Oferta Specjalistycznej poradni rodzinnej ds. przeciwdziałania przemocy

Specjalistyczna poradnia rodzinna ds. przeciwdziałania przemocy

Poradnia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej m.st. Warszawy.
Pomoc jest udzielana nieodpłatnie dla mieszkańców m.st. Warszawy.
 
Poradnia przyjmuje osoby dorosłe, które:

 • obecnie doświadczają przemocy w rodzinie,

 • doznały przemocy w przeszłości i aktualnie odczuwają jej negatywne skutki,

 • stosują przemoc w rodzinie.

Kontakt

Poradnia jest czynna w godzinach od 8 do 20, rejestracja czynna do godziny 16.

Poradnia mieści się na Mokotowie.
ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa 

tel./faks 22 845 12 12
tel. kom.  667 833 400
http://www.przemocdomowa.pl/
 
Dla tych z Państwa, którzy z różnych powodów nie mogą przyjść do nas na konsultację, istnieje możliwość uzyskania porady dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie za pośrednictwem e-mail:

pomoc@przemocdomowa.pl

Odpowiedzi na pytania udzielają psychologowie i psychoterapeuci.

Oferowana pomoc

 • konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par,

 • terapia partnerska i rodzinna,

 • terapia indywidualna krótko- i długoterminowa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz stosujących przemoc,

 • grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,

 • grupy terapeutyczne,

 • warsztaty asertywności,

 • grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Poradnia jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej jest zobowiązana do zakładania procedury "Niebieskie Karty" w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie.

Inne usługi:

 • konsultacje psychiatryczne (z konsultacji psychiatrycznych mogą korzystać osoby będące klientami naszej poradni),

 • porady prawne (z konsultacji prawnych mogą korzystać osoby będące klientami naszej poradni).

Poradnia nie przyjmuje osób:

 • z zaburzeniami psychotycznymi - takie osoby są kierowane do poradni zdrowia psychicznego (wyjątek stanowią osoby w długoletniej remisji),

 • uzależnionych od alkoholu i narkotyków - takie osoby są kierowane do poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.

Ośrodki interwencji kryzysowej w Warszawie

1) Ośrodek interwencji kryzysowej Adamus (działający w ramach Ośrodka Wspomagania Rodziny)
02-843 Warszawa, ul. 6 Sierpnia 1/5, tel. 22 644 80 50, 22 644 84 51 

2) Ośrodek interwencji kryzysowej (działający w ramach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny KOŁO)
01-439 Warszawa, ul. Dalibora 1, tel. 22 877 56 43, 22 836 44 12 w. 119

3) Ośrodek "DOM" dla ofiar przemocy w rodzinie 
03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59, tel. 22 616 10 36, 22 617 28 91

Bezpłatna terapia dla dzieci i młodzieży na terenie Warszawy

Fundacja Dzieci Niczyje 
ul. Walecznych 59, tel. 22 616 02 68, 22 616 03 14 

Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka" 
ul. Mazowiecka 12/14 lok. 25, tel. 22 826 14 34, 22 826 88 62, 22 826 80 72 

Komitet Ochrony Praw Dziecka 
ul. Oleandrów 6, III piętro, tel. 22 626 94 19 

Stowarzyszenie OPTA 
ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 22 622 52 52 

Poradnia OPTA 
ul. Okólnik 11 A, tel. 22 826 39 16 

Towarzystwo Pomocy Młodzieży 
ul. Nowolipki 2, tel. 22 635 54 67, 22 887 88 05

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży "Pępek"
ul. Złota 7/21, tel. 22 828 21 99 

Młodzieżowy Ośrodek Psychologiczny 
ul. Boryszewska 4, tel. 22 646 57 25, 22 646 57 28 

Stowarzyszenie Aslan 
ul. Nowolipie 17, tel. 22 636 49 04 lub 22 636 49 12 

Powiślańska Fundacja Społeczna 
ul. Mokotowska 55, tel. 22 625 77 82

Wojewódzka Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży 
ul. Dzielna 7, tel. 22 831 19 20

Ośrodek Psychoterapii Dziecięcej - Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
ul. Sobieskiego 112, tel. 22 841 26 54

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.
ul. Zamiany 13, 22 644 83 18

Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka"
Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa, tel. 22 826 88 62

Placówki specjalistyczne

Lokalny ośrodek wsparcia dla ofiar przestępstw 
ul. Zwierzyniecka 8 A, 00-719 Warszawa, tel. 504 381 916


Royal Garden of Light

Royal Garden of Light

The Royal Garden of Light at the Wilanów Palace is an open-air exhibition, in which thousands of colourful diodes create sophisticated forms. If you visit the Wilanów park after dusk, you enter the space in which you can feel as at the royal court. The light installation is a great option for cold and grey nights for children and grown-ups alike!

Open daily, 4.00–9.00 until 25 February 2018 

Prices of tickets to the Royal Garden of Light:

• Monday – Friday: 
   regular ticket: PLN 10, concession ticket: PLN 5, children up to 7 years of age: 0 
• Saturday – Sunday: 
   regular ticket: PLN 20, concession ticket: 10, children up to 7 years of age: 0

For detailed information about ticket prices and sales click here.


Królewski Ogród Światła

Królewski Ogród Światła czynny jest codziennie w godz. 16.00–21.00  w okresie od 28 października 2017 r. do 25 lutego 2018 r.

Wstęp do Królewskiego Ogrodu Światła jest płatny:

 • poniedziałek – piątek: 10 zł bilet zwykły, 5 zł bilet ulgowy, 0 zł dla dzieci do lat 7;

 • sobota – niedziela: 20 zł bilet zwykły, 10 zł bilet ulgowy, 0 zł dla dzieci do lat 7.


Szczegółowe informacje o cenach i możliwości zakupu biletów można znaleźć tutaj.

DATY I GODZINY OTWARCIA: 

 • 28 października 2017 – 25 lutego 2018 (poza 1 listopada, 24 i 31 grudnia), godz. 16.00–21.00 
 • w weekend 28–29 października ekspozycja czynna w godz. 17.00–21.00
   

DATY I GODZINY MAPPINGÓW: 

 • wszystkie soboty i niedziele (poza 24, 25, 31 grudnia), godz. 18.30, 19.30, 20.30 (od listopada również 17.30)

Królewski Ogród Światła przy pałacu w Wilanowie to wystawa plenerowa, w ramach której tysiące kolorowych diod ułożono w finezyjne kształty. Goście odwiedzający wilanowski park po zmroku wkraczają w przestrzeń, w której mogą się poczuć jak na królewskim dworze. Świetlna instalacja jest doskonałą propozycją na zimne i szare wieczory zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych!

W tym roku wilanowski ogród rozświetla zupełnie nowa instalacja – Zimowy Ogród Króla. To ekspozycja elegancka, wyrafinowana i wprost nawiązująca do piękna architektury oraz historii pałacu. Każdy element i detal świetlnej wystawy odwołuje się do źródeł ikonograficznych, herbu Jana III Sobieskiego oraz symboliki pałacu. Goście mogą wybrać się również na spacer po Magicznym Ogrodzie Króla, który już ostatni rok rozświetla ogród przy Oranżerii. W weekendy zaś na fasadzie pałacu wyświetlane są mappingi, czyli trójwymiarowe pokazy łączące światło, obraz i dźwięk, pod wpływem których poszczególne elementy dekoracji ożywają.

Królewski Ogród Światła
 

KONTAKT:
Magdalena Mastykarz
e-mail: mmastykarz@muzeum-wilanow.pl
tel.: 882 341 106 (czynny w godz. 10.00–18.00)


Zarząd Dróg Miejskich

Dane teleadresowe

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

tel. 22 558 90 00
faks 22 620 91 71

zdm.waw.pl

kancelaria@zdm.waw.pl

https://www.facebook.com/ZDM.Warszawa/ 

twitter.com/@ZDM_Warszawa
 


awarie@zdm.waw.pl - zgłoszenie awarii przez gestorów sieci (wodociągi, ciepłownicy, teletechnika i inni)
holowanie@zdm.waw.pl - korespondencja dotycząca usuwania pojazdów
identyfikatory@zdm.waw.pl - wnioski o zezwolenia na wjazd na Trakt Królewski, identyfikatory dla samochodów ciężarowych.
reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl - reklamacje dotyczące opłat dodatkowych w strefie parkowania
windykacja@zdm.waw.pl - korespondencja dotycząca windykacji opłat dodatkowych w strefie parkowania
kancelaria@zdm.waw.pl - korespondencja ogólna, wnioski pozostałe.


Pogotowie Drogowe: 19 115

(dawny numer 22 19633 od 1 stycznia 2018 roku jest nieaktualny).

 

Kasa ZDM

ul. Chmielna 120
Czynna w dni robocze w godzinach 8.30-12.00, 12.30-15.00.
W ostatni dzień każdego miesiąca, kasa czynna w godzinach 8.30-12.00, 12.30-14.00.

Sprawy związane z abonamentem mieszkańca można załatwić w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM:

 • Metro Dworzec Wileński, czynne pon. - pt. 07.00-20.00 oraz sob. 08.00-15.00
 • Metro Rondo ONZ, czynne pon. - pt. 12.00-19.00
 • Metro Świętokrzyska, czynne pon. - pt. 07.00-20.00
 • ZTM ul. Żelazna 61 (czynny do 30 listopada 2016r. pon. - pt. 07.00-20.00)


Korespondencję w sprawach Abonamentu, Karty N+, Karty Powstańca oraz Karty Honorowej i reklamacji w sprawach opłat dodatkowych należy kierować na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa. Osoby niepełnosprawne mogą składać reklamacje również w ww. Biurach Obsługi Klienta.

Zespół prasowy

tel. 22 55 89 336
tel. 22 55 89 433
kom. 572 726 915

rzecznik@zdm.waw.pl 


Rachunki bankowe

Numer konta bankowego, na które można przekazywać Opłaty Dodatkowe SPPN:
17 1030 1508 0000 0005 5005 9118

Na dokumentach wystawianych przez kontrolerów ZDM podajemy indywidualne konta 
dla poszczególnych opłat. Numer konta kończy się numerem Dokumentu Opłaty Dodatkowej.

Opłaty skarbowe:
rachunek Urzędu m.st Warszawy dla dzielnicy Wola
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

dochodów za zajęcie pasa drogowego:
45 1030 1508 0000 0005 5005 9002

zabezpieczeń do umów, kaucji i wadiów:
51 1030 1508 0000 0005 5005 9088

Usuwanie pojazdów:

1. Pojazdy usunięte na podstawie art. 130 a  ustawy Prawo o ruchu drogowym

70 1030 1508 0000 0005 5005 9037

2. Pojazdy tzw. „wraki” usunięte na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

92 1030 1508 0000 0005 5005 9126  

WAŻNE: Na poleceniu przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Opłaty abonamentowe są przyjmowane na konta indywidualne dotyczące poszczególnych spraw. 

​Numery kont są wydawane po przedstawieniu wymaganych dokumentów.

Dane do płatności dokonywanych z zagranicy:

Międzynarodowy numer banku BIC odbiorcy (SWIFT-Code) - CITIPLPX

Międzynarodowy bankowy numer konta IBAN dla opłat dodatkowych-PL17103015080000000550059118

adres: SENATORSKA 18

Rzecznik prasowy

tel. 22 55 89 233
fax 22 62 01 679
rzecznik@zdm.waw.pl 


Skargi i wnioski

Dyrektorzy Zarządu Dróg Miejskich przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15.00-17.00, po uprzednim zarejestrowaniu.
Zgłaszający powinien podać nazwisko i imię oraz określić, w jakiej sprawie się zgłasza. Zgłoszenia osób zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie w Sekretariacie Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 pod nr tel. 22 55 89 177 codziennie w godz. 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@zdm.waw.pl

Struktura organizacyjna jednostki

Łukasz Puchalski
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

    Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
1.        Wydział Strategii i Rozwoju
2.        Wydział Komunikacji Społecznej
3.        Wydział Prawny i Zamówień Publicznych
4.        Wydział Spraw Pracowniczych
5.        Wydział Kontroli Wewnetrznej
6.        Stanowisko ds. Zarządzania Jakością
7.        Stanowisko ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej
8.        Administrator Bezpieczeństwa Informacji
9.        Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
10.    Zespół Sekretariatu

Artur Rejzner
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:
1.        Wydział Utrzymania i Remontów Dróg
2.        Wydział Obiektów Mostowych
3.        Wydział Infrastruktury i Ewidencji Dróg
4.        Pogotowie Drogowe

Łukasz Twardowski
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:
1.        Wydział Zrównoważonej Mobilności
2.        Wydział Organizacji Ruchu
3.        Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia
4.        Wydział Miejskiego Systemu Informacji
5.        Wydział Administracyjny
6.        Wydział Informatyki

Wojciech Partyka
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarowania

Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:
1.        Wydział Obsługi SPPN
2.        Wydział Kontroli SPPN
3.        Wydział Parkowania
4.        Wydział Pasa Drogowego
5.        Wydział Kontroli Pasa Drogowego

Edyta Samociuk
Główny Księgowy

Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:
1.        Wydział Planowania i Budżetu
2.        Wydział Finansowo-Płacowy
3.        Wydział Księgowości
4.        Wydział Rozliczeń i Windykacji
5.        Wydział Kosztorysów
6.        Wydział Usuwania Pojazdów

   

Biuro Urzędu m.st. Warszawy nadzorujące jednostkę

Biuro Drogownictwa i Komunikacji

 

 

 

 

 

 

 


Jednostki podejmujących działania z udziałem zwierząt na obszarze m.st. Warszawy

W załączeniu znajduje się wykaz jednostek, które podejmują działania na rzecz zwierząt tj. m.in. zwierzęta dziko zyjące, psy, koty, ptaki (ranne, uwięzione), owady.

 1. zwłoki zwierząt z terenów publicznych usuwa Zarząd Oczyszczania Miasta (22) 629 84 23 /24h/ oraz Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy
 2. zwierzęta bezdomne ranne transportuje Straż Miejska
 3. zwłoki zwierzyny grubej na terenach zurbanizowanych m.st. Warszawy usuwają i utylizują Lasy Miejskie – Warszawa

Biuro Ochrony Środowiska