotkach i w spotach informacyjnych wyeksponowano elementy oznakowania, wyróżniające taksówkarzy z licencją. 

https://taxi.um.warszawa.pl/

W dniach 16 - 22 kwietnia 2018 roku trwała czwarta odsłona kampanii informacyjno-edukacyjnej „Taxi. Sprawdź, zanim wsiądziesz". Poprzez ulotki, plakaty, a także spoty emitowane m.in. w pojazdach komunikacji miejskiej, mieszkańcy i turyści dowiedywali się jak rozpoznać licencjonowaną taksówkę.

Wszystkie licencjonowane warszawskie taksówki muszą posiadać: lampę na dachu z napisem „TAXI", na przedniej szybie pojazdu obowiązkowo powinna znajdować się tabliczka zawierająca hologram wraz z numerem licencji warszawskiego taksówkarza oraz numerem rejestracyjnym samochodu, na przednich drzwiach powinien znajdować się żółto-czerwony pas z wyraźnym, pięciocyfrowym numerem bocznym oraz herb Warszawy, we wnętrzu pojazdu w widocznym miejscu musi znajdować się specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem, taksometr wskazujący aktualną taryfę i opłatę, w lewym górnym rogu szyby tylniej, prawych drzwi pojazdu powinna znajdować się tabliczka zawierająca szczegółowy wyciąg z taryfy, jak również informację o możliwości kierowania skarg.
 
Taksówkarz, po wykonaniu usługi zobowiązany jest wydać paragon fiskalny zawierający m.in. nr boczny i nr rejestracyjny taksówki.
 
W przypadku podejrzenia, że usługa została wykonana niewłaściwie pasażer może złożyć skargę do Urzędu m.st. Warszawy lub zgłosić ten fakt za pośrednictwem portalu Warszawa 19115. Materiały informacyjne, w tym ulotki w języku polskim, angielskim i rosyjskim będą dystrybuowane na dworcach autobusowych, kolejowych, a także na Lotnisku Chopina i w punktach Stołecznego Biura Turystyki. Ponadto ulotki i plakaty, pojawią się w warszawskich Urzędach Skarbowych, w dzielnicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców, w punktach obsług pasażerów ZTM, w stołecznych teatrach i muzeach, miejskich ośrodkach zdrowia, a także trafią do organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Spoty informacyjne emitowane będą m.in. w pojazdach komunikacji miejskiej, w dzielnicowych WOM-ach, a także na Lotnisku Chopina.

Więcej informacji


Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Dane teleadresowe

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 28
04-401 Warszawa
tel.: 22 443 38 00, 22 443 38 01
faks: 22 443 37 77

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Przydatne

Dzielnica Rembertów

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów


Oczyszczanie miasta ze zwłok padłych zwierząt i zwierzęcych odchodów

Oczyszczanie miasta ze zwłok padłych zwierząt i zwierzęcych odchodów na terenie administrowanym przez Zarząd Oczyszczania Miasta

Zasady utrzymania porządku

Padłe zwierzęta

Usuwanie zwłok zwierząt należy do obowiązków właściciela terenu. Tego typu interwencje mieszkańcy zgłaszają do Straży Miejskiej, dzwoniąc pod nr tel. 986, a Straż zleca wykonanie danego zadania odpowiednim służbom.
Z terenów publicznych padłe zwierzęta usuwa Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM).

Psie stacje

W sprawie ustawienia psich stacji na terenach administrowanych przez ZOM należy zwracać się do ZOM. Na terenach nieadministrowanych przez ZOM należy kontaktować się z administratorem nieruchomości.

Psie odchody

Na terenach zieleni i w parkach podlegających ZOM ustawionych jest 261 dystrybutorów bezpłatnych torebek na psie odchody.
W sprawie dystrybutorów na pozostałych terenach należy kontaktować się z administratorem/zarządcą terenu.
Nie ma konieczności wyrzucania psich odchodów do specjalnych koszy, każdy napotkany jest do tego przeznaczony. Sprzątanie po psach to obowiązek właścicieli, którzy zobowiązani są zapewnić sobie do tego odpowiednie wyposażenie. Kwestie sprzątania po psach reguluje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Uchwaly/Rada_m__st__Warszawy/2014/wrzesien/XCI_2333_2014.htm

Dane teleadresowe

Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa
tel.: 22 277 04 00
email: zom@zom.waw.pl

Zarząd Oczyszczania Miasta
pn.-pt., w godz. 07:30-15:30
sekretariat:
tel.: 22 277 04 70, 277 04 99
faks: 22 628 26 74

 

Wykaz jednostek podejmujących działania z udziałem zwierząt na obszarze m.st. Warszawy 

Wykaz jednostek podejmujących działania z udziałem zwierząt na obszarze m.st. Warszawy znajduje się na stronie bip.warszawa.pl/bos w sekcji zwierzęta w mieście.