Biuro Geodezji i Katastru

Dane teleadresowe

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy

ul. Sandomierska 12
02 - 567 Warszawa

Zobacz serwis internetowy (otwarcie w nowym oknie).

Wydział Obsługi Klientów – informacja ogólna:

tel.: 22 443 16 00, 22 443 16 01

Sekretariat:
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02

email: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl

 

Informacja o sprawach w toku w zakresie:

Numeracji porządkowej (adresy):

tel.: 22 443 17 44, 22 443 16 45, 22 443 18 89

Nazewnictwa obiektów miejskich: 

tel.: 22 443 18 37, 22 325 82 31

Postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

tel.: 22 443 19 34 , 22 443 18 56

Postępowań administracyjnych w sprawie rozgraniczenia nieruchomości:

tel.: 22 443 16 47, 22 443 18 79

Rejestru cen:

tel.: 22 443 16 30, 22 443 16 34

Udostępniania kopii map i dokumentów zasobu:

tel.: 22 443 17 46, 22 443 17 57

Udostępniania materiałów zasobu do zgłoszonych prac geodezyjnych:

tel.: 22 443 17 65, 22 443 17 38 

Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

tel.: 22 443 18 09, 22 443 18 08

 

Aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla dzielnicy:

Bielany, Bemowo, Ursus, Wesoła, Wilanów                         

tel.: 22 443 16 98, 22 443 17 30

Ochota, Praga-Północ, Śródmieście, Wola, Żoliborz              

tel.: 22 443 16 87, 22 443 18 88

Ursynów, Wawer, Włochy                                                 

tel.: 22 443 18 24, 22 443 18 46

Białołęka, Rembertów, Targówek                                        

tel.: 22 443 19 08, 22 443 16 48

Mokotów, Praga-Południe                                                                  

tel.: 22 44 31 742, 22 443 18 97, 22 443 18 74

 

Podziałów nieruchomości dla dzielnicy:

Bemowo

tel.: 22 443 19 43

Białołęka

tel.: 22 443 19 47, 22 443 19 44

Bielany, Ochota, Praga-Północ, Rembertów, Żoliborz

tel.: 22 443 19 50

Mokotów

tel.: 22 443 19 43

Śródmieście

tel.: 22 443 17 14

Praga-Południe, Targówek, Wesoła

tel.: 22 443 19 45

Włochy, Ursus

tel.: 22 443 19 37

Ursynów

tel.: 22 443 19 49

Wawer

tel.: 22 443 19 51, 22 325 82 41

Wilanów

tel.: 22 443 19 48

Wola

tel.: 22 443 19 54

Postępowania art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

tel.: 22 443 19 52, 22 443 19 40

 

Wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków, lokali, wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii mapy ewidencyjnej dla dzielnicy:

Bemowo, Bielany ,Ursus , Wesoła, Wilanów     

tel.: 22 443 17 21

Ochota, Śródmieście, Praga-Północ, Wola, Żoliborz 

tel.: 22 443 16 92

Ursynów, Włochy, Wawer                                            

tel.: 22 443 17 71

Białołęka, Rembertów, Targówek                                        

tel.: 22 443 17 40

Praga-Południe                                                                 

tel.: 22 325 82 16

Mokotów                                                                         

tel.: 22 443 18 91, 22 443 18 95

 

Ogłoszeń BIP:

sprawy organizacyjne tel.: 22 325 82 23

sprawy merytoryczne tel.: 22 443 17 58


Надання номеру PESEL у звязку з конфліктом в Україні.ua

Крок за кроком

Переклад на польську мовуПереклад англійськоюросійський переклад

 

 

 1. Заповніть заява про надання номеру PESEL:
  1. польсько-українською або
  2. польсько-рос.
 2. До заяви додайте актуальну фотографію.
 3. Подайте заяву до Відділу управління у справах адміністрації та громадянства в будь-якому районному відділенні.
 4. Під час подачі заяви пред'явіть документ, що підтверджує особу:
  1. проїзний документ,
  2. Карта Поляка,
  3. інший документ із фотографією,
  4. свідоцтво про народження для осіб, які не досягли 18 років.

Перейдіть за цим посиланням, щоб дізнатися, які у вас є права, в світлі положень RODO, пов'язані з обробкою ваших персональних даних щодо цього питання.

Необхідні документи

 1. Заповнена та підписана заява про надання номеру PESEL:
  1. польсько-українською або
  2. польсько-рос.
 2. Документ, що підтверджує особу.
 3. Кольорова фотографія розміром 35×45 мм, зроблена ​​на фотопапері не раніше ніж за 6 місяців до дати подання заявки та відповідає вимогам, зазначеним ст. 29 Закону про посвідчення особи.
 4. Документи, що підтверджують дані, зазначені в пункті 1 заяви (дані батьків неповнолітнього).

Щоб отримати profil zaufany (довірений профіль), ви повинні мати:

 1. робочий мобільний телефон із номером польського оператора, користувачем якого ви є,
 2. адресу електронної пошти, яку ви використовуєте.

Оплати

За надання номеру PESEL не стягується плата.

Місце подачі та отримання

Відповідальний підрозділ

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (Управління з питань адміністрації та громадянства).

Термін надання відповіді

Без зайвої затримки (відразу).

Процедура оскарження

Немає – матеріально-технічна діяльність.

Примітки

 1. Номер PESEL можуть отримати:
  1. громадяни України,
  2. громадяни України, які мають Картку Поляка,
  3. найближчі родичі громадянина України, який має Картку Поляка,
  4. чоловік/дружина громадянина України, який не є громадянином України,

які прибули на територію Польщі з території України у зв’язку з бойовими діями, які велися на території цієї держави з 24 лютого 2022 року.

 1. Подати заяву на отримання номеру PESEL не можуть Громадяни України:
  1. власники: дозволу на постійне проживання, дозволу на тимчасове проживання, дозволу на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, статусу біженця, додаткового захисту, дозволу на толерантне перебування;
  2. хто: подав заяву про міжнародний захист у Республіці Польща або від імені яких подано таку заяву; заявили про свій намір подати заяви про міжнародний захист у Республіці Польща або яких такі заяви про намір стосуються.
 2. Заява подається особисто в письмовій формі до будь-якої гміни на території Республіки Польща.
 3. Присутність дитини до 12 років при поданні заяви не вимагається, крім випадків, коли її особу буде встановлено на підставі декларації, зазначеної у пункті 8.
 4. Заява повинна бути подана особою, яка має повну дієздатність.
 5. Заява подається одним із батьків, опікуном, піклувальником, тимчасовим опікуном, призначеним судом опіки та піклування, або особою, яка має фактичну опіку над дитиною, від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи.
 6. Підтвердження особи може здійснюватися на підставі недійсного документа, якщо він дає змогу ідентифікувати особу. У разі відсутності документа, що посвідчує особу, особу підтверджують на підставі декларації.
 7. За відсутності будь-якого документа підтвердження особи здійснюється на підставі заяви, поданої зі зрозумінням про обов'язкову кримінальну відповідальність.
 8. При подачі заяви знімаються відбитки пальців у особи, якої стосується заява, за винятком особи:
  1. яка не досягла 12 років,
  2. у яких тимчасово фізично неможливо взяти відбитки жодного з пальців,
  3. у яких зняття відбитків пальців фізично неможливе.
 9. Особа, яка досягла 18 років, у заяві про надання номеру PESEL, може дати згоду на внесення своїх даних (адресу електронної пошти, номер мобільного телефону) до реєстру контактних даних та на підтвердження довіреного профілю.
 10. Для отримання довіреного профілю необхідно мати мобільний телефон із номером польського оператора, який є ексклюзивним користувачем, та адресу електронної пошти, що використовується.

Правова база

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Закон від 24 вересня 2010 р. про облік населення)  
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Закон від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави)

Предоставление номера PESEL в связи с конфликтом в Украине.ru

Шаг за шагом

Перевод на польский языканглийский переводУкраинский перевод

 

 

 1. Заполните заявление о предоставлении номера PESEL:

а) на польско-украинском или

б) на польско-русском языке.

 1. Добавьте действительную фотографию к заявлению.
 2. Подайте заявление в Отдел управления по делам администрации и гражданства в любом районном отделении
 3. При подаче заявления предъявите документ, подтверждающий вашу личность:

а) проездной документ,

б) карта поляка,

в) другой документ с фотографией,

г) свидетельство о рождении для лиц, не достигших 18 лет.

Необходимые документы

 1. Заполненное и подписанное заявление о предоставлении номера PESEL:

а) на польско-украинском или

б) на польско-русском языке.

 1. Документ, подтверждающий личность.
 2. Цветная фотография размером 35×45 мм, изготовленная на фотобумаге не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления и отвечает требованиям, определенным ст. 29 Закона об удостоверении личности.
 3. Документы, подтверждающие данные, указанные в пункте 1 заявления (данные родителей несовершеннолетнего).

Чтобы получить доверенный профиль, вы должны иметь:

 1. рабочий мобильный телефон с номером польского оператора, эксклюзивным пользователем которого являетесь вы,
 2. адрес электронной почты, который вы используете.

 

Оплаты

Плата за присвоение номера PESEL не взимается.

Место подачи и получения

Ответственное подразделение

Срок ответа

Без лишних задержек.

Процедура обжалования

Нет – материально-техническая деятельность.

Замечание

 1. Номер PESEL могут получить:

а) граждане Украины,

б) граждане Украины, имеющие карту поляка,

в) члены ближайшей семьи гражданина Украины с картой поляка,

г) супруги гражданина Украины, не имеющего гражданства Украины,

и прибывшие на территорию Польши с территории Украины в связи с боевыми действиями, которые ведутся на территории государства с 24 февраля 2022 года.

 1. Граждане Украины, которые не могут претендовать на номер PESEL:

а) лица, имеющие: разрешение на постоянное проживание, разрешение на временное проживание, разрешение на проживание долгосрочного резидента Европейского Союза, статус беженца, дополнительной защиты, разрешение на толерантное пребывание;

б) те, кто: подал заявления о международной защите в Республике Польша или от имени которой поданы такие заявления; заявили о своем намерении подать заявления о международной защите в Республике Польша или к которым относятся такие заявления о намерении.

 1. Заявление подается лично в письменной форме в любую гмину на территории Республики Польша.
 2. Присутствие ребенка до 12 лет при подаче заявления не требуется, кроме случаев, когда его личность будет установлена на основании заявления, указанного в пункте 8.
 3. Заявление подается юридически дееспособным лицом.
 4. От имени недееспособного или ограниченно дееспособного лица заявление подает один из родителей, опекун, попечитель, временный попечитель, назначенный судом опеки и попечительства, или лицо, которое фактически занимается ребенком.
 5. Подтверждение лица может производиться на основании аннулированного документа, если он позволяет идентифицировать лицо. При отсутствии документа, удостоверяющего личность, личность подтверждается на основании декларации.
 6. При отсутствии какого-либо документа лицо подтверждается на основании декларации, поданной под страхом уголовной ответственности.
 7. При подаче заявления снимаются отпечатки пальцев у лица, которого касается заявление, за исключением лиц:

а) не достигших 12 лет,

б) у которых временно физически невозможно взять отпечатки ни одного из пальцев,

в) снятие отпечатков пальцев физически невозможно.

 1. Лицо, которому исполнилось 18 лет в заявлении о предоставлении номера PESEL, может дать согласие на внесение данных (адрес электронной почты, номер мобильного телефона) в реестр контактных данных и подтверждение доверенного профиля.
 2. Для получения доверенного профиля у вас должен быть мобильный телефон с номером польского оператора, эксклюзивным пользователем которого вы являетесь, и адрес электронной почты, которым вы пользуетесь.

Правовая основа


Assigning a PESEL number in relation to the conflict in Ukraine

Step by step

Polish translationRussian translationUkrainian translation

 

 

 1. Complete the application for a PESEL number:
  1. in Polish-Ukrainian or
  2. in Polish-Russian.
 2. Include a recent photo.
 3. Submit the application at the Administration & Civil Affairs Department Delegation at at any district office.
 4. When filing the application for a PESEL (national identification number), please present a document confirming identity and citizenship:
  1. travel document,
  2. Pole’s Card,
  3. other document with a photo,
  4. a birth certificate in the case of persons below the age of 18.

Documents required

 1. Completed and signed application for a PESEL number:
  1. in Polish-Ukrainian or
  2. in Polish-Russian.
 2. Document confirming identity.
 3. Colour photograph with dimensions 35 x 45 mm made on photographic paper not earlier than 6 months before the date of submitting the application and meeting requirements specified in Article 29 of the Act on ID cards. 
 4. Documents confirming details provided in point 1 of the application (details of the parent of a minor).

In order to obtain a trusted profile, you need:

 1. active mobile phone with a number from a Polish telecommunications operator used solely by you,
 2. an active email address.

Fees

There is no fee for assigning a PESEL number. 

Where to submit and collect

Unit in charge

Time limit for reply

Without undue delay.

Appeal procedure

None – material and technical action.

Notes

 1. A PESEL can be obtained by
  1. citizens of Ukraine
  2. citizens of Ukraine who are holders of Pole’s Card
  3. members of the immediate family of a Ukrainian citizen holding Pole's Card
  4. spouses of Ukrainian citizens who do not have Ukrainian citizenship

who came to the territory of Poland from the territory of Ukraine due to war operations carried out in Ukraine since 24 February 2022.

 1. A PESEL cannot be obtained by citizens of Ukraine who
  1. have a permanent residence permit, temporary residence permit, a residence permit for a long-term EU resident, a refugee status, subsidiary protection, permit for tolerated stay
  2. who have filed in the Republic of Poland applications for international protection or such applications have been submitted on their behalf; who have declared their intention to apply for international protection in the Republic of Poland or whom such declarations concern.
 2. Applications should be filed in person in a written form in any commune office in the Republic of Poland.
 3. Children below the age of 12 do not need to be present during the application submission, except for situations when their identity is to be established on the basis of a declaration referred to in section 8.
 4. The application should be submitted by a person having a full capacity for legal actions.
 5. On behalf of a person not having a capacity for legal actions or with a limited capacity for legal actions the application is filed by one of the parents, a guardian, a temporary guardian established by a guardianship court or a person with a de facto custody over the child.
 6. Identity can be confirmed on the basis of an invalidated document if it enables the verification of the person’s identity. In the absence of an identity document, the identity is confirmed on the basis of a declaration.
 7. In the case of the lack of any document, identity can be confirmed on the basis of a declaration submitted under the pain of criminal liability.
 8. The person whom the application concerns will be fingerprinted in the process of submitting the application, except for persons
  1. below the age of 12
  2. for whom it is temporarily physically impossible to collect fingerprints from any finger
  3. for whom collecting fingerprints is physically impossible.
 9. Persons aged 18 or more can submit, together with their PESEL application, a consent for introducing their details (email, mobile phone number) in the contact details register and for the confirmation of their trusted profile.  
 10. In order to obtain a trusted profile, you need a mobile phone with a number from a Polish telecommunications operator used solely by you and an active email address.

Legal basis


Грошова допомога на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України

Переклад на польську мову

 

 

З 16 березня 2022 року особи, які забезпечують проживання та харчування громадян України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї країни, можуть отримувати пільгу у розмірі 40 злотих на кожен день допомоги.

Допомога виплачується за період фактичного забезпечення проживання та харчування не довше ніж за 120 днів, з дня прибуття громадянина України на територію Республіки Польща.

Крок за кроком

 1. ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ:

Заповніть заявку та додаткови файли через платформу ePUAP. Заява має бути підписана кваліфікованим електронним підписом, довіреним підписом (podpisem zaufanym) або особистим підписом.

 1. В ОФІСІ:
  1. Завантажте, роздрукуйте та заповніть заявку та додатки до заяви.
  2. Зверніться до районній адміністрації за місцем проживання та подайте заяву. Ви можете записатися на прийом в офісі.
  3. За вказівку фальшивих свідчень передбачається кримінальна відповідальність. Особа, яка подає заявку, зобов’язана включити в неї пункт: «Мені відомо про кримінальну відповідальність за подання неправдивої інформації». Цей пункт є визнанням органу влади про кримінальну відповідальність за надання неправдивих свідчень.

Необхідні документи

 1. Заява про виплату грошової допомоги на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України.
 2. Додаток до заяви про виплату грошової допомоги на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями на території України.

Оплата

Брак

Місце подання документів

Відповідальний підрозділ

Районна  адміністрація міста Варшави.

Час відповіді

 1. Заява розглядається протягом 30 днів з дня її подання.
 2. Допомога виплачується після періоду надання послуги забезпечення проживанням та харчуванням (за період, в якому вже надано проживання та харчування) на номер банківського рахунку, зазначений у заяві.

Процедура оскарження

Брак.

Зауваження

 1. Заяви про виплату допомоги можна подавати з 16 березня 2022 року.
 2. Постанова не набирає чинності заднім числом з 24 лютого 2022 року (день агресії проти України). Дата введення постанови – 16 березня 2022 року, актів – 12 березня 2022 року.

Правова основа

 1. Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави
 2. Закон від 27 квітня 2022 року про внесення змін до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави
 3. Постанова Ради Міністрів від 15 березня 2022 року про максимальний розмір грошової допомоги за рахунок забезпечення проживанням та харчуванням громадян України та умови надання цієї пільги та продовження її виплати.
 4. Постанова Міністра внутрішніх справ та адміністрації від 16 березня 2022 року про зразкову заяву на отримання грошової допомоги на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями
 5. Розпорядження Міністра внутрішніх справ та адміністрації від 29 квітня 2022 року про внесення змін до розпорядження про зразкову заяву на отримання грошової допомоги на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями