Deklaracja dostepności aplikacji mobilnej Warszawa 19115

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej Warszawa 19115

Urząd m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Warszawa 19115

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
2. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
3. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
4. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
5. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,

Wyłączenia

1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Radziński, e-mail: kontakt@um.warszawa.pl Telefon: +48224430147

Można również kontaktować się Z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115,e-mail: kontakt@um.warszawa.pl Telefon: 19115

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

[Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień]

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego
 

Siedziby Biur i jednostek Urzędu m.st. Warszawy

Siedziby Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

(link otwiera się w nowej karcie)

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 udostępnia aplikację mobilną Aplikacja Warszawa 19115 na urządzenia iOS.(link otwiera się w nowej karcie)

oraz Aplikacja Warszawa 19115 na urządzenia Android.(link otwiera się w nowej karcie)


коронавірус.ukr

НАЙВАЖЛИВІША ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ СТОСОВНО ЗАГРОЗИ КОРОНАВІРУСУ SARS-COV-2

 

Зміни в карантинних обмеженнях

З 1 травня:

Єдині правила безпеки по всій країні - перукарні та салони краси відкриті

Спорт

- заняття спортом у відкритих спортивних спорудах, обмеження - макс. 50 осіб.

- заняття спортом в закритих спортивних спорудах і в плавальних басейнах для організованих груп дітей та молоді, макс. заповнення об'єкта 50%

 

З 4 травня

Культура

- відкриті художні галереї та музеї: обмеження 1 людина на 15 м2, діяльність в умовах суворого санітарного режиму

Торгівля

- відкриті будівельні і меблеві магазини, торгові центри: ліміт 1 людина на 15 м2, діяльність в умовах суворого санітарного режиму

Релігійні заклади

- релігійні служби з обмеженням кількості людей: обмеження 1 людина на 15 м2 в храмах, рекомендація проведення церемоній на відкритому повітрі

Освіта

- початкові школи: стаціонарне навчання для 1-3 класів, строгий санітарний режим, включаючи провітрювання класів на перервах і дезінфекцію приміщень у вихідні дні

 

З 8 травня

Готелі

- відкриті для гостей: макс. 50% розміщення, закриті ресторани і зони wellness & spa

 

З 15 травня

Носіння масок на відкритому повітрі - більше не є обов'язковим:

- Якщо рівень захворюваності на 100 000 чоловік впаде нижче 15 - можна буде скасувати обов'язок носити маски на вулиці.

- обов'язок закривати ніс і рот маскою в приміщенні залишається незмінним.

Харчування на вулиці (на свіжому повітрі)

 - кафетерії під відкритим небом: працюють в умовах суворого санітарного режиму - серед іншого, безпечна відстань між столами і обмеження кількості людей за одним столом

Культура

- кінотеатри та театри під відкритим небом: не більше 50% заповнюваності, строгий санітарний режим

Спеціальні заходи на відкритому повітрі

 - можливість організації, серед іншого, весіль і причасть: обмеження до 25 осіб, при строгому санітарному режимі - серед іншого, безпечна відстань між столами і обмеження кількості людей на один стіл (правила такі ж, як і в разі харчування на відкритому повітрі)

Освіта

- початкові і середні школи: гібридне навчання для 4-8 класів початкової школи, гібридне навчання для 1-4 класів середньої школи, строгий санітарний режим: провітрювання приміщень на перервах, дезінфекція приміщень у вихідні дні

Спорт

- заняття спортом у відкритих спортивних спорудах: не більше 25% від загальної кількості людей

  

З 29 травня

Громадське харчування всередині приміщень

 - відкриті ресторани: макс. 50% заповнюваність, строгий санітарний режим - безпечна відстань між столами, обмеження кількості осіб за одним столом

Спеціальні заходи всередині

- можливість організації, наприклад, весіль і причасть: обмеження до 50 осіб, в строгому санітарному режимі - серед іншого, безпечна відстань між столами і обмеження кількості людей за одним столом (правила такі ж, як і в разі харчування всередині приміщень)

Культура

- відкриті кінотеатри та театри: максимальна заповнюваність 50%, строгий гігієнічний режим

Спорт

- заняття спортом у відкритих спортивних спорудах і плавальних басейнах: споруди відкриті для відвідування, максимальна заповнюваність 50% (з глядачами)

- заняття спортом в спортивних залах, фітнес-клубах, соляріях: ліміт 1 людина на 15 м2, діяльність в умовах суворого санітарного режиму

Освіта

- початкові і середні школи: стаціонарне навчання для всіх учнів, суворий санітарний режим: провітрювання класів на перервах, дезінфекція приміщень у вихідні дні

 

 

Маски для жителів Варшави

У зв‘язку з епідемічною ситуацією кожен житель Варшави отримає 4 захисні маски. Хірургічні маски, передані Варшаві Агентством матеріальних резервів, можна отримати з вівторка, 23 березня, починаючи з ранкових годин у 234 місцях по всьому місту.

Пункти роздачі масок вказані в таблиці нижче, а також на карті:  https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa 

 

L.p.

Район

місце

1

 

Praga-Południe

 

Ми завершили видачу масок на території дільниці 

2

 

Praga-Północ

 

 1. Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 2, tel. 22 205 40 70, A. Mackiewicza 11,

 2. Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 3, tel. 22 205 40 60, ul. Tarchomińska 14,

 3. Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 4, tel. 22 205 40 80, ul. Bródnowska 24,

 4. Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 5, tel. 22 205 40 50, ul. W. Burdzińskiego 7,

 5. Filia Nr 1 OPS Praga-Północ, tel. 22 518 59 00, ul. Groszkowskiego 5,

 6. Filia Nr 2 OPS Praga-Północ, tel. 22 518 91 20, ul. Brechta 15/31,

 7. Administracja Osiedla Kijowska RSM, tel. 22 818 19 75, ul. Ząbkowska 42,

 8.  Administracja Osiedla Jagiellońska RSM, tel. 22 518 90 13, ul. Targowa 80/82,

 9. SZPZLO Warszawa Praga-Północ, tel. 22 619 19 13, ul. Jagiellońska 34:

 • PRZYCHODNIA INTERNISTYCZNO-SPECJALISTYCZNA UL. JAGIELLOŃSKA 34,

 • PRZYCHODNIA RODZINNA UL. DĄBROWSZCZAKÓW 5A,

 • PRZYCHODNIA RODZINNA UL. OTWOCKA 1,

Przewidywana jest również organizacja punktów dystrybucji maseczek przed świątyniami.

3

 

Śródmieście

 

Ми завершили видачу масок на території дільниці 

4

Wola

 

1) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:

 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, ul. Ciołka 33

 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, ul. Wawelberga 15

 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki, ul. Nowolipki 16

 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/30

2) Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola:

 • Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3

 • Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5

 • Hala Sportowa Reduta, ul. Redutowa 37

 • Hala Sportowa Koło, ul. Obozowa 60

3) ul. Bema 70 - Zakład Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola

5

 

Ursynów

 

 1. Arena Ursynów,  ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa;

 2. Czytelnia Naukowa XIV, ul. Lachmana 5, 02-784 Warszawa;

 3. Wypożyczalnia Nr 139 al. KEN 21, 02-797 Warszawa;

 4. Biblioteka Publiczna, ul. Barwna 8, 02-780 Warszawa;

 5. Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Kłobucka 14, 02-699 Warszawa;

 6. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12b, 02-838 Warszawa;

 7. Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy", Indiry Gandhi 9, 02-776 Warszawa.

6

 

Rembertów

 

Ми завершили видачу масок на території дільниці 

7

 

Bemowo

 

 1. Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy , ul. Powstańców Śląskich 70,

 2. MAL „ Dwa Jelonki”, ul. Powstańców Śląskich 44,

 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Rozłogi 10,

 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa

 5. Aleja Sportów Miejskich, Tadeusza Pełczyńskiego 22H,

 6. ul. Raginisa, Amfiteatr w Parku Górczewska.

8

 

Wilanów

 

Ми завершили видачу масок на території дільниці 

9

 

Wawer

 

Ми завершили видачу масок на території дільниці 

10

 

Białołęka

 

 1. Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Strumykowa 21,

 2. Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Światowida 56,

 3. SPZOZ, ul. Przykoszarowa 16, Milenijna 4, Majorki 53

 4. ZGN, ul. Marywilska 44,

 5. OPS ul. Porajów 14

 6. ul. Modlińska 197, namiot przy skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Światowida przy Urzędzie Dzielnicy Białołęka

 7. Placówki oświatowe:

 • SP nr 118, ul. Myśliborska 25

 • SP nr 355, ul. Ceramiczna 11

 • SP nr 342, ul. Strumykowa 21A

 • SP nr 356, ul. Głębocka 66

 • SP nr 361, ul. Ruskowy Bród 19

8. OPS, ul. Marywilska 44C.

11

 

Żoliborz

 

 1. Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. J. Słowackiego 6/8

 2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Dembińskiego 3

 3. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, ul. Wyspiańskiego 6/8

 4. Dom Seniora „Piękny Brzeg”, ul. Popiełuszki 16

 5. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Rydygiera 3

 6. Administracja Biblioteki Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, pl. Inwalidów 3

 7. Czytelnia Naukowa nr XVI, pl. Inwalidów 3

 8. Wypożyczalnia nr 13, ul. Śmiała 24.

 9. Wypożyczalnia nr 16, ul. Słowackiego 19a

 10. Wypożyczalnia nr 111, ul. Mickiewicza 65

 11. Wypożyczalnia nr 138, ul. Broniewskiego 9a

 12. ZGN Żoliborz – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Marii Kazimiery 1

 13. ZGN Żoliborz – lokal ZGN przy MAL’u, ul. Marii Kazimiery 18/26

 14. Centrum Lokalne Żoliborz (CLŻ), ul. Rydygiera 6B

 15. Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL), ul. Marii Kazimiery 20/1

 16. Warszawka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz II” (Administracja) ul. Boguckiego 1

 17. Warszawka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz III”, (Administracja), ul. Braci Załuskich 7

 18. Warszawka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Zatrasie” (Administracja), ul. Dolnośląska 3

 19. Warszawka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Rudawka” (Administracja), ul. Dolnośląska 3

 20. Warszawka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny”- siedziba główna, ul. Próchnika 6

12

 

Mokotów

 

 1. ul. Rakowiecka 25/27 (Urząd Dzielnicy Mokotów); godz. 8:30 – 15:30,

 2. ul. Wiktorska 91A (Urząd Dzielnicy Mokotów); godz. 8:30 – 15:30,

 3. ul. Dąbrowskiego 71 (Urząd Dzielnicy Mokotów); godz. 8:30 – 15:30,

 4. ul. Sielecka 10 (Urząd Dzielnicy Mokotów); godz. 8:30 – 15:30,

 5. ul. Polkowska 7 (DOM Polkowska);  godz. 9:00 – 13:00,

 6. ul. Kolberga 6 (DOM Wierzbno); godz. 9:00 – 13:00,

 7. ul. Smoluchowskiego 2 (DOM Służewiec);  godz. 9:00 – 13:00,

 8. ul. Wiśniowa 35 (DOM Madalińskiego); godz. 9:00 – 13:00,

 9. ul. Irysowa 19 (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami); godz. 9:00 – 13:00,

 10. ul. Iwicka 19 (Filia OPS nr 1); godz. 8:00 – 16:00,

 11. ul. Wiktorska 83/87 (Filia OPS nr 2); godz. 8:00 – 16:00,

 12. ul. Łowicka 21 (Centrum Łowicka); godz. 9:00 -18:00,

 13. ul. J.S.Bacha 15 (Służewski Dom Kultury); godz. 10:00-18:00,

 14. ul. W. Rzymowskiego 32 (Dom Kultury „Kadr”); godz. 14:00 - 17:00,

 15. ul. Niegocińska 2A (kompleks sportowy); godz. 15:00 – 19:00,

 16. ul. Kazimierzowska 58 (Moje Boisko - Orlik 2012); godz. 10:00 – 14:00,

 17. ul. Chełmska 23 (Moje Boisko - Orlik 2012); godz. 10:00 – 14:00,

 18. ul. Wiktorska 10 (Czytelnia); godz. 8:00 – 16:00,

 19. ul. Bukietowa 4a (Czytelnia); godz. 10:00 – 18:00,

 20. ul. Odyńca 71a (WKK Cenr. Infor. Bib.); godz. 8:00 – 16:00,

 21. ul. Puławska  43 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 22. Al. Niepodległości 19 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 23. ul. Żuławskiego 4/6 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 24. ul. Bonifacego 90 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 25. ul. Górska 7 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 26. ul. Bytnara 27 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 27. ul. Al. Niepodległości 82 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 28. ul. Modzelewskiego 71 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 29. ul. Gruszczyńskiego 12 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 30. ul. Ludowa 4 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 31. ul. Puławska 119 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 32. ul. Mozarta 1   (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 33. ul.  Tuchlińska 2a (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 34. ul. Puławska 238 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 35. ul. Melsztyńska 4/10 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 36. ul. Tyniecka 40a (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00.

13

 

Ochota

 

Ми завершили видачу масок на території дільниці 

14

 

Włochy

 

Ми завершили видачу масок на території дільниці 

15

 

Wesoła

 

Ми завершили видачу масок на території дільниці 

16

 

Targówek

 

 1. ul. Łabiszyńska 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

 2. ul. Blokowa 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

 3. ul. Blokowa 1 (Dom Kultury Zacisze).

 4. ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt).

 5. ul. Suwalska 13 (Ogród Jordanowski).

 6. Park Bródnowski (Ogród Jordanowski),

 7. ul. Siarczana 6, Centrum Kultury i Aktywności

17

 

Ursus

 

 1. Biblioteka - oddział „Czechowice”,  ul. Plutonu AK Torpedy 47 (na parterze „pod schodami”, obok wrzutni na książki)

 2. Biblioteka - filia „Gołąbki”, ul. Czerwona Droga 6 (wejście główne)

 3. Biblioteka - filia „Skorosze”, ul. Dzieci Warszawy 27a (przed biblioteką na tarasie)

 4. Biblioteka - filia „Niedźwiadek”, ul. Keniga 14 (na parterze obok książkomatu)

 5. Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14 (wejście główne)

 6. Dom Kultury „Kolorowa”, ul. K. Sosnkowskiego 16 (wejście główne)

 7. Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17 (wejście główne)

 8. Dom Kultury „Portiernia”, ul. Traktorzystów 20 (wejście główne)

 9. Klub Seniora „Promyk” – Acherówka ul. Walerego Sławka 2 (wejście główne)

 10. Pływalnia Skalar ul. Sosnkowskiego 3 (furtka od ulicy Sosnkowskiego 3)

 11. Pływalnia Albatros ul. Orląt Lwowskich 1 (wejście główne)

 12. Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (wejście główne, w godzinach pracy urzędu 8:00 - 16:00)

18

 

Bielany

 

Ми завершили видачу масок на території дільниці 

 

 

З 20 березня по 9 квітня на всій території Польщі діятимуть такі самі обмеження, як і в Мазовецькому воєводстві.

З 22 березня по 9 квітня учні по всій країні навчатимуться дистанційно.

 

Нові обмеження в Мазовії з 15 по 28 березня

Через значне збільшення кількості випадків захворювань у Мазовецькому воєводстві були введені додаткові обмеження. Свою діяльність повинні припинити:

 • басейни (крім плавальних басейнів в організаціях, що здійснюють медичну діяльність, та басейнів, де тренуються члени національної збірної);

 • сауни, солярії, турецькі лазні, салони для схуднення, казино;

 • готелі (крім готелів для робітників, а також готелів, що надаються в рамках ділових поїздок);

 • торгові центри - за винятком: продуктові магазини, аптеки та аптечні пункти, салони преси, книгарні, зоомагазини та магазини «зроби сам». У торгових центрах, як і раніше, зможуть працювати перукарні, оптики, банківські відділення, пральні;

 • театри, музеї, художні галереї (однак, можливе обмеження репетицій та тренувань, а також онлайн-заходів);

 • кінотеатри (заборона показу фільмів також поширюється на культурні центри та осередки культури);

 • гірськолижні траси;

 • фітнес-клуби та спортзали;

 • спортивні споруди (ними можна користуватися лише для професійних спортивних цілей та без участі громадськості).

 З 15 березня навчання в 1-3 класів відбуватиметься у змішаному, тобто гібридному режимі. Деякі учні даної школи зможуть навчатися стаціонарно, а деякі - дистанційно.

 

З 27 лютого забороняється користуватись захисними лицьовими щитками та хустками

З 27 лютого забороняється носити захисні лицьові щитки, шарфи, хустки тощо. Вони не відповідають критеріям безпеки та не захищають від зараження настільки ефективно, як маски.

 

Зміни в обмеженнях з 12 лютого

Готелі

 • Працюють готелі та місця для ночівлі в санітарному режимі, можливе заповнення до 50% наявних місць.

 • Харчування доставлятиметься лише до номерів гостей, а ресторани готелю залишатимуться зачиненими.

Культура

 • Відкриті кінотеатри та театри, можлива заповнюваність до 50% наявних місць, підтримується санітарний режим, глядачі повинні сидіти в масках.

Спорт

 • Можливість активного відпочинку на відкритому повітрі: запрацюють гірськолижні траси, відкриті майданчики, тенісні корти тощо.

 • Відкриті басейни.

 

Нові заходи безпеки - від 1 лютого

 • Магазини та торгові точки в торгових центрах будуть відчинені – за умови дотримання санітарного режиму; обмеження для споживачів: 1 особа / 10 м2 - у магазинах площею до 100 м2 та 1 особа / 15 м2 - у магазинах площею понад 100 м2. Важливо! Ресторани та пункти харчування в торгових центрах і галереях залишаються закритими. Блюда можна видавати з собою або у формі доставки.

 • Будуть відкриті художні галереї та музеї - за умови дотримання санітарного режиму;

 • Вже не діють, так звані години для людей похилого віку в магазинах (діяли з 15 жовтня по 31 січня, з понеділка по п’ятницю з 10.00-12.00).

Правила дотримання безпеки - з 28 грудня по 14 лютого

 • Обмеження функціонування готелів - доступні для служб у формі, медиків, пацієнтів спеціалізованих лікарень, COS-центрів. Виняток становлять готелі для працівників.

 • Закриті гірськолижні траси

 • Спортивна інфраструктура доступна лише в рамках професійного спорту

 • 10-денний карантин для людей, які приїжджають до Польщі організованим транспортом. Важливо! З 28 грудня люди, щеплені проти COVID-19, звільняються від обов'язкового карантину (на підставі довідки про щеплення проти COVID-19)

 • У будинках забороняється організовувати святкування та зустрічі за участі більше 5 осіб. Важливо, що цей ліміт не включає особу, яка організовує захід, та людей, які з нею живуть. Згідно з новими правилами, люди, щеплені проти COVID-19, також не враховуватимуться.

 

Розширені існуючі правила та обмеження:

 • Маски: обов'язок закривати ніс і рот у громадських приміщеннях (також на вулиці);

 • Початкові школи (4-8 класи) та старші класи: дистанційне навчання; 1-3 класи початкової школи - денна форма навчання;

 • Вищі учбові заклади: дистанційне навчання;

 • Діти: від 8:00-16:00 години - пересування осіб віком  до 16 років тільки під опікою дорослого;

 • Люди старші 70 років: вимога обмеження пересування, за винятком:

 • здійснення професійної діяльності;

 • задоволення основних життєвих потреб;

 • здійснення або участь у здійсненні релігійного культу;

 • обмеження в громадському транспорті:

 • 50% від кількості місць, або

 • 30% усіх сидячих та стоячих місць, тоді як щонайменше 50% усіх місць вільні в транспортному засобі.

 • обмеження в місцях релігійного культу - не більше 1 людини / 15м2;

 • громадські зібрання: не більше 5 осіб;

 • заборона на організацію вечірок, весіль, причасть та поминальних обідів;

 • закриті спортзали, фітнес-клуби, аквапарки та басейни;

 • спортивні заходи: відсутність глядачів у залі;

 • у магазинах та поштових відділеннях може одночасно перебувати не більше 1 людини на 10 м2 у випадку закладів та торгових точок площею не більше 100 м2. У свою чергу, у випадку об'єктів та споруд площею понад 100 м2, може перебувати одночасно 1 людина на 15 м2;  

 • заборона роботи ресторанів, барів та закладів громадського харчування у формі стаціонарної діяльності.

Блюда можна видавати з собою або у формі доставки;

 • заклади культури та культурні установи: зачинені театри, кінотеатри, будинки культури, музичні осередки;

 • ярмарки, конгреси: заборона організації;

 • санаторії: призупинення діяльності;

 • закриті дискотеки та нічні клуби;

 • продовжується віддалена робота офісів.

 

Карантин після прибуття з Чехії та Словаччини з 27 лютого - виняток для вакцинованих і осіб з негативним результатом тесту.

Епідемічна ситуація у наших сусідів викликає тривогу, і тому всі особи, що повертаються з Чеської Республіки та Словаччини, будуть поміщені на карантин. Це стосується також людей, які перетинають кордон на автомобілі. Виняток становлять ті, хто був вакцинований двома дозами вакцини КОВІД-19, або ті, у кого результат тесту негативний. Тест повинен бути виконаний до перетину кордону. Він дійсний протягом 48 годин з моменту отримання результату.

  

Повторне введення обмежень в Вармінсько-Мазурському воєводстві з 27 лютого

З 27 лютого будуть закриті готелі, торгові центри, кінотеатри, театри, музеї, художні галереї, басейни і тенісні корти.

 

10-денний карантин

  З 28 грудня 2020 року особи, які перетнули польський кордон (як зовнішній, так і внутрішній кордон ЄС) на літаку, автобусі чи інших видах громадського транспорту, підлягатимуть обов'язковому карантину - протягом 10 днів, починаючи з дня, наступного за днем перетину кордону.

  З 23 січня людей з негативним результатом тесту на ГРВІ-CoV-2 звільняють із обов'язкового карантину. Тест повинен бути проведений перед перетином кордону. Тест діє протягом 48 годин з моменту отримання результату.

 

Важливо! Якщо ви були щеплені проти COVID-19, вас не помістять на карантин. Правило застосовується з 28 грудня 2020 року.

 

Повітряний рух

Важливо! З 14 січня 2021 року скасовується заборона повітряного руху

 

Починаються щеплення - дізнайтеся, що вам потрібно зробити

15 січня починається реєстрація на конкретну дату щеплення для людей старших 80 років та можливість подати заявку на вакцинацію для всіх дорослих.

Вам виповнилося 80 років

З 15 січня ви можете зареєструватися на конкретну дату щеплення.

Вам виповнилося 70 років

З 22 січня ви можете зареєструватися на конкретну дату щеплення. Щеплення для цієї групи розпочинаються 25 січня.  

Як зареєструватися

Ви можете зареєструватися за допомогою одного з трьох каналів:

 • телефон довіри 989,

 • електронна реєстрація за адресою http://pacjent.gov.pl,

 • можливість особистого запису в центрі вакцинації (карта та контактні дані центрів вакцинації).

 

Реєстрація через гарячу лінію

 • Підготуйте номер PESEL перед розмовою.

 • Телефонуйте безкоштовно на номер 989. Якщо ви телефонуєте з-за кордону, наберіть +48 22 62 62 989.

 • Дотримуйтесь голосових інструкцій.

 • Якщо ваш етап імунізації вже розпочався, наберіть 1.

 • Надайте консультанту ім’я, прізвище, номер PESEL та контактний номер. Консультант запропонує вам найближчі дати у найближчому пункті вакцинації та запише вас на обрану дату.

 • Після розмови ви отримаєте текстове повідомлення із датою та місцем щеплення. Напередодні вакцинації ви отримаєте SMS із нагадуванням.

 • Вам призначать дату щеплення другою дозою вакцини в центрі вакцинації відразу після першої дози.

 • Ви можете знайти всю інформацію про вакцинацію у своєму обліковому записі пацієнта в Інтернеті.

 

Реєстрація через SMS

 • Надішліть SMS на номер 664 908 556 із повідомленням: SzczepimySie.

 • Система проведе вас крок за кроком: спочатку вас попросять надати свій номер PESEL, а потім надіслати поштовий індекс.

 • Далі система запропонує найближчу дату вакцинації в місці, найближчому до вашого помешкання.

 • Якщо ця дата для вас не зручна, ви можете вибрати інші дати.

 • Після реєстрації за один день до щеплення ви отримаєте SMS із нагадуванням про дату та місце візиту.

Важливо! Якщо в системі реєстрації немає вільної дати, всім особам, які надішлють SMS, перетелефонують з гарячої лінії, як тільки з’являться нові дати щеплень.

 

Реєстрація через систему електронної реєстрації

 • Перейдіть на сторінку pacjent.gov.pl. Для цього у вас повинен бути захищений профіль.

 • Підтвердьте дані та прийміть правила.

 • Система запропонує п’ять дат щеплень у пунктах, що знаходяться поблизу вашої домашньої адреси (як зазначено в обліковому записі пацієнта).

 • Якщо жоден із наведених термінів не підходить вам або ви хочете вибрати інше місце вакцинації, скористайтеся пошуковою системою та вкажіть зручне місце та час.

 • Оберіть місце, час і натисніть «Вибрати».

 • Після бронювання ви отримаєте текстове повідомлення із датою та місцем щеплення. Напередодні вакцинації ви отримаєте SMS із нагадуванням.

 • Вам призначать візит на другу дозу щеплення в центрі вакцинації відразу після першої дози.

 • Ви можете знайти всю інформацію про вакцинацію у своєму обліковому записі пацієнта в Інтернеті.

 

Вам 18-69 років

 • З 15 січня ви можете подати заявку на щеплення.

 • Перейдіть на сторінку gov.pl/szczepimysie.

 • Натисніть кнопку «Заявка» („Zgłoszenie”.)

 • Заповніть форму: введіть своє ім’я, прізвище, номер PESEL, адресу електронної пошти, поштовий індекс та, за бажанням, номер телефону.

 • Підтвердьте заявку - ви отримаєте електронне повідомлення на вказану вами адресу з проханням підтвердити заявку.

 • Коли розпочнеться реєстрація щеплень для вашої групи, ви отримаєте електронне повідомлення про те, що ви вже отримали електронне направлення, і ви можете зареєструватися на певну дату щеплення.

 • Зареєструйтеся для вакцинації.

 

Де зробити щеплення

У Польщі майже 6 000 пунктів вакцинації. Їх карту та адреси можна знайти за адресою https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien. Список буде постійно оновлюватися.

 

Детальну інформацію можна знайти на веб-сайті www.gov.pl.szczepimysie.

 

Що буде після вакцинації

Люди, які отримали щеплення двома дозами, отримають QR-код, який дозволить їм користуватися статусом щепленої особи, де це необхідно.

 

Карта вакцинації

Як зробити щеплення проти COVID-19?

Розпочато щеплення проти COVID-19. На етапі 0 будуть щеплені працівники закладів охорони здоров’я, будинків престарілих та персонал цих підрозділів.

 

Іноземці

Відповідно до вищезазначених етапів, також будуть вакциновані іноземці (особи, що мають право на постійне або тимчасове проживання), у зв’язку з роботою, яка виконується в Польщі, в групах, зазначених на етапах 0-III:

 

Нульовий етап - медичні працівники

На цьому етапі зможуть вакцинуватися працівники галузі охорони здоров’я (включаючи приватні організації):працівники сектору охорони здоров'я (включаючи фахівців індивідуальної практики),

 • працівники будинків-інтернатів,

 • працівники муніципальних центрів соціального захисту,

 • допоміжний та адміністративний персонал у медичних закладах, включаючи санітарно-епідеміологічні станції,

 • лабораторна діагностика,

 • фармацевти,

 • працівники медичного транспорту,

 • викладачі університетів та студенти медичних факультетів.

 

Перший етап - пенсіонери, служби та вчителі

На першому етапі можна вакцинуватися:

 • мешканці будинків-інтернатів,

 • закладів опіки та лікування,

 • опіки та догляду та інші місця стаціонарного перебування;

 • люди старші 60 років,

 • служби у формі,

 • вчителі.

 

Щеплення осіб старших 60 років будуть проводитись у порядку від найстарших, з пріоритетом для тих, хто:

 • професійно активний,

 • під час діагностики та лікування, потребує контактів із працівниками закладів охорони здоров’я

 • має супутні захворювання, що збільшують ризик розвитку тяжкого перебігу COVID-19.

Другий етап - люди з супутніми захворюваннями

 

Другий етап - для людей віком до 60 років

 • з хронічними захворюваннями,

 • які проходять діагностику та лікування,

 • ті, хто безпосередньо забезпечує функціонування основних видів діяльності держави та наражається на інфікування через часті соціальні контакти (включаючи працівників сектору критичної інфраструктури (в тому числі вода, газ, електроенергія, телеінформаційні послуги), поштові відділення, безпека продуктів харчування та ліків, громадський транспорт, посадові особи, відповідальні за боротьбу з пандемією, працівники правоохоронних органів, митні та податкові органи).

 

Список супутніх захворювань включає:

 • хронічні захворювання нирок,

 • неврологічна недостатність (наприклад, деменція),

 • захворювання легень,

 • рак,

 • діабет,

 • ХОЗЛ,

 • цереброваскулярні захворювання,

 • гіпертонія,

 • імунодефіцити,

 • захворювання серцево-судинної системи,

 • хронічні захворювання печінки,

 • ожиріння,

 • захворювання, пов'язані з нікотиновою залежністю,

 • бронхіальна астма,

 • таласемія,

 • кістозний фіброз,

 • серповидноклітинна анемія.

Пацієнти з супутніми захворюваннями можуть звернутися до лікаря первинної ланки за електронним направленням, незалежно від їх вікової групи. Про оптимальні терміни вакцинації у випадку онкологічних хворих слід проконсультуватися з лікарем, який має право на вакцинацію.

 

Третій етап - групи, що залишилися

Третій етап вакцинації охоплює решту груп. До нього увійдуть підприємці та працівники галузей, закритих через епідемію. Також планується вакцинація інших людей старших 18 років.

 

Пункти забору матеріалу для аналізів в міських поліклініках

У муніципальних амбулаторіях створюються пункти прийому, де пацієнти, які отримали направлення від лікаря першого контакту (отримане під час консультації по телефону), можуть зробити тести на коронавірусну інфекцію.

На даний момент у Варшаві вже вісім таких пунктів, а ще шість будуть відкриті з 12 по 19 жовтня. Тести проводяться безкоштовно - дослідження фінансуються з коштів Національного фонду охорони здоров'я. Жителі, в яких є направлення від лікаря POZ для здачі мазка, можуть робити аналізи в будь-якому пункті, незалежно від місця проживання.

Пункти забору мазка у відкритих муніципальних медичних закладах:

Район Варшави

Відповідальна установа

Адреса місця забору аналізів

Дата початку роботи

1.

Бемово

Медичний заклад Варшава Бемово-Влохи

вул. Купера 5

5.10.2020

2.

Бялоленка

Незалежна державна установа охорони здоров'я Бялоленка

вул. Міленійна 4

12.10.2020

3.

Бєланы

Комплекс незалежних громадських відкритих медичних закладів Варшава-Жолібож

вул. Жеромського 13

05.10.2020

4.

Охота

Комплекс незалежних громадських відкритих медичних закладів Варшава-Охота

вул. Щенслівіцка 36

15.10.2020

5.

Прага-Полуднє

Комплекс незалежних громадських відкритих медичних закладів Варшава-Прага Полуднє

вул. Кіцкого 24

08.10.2020

6.

Прага-Пулноц

Комплекс незалежних громадських відкритих медичних закладів Варшава Прага-Пулноц

вул. Домброщакув 5a

19.10.2020

7.

Рембертув -Весола

Комплекс незалежних громадських відкритих медичних закладів Варшава-Весола

вул. Кілінського 48

01.10.2020

8.

Средмістя

Лікарня Солець

вул. Солець 99

15.10.2020

9.

Таргувек

Комплекс незалежних громадських відкритих медичних закладів Варшава-Таргувек

вул. Побожаньска 6

12.10.2020

10.

Урсус

Комплекс незалежних громадських відкритих медичних закладів Варшава-Охота

вул. Кадлубка 18

15.10.2020

11.

Вавер

Комплекс незалежних громадських відкритих медичних закладів Варшава-Вавер

вул. Жеганьска 1 (паркінг біля районної адміністрації)

06.10.2020

12.

Весола

Комплекс незалежних громадських відкритих медичних закладів Варшава - Весола

вул. Кілинського 48

01.10.2020

13.

Віланув

Комплекс незалежних громадських відкритих медичних закладів Варшава-Мокотув

вул. Косткі Потоцького 31a

05.10.2020

14.

Влохи

Медична установа Варшава Бемово-Влохи

вул. Цегельняна 8

07.10.2020

 

Відділення РАЦС буде працювати частково онлайн

 У зв'язку з епідемією коронавируса РАЦС працює в обмеженому режимі. Багато питань можна вирішити через e-PUAP або поштою, не відвідуючи офісу.

Одруження

 • На церемонії можуть бути присутніми макс. 5 осіб - молода пара, свідки та 1 гість.

 • Документи можна подати в РАЦС після запису на прийом по телефону.

 • Не можна подавати документи через e-PUAP або поштою.

Реєстрація смерті

 • Тільки особисто, без попереднього запису.

 • Не можна подавати документи через e-PUAP або поштою.

 

Які питання можна вирішити через e-PUAP або поштою

 • Реєстрація народження дитини;

 • Заява на отримання копії записів цивільного стану;

 • Заява про зміну імені, прізвища, виправлення або заповнення свідоцтва про сімейний стан.

 

Питання, що потребують запису на візит

 • Подача заяви про визнання батьківства

 • Повернення попереднього прізвища після розлучення.

 • Персональна подача заяви на отримання копії довідки про сімейний стан.

 

Іноземні документи цивільного стану

Оформлення закордонних документів цивільного стану здійснюється поштою. У відділі зовнішньої торгівлі за адресою вул. Халубінского 8 і у відділі архівних книг цивільного стану на вул. Смичкові 14 питання вирішуються без особистої присутності.

 

Відділення РАЦС працюють без прив'язки до району

З 16 березня 2020 року через епідемію Covid-19 офіси РАЦС в районах Охота, Беляни, Бялоленка, Віланув, Весола і Воля закриті до подальшого повідомлення.

Жителі цих районів можуть вирішувати питання в інших відділеннях РАЦС, прив'язка до району не застосовується:

 • вул. Гроховська 274 (Прага-Полуднє),

 • вул. Клопотовського 1/3 (Прага-Пулноц),

 • вул. Андерса 5 (Середмістя),

 • вул. Кіндратовича 20 (Таргувек),

 • пл. Червца 1976 р. № 1 (Урсус),

 • пл. Комісії едукації народовей 61 (Урсинув),

 • вул. Влукенніча 54 (Вавер),

 • вул. Фаленцка 10 (Мокотув).

Офіси працюють з 8 до 16.

 

 

Епідемічні процедури в муніципальних лікарнях

У зв'язку з епідемічною ситуацією в підвідомчих місту установах впроваджені процедури прийому пацієнтів на операції. У всіх пацієнтів, які очікують на заплановану операцію, приблизно за день до операції беруть мазок і проводять епідеміологічний огляд. До отримання результату щодо інфекції КОВІД-19 вони повинні ізолюватися - з моменту тестування до моменту госпіталізації.

Процедури госпіталізації у відділення екстреної допомоги також вимагають, щоб кожен, хто звертається в SOR, пройшов епідемічну перевірку на наявність коронавірусу (мазок і епідеміологічний огляд). Пацієнти з симптомами інфекції SARS-CoV-2 направляються до відділень швидкої допомоги лікарень другого рівня, в яких є відділення для лікування пацієнтів з підозрою на КОВІД-19. В даний час муніципальні лікарні знаходяться на першому рівні і мають спеціальні ізолятори для пацієнтів з підозрою на КОВІД-19.

Додаткове обладнання та засоби індивідуального захисту

З початку епідемії КОВІД-19 Варшава виділила понад 30 млн. злотих на придбання обладнання та апаратури, з яких понад 7,6 млн. злотих надійшло з міського кризового резерву.

Таким чином, ми забезпечуємо медичний персонал міських лікарень і клінік необхідним обладнанням для боротьби з коронавірусом.

На даний момент закуплено:

- 30 станцій ВІТ (що складаються з вентиляторів, кардіомоніторів, інфузійних насосів, ліжок з протипролежневими матрацами, медичних відсмоктувачів),

- 6 апаратів ниркової замісної терапії,

- 10 дезактиваційних пристроїв (біо-дезактивація).

Придбане медичне обладнання та апаратура використовуються з липня в муніципальних лікарнях: Солець, Бєлани і Воля.

Крім того, ми виділили кошти на закупівлю засобів індивідуального захисту, в тому числі:

- більше 1 мільйона хірургічних масок і напівмасок, щитків і захисних окулярів,

- більш 1,6 мільйона одноразових нітрилових рукавичок,

- більш 0,5 мільйона медичних фартухів,

- 45 000 захисних костюмів і більше 260 000 шт. засобів захисного покриття взуття та голови, а також понад 130 000 літрів дезінфікуючих засобів для рук і поверхонь.

Здійснено закупівлю коронавірусних  тестів

Варшава виділила понад 3 млн. злотих на закупівлю тестів на КОВІД-19 для працівників і підопічних комунальних будинків соціальної допомоги (або для тих, які проводяться за дорученням міста) і столичного Центру соціальної опіки і лікування.

За укладеними договорами приватні лабораторії вже виконали понад 4 тисячі діагностичних досліджень на замовлення міста. Найбільшу кількість аналізів було проведено серед співробітників і підопічних будинків престарілих, а також співробітників і пацієнтів установ соціальної опіки і лікування SCOL. В даний час ми уклали ще один контракт на проведення 6 тис. діагностичних тестів на КОВІД-19.

 

ПІДТРИМКА ДЛЯ МІГРАНТІВ І МІГРАНТОКУсі описані нижче форми підтримки надаються безкоштовноПідтримка, що  надається в Мультикультурному центрі

www.centrumwielokulturowe.waw.plhttps://www.facebook.com/wielokulturowe/

 • Спеціальна інфолінія для мігрантів/-ок (понеділок - п’ятниця):
  - о 9:00-13:00 польською, англійською, грузинською та російською мовами (+48 515 566 226),
  - о 13:00-17:00 польською та англійською мовами (+48 666 533 522),
 • Дистанційні консультаційні послуги:
  - юридичні консультації (PL, EN),
  - психологічна підтримка (PL, EN, RU, UA),
  - інтеграційні консультації та профорієнтація (PL, EN, RU, UA),
  - консультації з легалізації перебування (PL, RU, UA),
  - підтримка у справах, пов’язаних із офіційними формальностями, усних перекладах кореспонденції.
  Ви можете зареєструватися на ВСІ консультації за допомогою електронної пошти: centrum@cww.waw.pl або інфолінії (номери вище). У нестандартний час можливий також контакт за телефоном 22 648 11 11.
  Підтримка, що надається Варшавськими громадськими організаціями та неформальними ініціативами:
 • Фонд “Ocalenie”, https://ocalenie.org.pl/cpc@cpc.org.pl
  -
  спеціалізована допомога та інтеграційна підтримка біженців, іммігрантів та сімей-репатріантів, що надається різними мовами (PL, EN, RU, UA, FR, GEO, TJ, AR, VIE): дистанційні юридичні консультації, психологічна підтримка (в тому числі  психотерапія та посттравматична підтримка) інтеграційні консультації, профорієнтація,
  - підтримка, пов”язана з формальностями (контакт із адміністраціями, записи до дитячих садків тощо),
  - кризова підтримка (ночівля, їжа, одяг, ліки),
  - речова допомога,
  - актуальна юридична інформація, яка надається кількома мовами (PL, EN, RU, UA, FR, GEO, TJ, AR, VIE) щодо ситуації, пов'язаної зі станом епідеміологічної загрози:
  https://ocalenie.org.pl/aktualnosci/koronawirus
 • Фонд “Наш вибір”/Український дімhttps://ukrainskidom.pl
  - загальнопольська інфолінія: понеділок - п'ятниця о 10:00-15:00, +48 727 805 764, konsultacje@ukrainskidom.pl, консультації надаються польською, українською, російською та англійською мовами,
  - допомога міжкультурних консультантів, у тому числі з питань легалізації перебування та праці.
 • Фонд “Польський міграційний форум”, https://forummigracyjne.org/, 692-913-993, zapisy@forummigracyjne.org
  - послуги дистанційного консультування: юридичні консультації, психологічна підтримка (в тому числі дитячий психолог та психоонколог), інтеграційні консультації, бізнес-консультації,
  - міжкультурні асистенти, що в онлайн-режимі допомагають дітям у навчанні.
 • Ініціатива “Відкритий дім”, https://www.facebook.com/InicjatywaDomOtwarty/
  - допомога в заповненні та поданні документів, переклад отриманих листів, допомога іноземцям при медичному обслуговуванні, екстрена речова допомога (продукти харчування, доплата на ліки),
  - мови: PL, EN, RU.
 • Асоціація юридичного втручанняhttps://interwencjaprawna.pl/, + 48 792 568 561
  - дистанційні консультаційні послуги: юридичні та інтеграційні консультації, допомога з мовними перекладами для іноземців (PL, EN, RU, UA, FR, а також у виняткових випадках - підтримка з арабською та перською мовами),
  - актуальна юридична інформація, яка надається кількома мовами (PL, EN, RU, UA, ES) щодо ситуації, пов'язаної зі станом епідеміологічної загрози: https://interwencjaprawna.pl/ulatwienia-dla-cudzoziemcow-na-czas-epidemii-propozycje-tarczy-antykryzysowej/
 • Фонд "Білоруський дім"http://belaruskidom.eu,
  dombelaruski@gmail.com, +48 605 140 861
  - дистанційні юридичні консультації, психологічна підтримка та загальне консультування для білорусів з усієї Польщі.

Мобільний консультаційний пункт

Мобільний пункт видачі продуктів харчування. Автобус їздить щодня вулицями Варшави з 8 ранку до 15 вечора маршрутами, які найчастіше відвідують бездомні. Він має вісім зупинок з постійним часом прибуття, тому бездомні знають, де і о котрій його очікувати. На кожній зупинці автобус стоїть приблизно від 30 до 50 хвилин. Ця акція допомоги відбувається завдяки підтримці Банку харчових продуктів SOS та Фонду капуцинів ім. Аніцета Коплінського. Дану акцію на замовлення міста та за сприяння Транспортного управління міста і Міських автобусних підприємств реалізують наступні громадські організації:  Асоціація допомоги та соціального втручання, Товариство Допомоги ім. Св. Брата Альберта Коло Варшава-Прага, Фонд Фортіора для багатьох та Мокотовський хоспіс Святого Хреста. 30 квітня 2020 року було оголошено про продовження функціонування лінії MКП (Мобільного консультаційного пункту) до 31 липня.

Розклад руху

Час зупинок

Зупинка

08:00 - 08:30

Dw. Wschodni (Kijowska) 09

09:00 - 09:30

Metro Stadion Narodowy 03

10:00 - 10:30

Plac Zawiszy 10

11:00 - 11:30

Metro Księcia Janusza 08

12:00 - 12:30

Nowolipki 02

13:00 - 13:30

Rondo "Radosława" 02

14:00 - 14:30

Park Traugutta 01

15:00 - 15:30

Namysłowska 01

 
 

Нова організація роботи мерії Варшави

З 9 червня 2020 року діє нова організація роботи мерії столичного міста Варшави  та її районний управлінь у зв'язку з коронавірусною загрозою SARS-CoV-2.

Актуальні принципи роботи мерії Варшави

1. Мешканці будуть обслуговуватися з усіх питань, якими займається мерія лише після попередньої реєстрації по телефону або через систему онлайн-бронювання (rezerwacje.um.warszawa.pl).

2. Без попередньої реєстрації вирішуватимуться питання, пов'язані з виборами Президента Республіки Польща, включаючи внесення до реєстру або списку виборців, а також видачу довідок про право голосування за межами місця проживання.

3. Без попередньої реєстрації можна буде подавати листи та заяви (з підтвердженням їх прийняття). Листи можна подавати у всіх пунктах обслуговування жителів (відділи обслуговування мешканців, пункти обслуговування жителів у офісах мерії), за винятком деяких відділів управління реєстрації актів цивільного стану.

4. Каси в мерії працюватимуть у звичайному режимі - можлива буде оплата готівкою та платіжними картками.

5. Не працюватимуть відділи РАЦС у наступних районах: Бялоленка, Бєляни, Охота, Весола, Віланув і Воля. Мешканці цих районів можуть залагоджувати справи в інших відділеннях РАЦС (регіоналізація не застосовується):
· ul. Falęcka 10 (Мокотув)
· ul.Grochowska 274 (Прага-Південь)
· ul.Kłopotowskiego 1/3 (Прага-Північ)
· ul.Andersa 5 (Середмістя)
· ul. Kondratowicza 20 (Таргувек)
· pl. Czerwca 1976 r. № 1 (Урсус)
· al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Урсинув)
· ul. Włókiennicza 54 (Вавер)

6. Скасовуються всі прийоми, що зазвичай організовуються на території мерії серед іншого чергування депутатів міськради, Ради пенсіонерів, Комісії громадського діалогу, безкоштовних юридичних консультацій тощо).

7. Безпосереднє обслуговування населення по понеділках відбуватиметься о 8.00-16.00.

8. 15-23 червня обслуговування населення у питаннях, пов’язаних з виборами Президента Республіки Польща, відбуватиметься о 8.00-18.00, а також у суботу 20 червня о 9.00-14.00.

Що змінилося?

Затверджено можливість готівкових платежів у касі департаментів міста. Без попередньої реєстрації будуть вирішуватися питання, пов'язані з виборами Президента Республіки Польща, включаючи внесення до реєстру або або списку виборців, а також та видачу довідок про право голосування за межами місця проживання. З 15 по 23 червня обслуговування мешканців у зв'язку з виборами Президента Республіки Польща здійснюватиметься 8.00-18.00 та додатково у суботу, 20 червня, о 9.00-14.00.

Як зв'язатися з мерією

· Контакт з мерією можливий за допомогою телефону та електронної пошти. Номери телефонів та адреси електронної пошти вказані на сайтах www.warszawa19115.pl, www.bip.um.warszawa.pl та на інтернет-сторінках районів. Вся інформація та контактні дані також доступні за номером телефону 19115.

· Загальна адреса електронної пошти мерії: kancelaria@um.warszawa.pl. Листи також можна надсилати на електронні адреси окремих відділів та бюро мерії.

· Подання листів, що потребують підпису, можливе поштою або в електронному вигляді за допомогою платформи ePUAP (лист повинен бути підписаний довіреним профілем або електронним підписом). Адреса мерії столичного міста Варшави на платформі ePUAP: / UMSTWarszawa/skrytka

Посилання на загальну форму: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa

Адреса до кореспонденції:
Urząd m.st. Warszawy
(wskazać бюро чи департамент мерії)
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa

Листи також можна надсилати на адреси районних управлінь.

Адреса до кореспонденції:
Urząd m.st. Warszawy
(wskazać бюро чи департамент мерії)
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa

Листи також можна надсилати на адреси районних управлінь.

Нова організація роботи мерії (Оголошення № 5 про обмеження обслуговування клієнтів мерії столичного міста Варшави (включаючи районні управління) у зв’язку з коронавірусною загрозою SARS-CoV-2) була введена на підставі постанови Ради Міністрів від 29 травня 2020 р. щодо встановлення визначених обмежень, наказів та заборон у зв'язку з впровадженням стану епідемії. Оголошення замінює попереднє оголошення № 4 від 13 травня 2020 року, яка втрачає дійсність. Вищезазначена організація роботи мерії діє до подальших розпоряджень.

Реєстрація на прийом щодо обліку населення, посвідчень особи, реєстрації транспортних засобів, водійських посвідчень та видачі інших комунікаційних документів:

 

         Посвідчення особи, прописки

 

 

   

Водійські посвідчення, реєстрація транспортних засобів

 

 

 

     

 

Bemowo

22 325 40 66

22 325 40 80

 

Białołęka

22 443 83 58

22 443 83 53

 

Bielany

22 443 48 62

22 443 48 49

 

Mokotów

22 443 63 83/80/81/84

22 443 65 02/503/397

 

Ochota

22 578 35 45

22 578 35 06

 

Praga-Południe

22 443 51 30/32/63

22 443 51 69/21

 

Praga-Północ

22 443 80 66

22 443 81 48/49

 

Rembertów

22 443 38 77/76

22 443 38 73/74

 

Śródmieście

22 443 91 32

22 443 91 61

 

Targówek

22 443 87 89/94

22 443 87 62/67/68

Ursus

22 443 60 17/16

22 443 60 21/124

 

Ursynów

22 443 73 64

22 443 73 56

 

Wawer

22 443 69 75/80/82

22 443 69 84/90/92/94/95

 

   

22 443 70 07

 

Wesoła

22 443 40 72

22 443 40 80

 

Wilanów

22 443 50 84

22 443 50 92

 

Włochy

22 443 44 51

22 443 44 54/58

 

Wola

22 443 59 73

22 443 59 51/68

 

Żoliborz

22 443 88 90

22 443 89 22/33/37

 

 

22 443 89 30/29/21

   

 

Відділ ліцензій та дорожнього транспорту: 22 443 22 42
Відділ нагляду, контролю та реєстрації транспортних засобів, а також видачі дозволів: 22 443 29 32/55, 22 325 98 12

 

Польско-литовская граница открыта

12 июня была открыта польско-литовская граница. Пограничное движение было восстановлено без условия 14-дневного карантина.

 

ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

 

Контакти з медичними службами у разі підозри на інфікування

За наявності симптомів та підозр на наявність коронавірусної інфекції важливо якомога швидше звернутися до найближчої санітарно-епідеміологічної станції.

Номер телефону PSSE у Варшаві:

 • номери польською мовою, Пн-Пт від 8.00-21.00:

22 311 80 02; 22 311 80 19; 22 311 80 20; 22 311 8 026; 22 311 8 025;

 • номер англійською мовою, Пн-Пт від 8.00-15.00: 22 310 79 13.

Номер екстреної допомоги в години окрім вказаних: 606-108-040.

 

Такі симптоми, як лихоманка понад 38 градусів С з кашлем або задишкою, потребують консультації в інфекційній лікарні:

 • Воєводська інфекційна лікарня у Варшаві, вул. Вольська 37, телефон: 22 33 55 261, 22 33 55 265

 • Військово-медичний інститут центральної клінічної лікарні Міністерства національної оборони, вул. Шасерув (Szaserów) 128, телефон: 261 818 396;

 • Центральна клінічна лікарня Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, вул. Волоська (Wołoska) 137, телефон: 22 508 20 00.

 

Перелік інфекційних лікарень у Польщі за воєводствами: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

 

Більше інформації про коронавірус можна отримати, зателефонувавши на цілодобу гарячу лінію НФЗ: 800 190 590. Інформація доступна польською та англійською мовою (англійська - натисніть 6 на клавіатурі телефону).

 

Інформаційні матеріали щодо запобігання зараженню, яка надається кількома мовами (англійською, німецькою, китайською, в'єтнамською, російською та українською) доступні за посиланням https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

 

Інформація про можливість отримання  медичної допомоги

 

Відсутність медичного страхування не є причиною відмови проведення санітарно-епідеміологічного тестування чи лікування осіб, які мають підозру на зараження. Такі особи, а також носії, медичні працівники та особи, які були в контакті з інфікованими, хворими чи інфекційними матеріалами, навіть зобов’язані пройти обстеження.

Витрати на тести при відсутності страхування покриваються (ст. 8 Закону про охорону здоров'я):

 • санітарно-епідеміологічне дослідження (крім лабораторного): державний бюджет, частиною якого розпоряджається Міністр охорони здоров'я,

 • лабораторний тест: воєвода.

Витрати на госпіталізацію та всі види медичних послуг, що надаються інфікованим особам, за відсутності страхування покриваються з державного бюджету - тієї частини, яку Міністр охорони здоров’я має у своєму розпорядженні (ст. 38 Закону про охорону здоров'я).

 

Відсутність легального перебування не може бути причиною того, що іноземець не буде обстежуватися та не потрапить до лікарні через коронавірус.

Жодне із положень, що регулюють заходи, які вживаються в боротьбі з коронавірусом, не покладає на медичну службу обов'язку збирати дані про законність перебування іноземця в Польщі. Для реєстрації достатня наявність паспорта.

Положення не покладають на медичних працівників обов'язку повідомляти прикордонну службу про виявлення особи, що перебуває незаконно, однак вони покладають на лікарні та інші медичні установи обов'язок співпрацювати з різними службами, включаючи поліцію та прикордонну службу.

 

Телепоради в клініках Варшави

Відповідно до рекомендацій Національного фонду охорони здоров'я в муніципальних клініках введена можливість отримання телепорад. Цей метод можна використовувати не тільки в ситуаціях, пов'язаних з підозрою на Covid-19, а й у всіх інших питаннях, пов'язаних зі станом здоров'я.

Під час телесеансу лікар має можливість виписати електронний рецепт, лікарняний лист, а також надати рекомендації. Також під час телефонної розмови лікар вирішує, чи варто пацієнтові відвідувати клініку (якщо він не знаходиться на карантині).

Крім телепорад, багато муніципальних медичних установ ввели можливість подачі заяв на виписку рецепта через Інтернет. Така можливість є великою допомогою для хронічно хворих пацієнтів в ситуаціях, коли необхідно купити ще одну дозу того ж препарату.

Влада Варшави рекомендує контрольованим суб'єктам відкритого лікування якомога частіше використовувати вищевказані можливості і інформувати пацієнтів про можливість використання телепорад, в тому числі і на веб-сайтах.

 

ПІДГОТОВКА ВАРШАВСЬКИХ ЛІКАРЕНЬ

 

Відповідно до рішення уряду, сім варшавських лікарень перебувають у стані підвищеної готовності. Воєвода постановив, що урядова лікарня Міністерства внутрішніх справ та адміністрації за адресою вул. Волоська - це лікарня, яка в першу чергу буде перепрофільована для потреб людей, заражених коронавірусом.

Це означає, що нинішні пацієнти з цього закладу будуть поступово переведені до п’яти лікарень, у тому числі до двох міських - Белянської та Вольської. Тим важливішим є добре забезпечення міських закладів засобами захисту.

Наразі грошей та засобів безпеки, які нам надав уряд, недостатньо. Не чекаючи виконання нашого запиту на додаткову підтримку, ми вирішили придбати необхідне обладнання з ресурсів міста - з кризового резерву в міському бюджеті. Це місця надання інтенсивної допомоги (з респіраторами, кардіограмами та іншими функціями підтримки життєзабезпечення) та так звані обеззаражувачі. На загальну суму близько 8,5 млн. злотих.

Ми також вирішили виділити з міського бюджету 12 мільйонів злотих на додаткову закупівлю засобів захисту. Ці засоби, маски, рукавички, комбінезони також можуть бути використані в системі допомоги літнім та людям з обмеженими можливостями, яку ми повинні розгорнути.

Ми сподіваємось, що уряд якнайшвидше задіє стратегічний резерв, щоб його можна було використовувати для забезпечення лікарень та клінік необхідними засобами захисту. Про потреби у цьому плані повідомляється не лише у Варшаві, а й у всій країні.

 

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ ТА ДОЗВІЛ НА РОБОТУ // ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЄВОДСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Наразі в порядку видачі / продовження дозволу на проживання та роботу жодних змін немає.

У зв'язку із тимчасовим припиненням безпосереднього обслуговування клієнтів у Відділі справ іноземців MUW заяви про продовження терміну перебування мають бути надіслані поштою. Єдина зміна в цьому відношенні стосується того, що терміни усунення будь-яких формальних недоліків у заявах, включаючи, зокрема, підтвердження особистої явки та здачі відбитків пальців, а також строки подання інших документів, що закінчуються в період припинення безпосереднього обслуговування у Відділі справ іноземців, будуть обчислюється з дати відновлення безпосереднього обслуговування, не спричиняючи негативних наслідків для сторони провадження. Однак це не стосується строку подання заяви на легалізацію перебування. Поки не будуть видані подальші вказівки з боку влади - заявки на легалізацію все рівно повинні подаватися до останнього дня легального перебування іноземця в Польщі.

 

Інформація про обмеження в роботі Відділу справ іноземців, в тому числі, стосовно зобов’язання подачі заяви за допомогою пошти та змін термінів усування формальних недоліків => https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zmiany-w-obsludze-klienta-wsc

 

ПІДТРИМКА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

 

Коронавірус - важлива інформація на кількох мовах

Варшава регулярно інформує іноземців про всі рекомендації і зміни, пов'язані з епідемічними загрозами в Польщі. Жителі і туристи можуть стежити за повідомленнями на англійській, російській, українській мовах.

На сайті Варшавського туристичного бюро (link https://warsawtour.pl/) та фан-сторінці «Go to Warsaw» (link https://www.facebook.com/Go2Warsaw/ )розміщені оголошення про доступність варшавських пам'яток і рекомендації щодо профілактики коронавирусної інфекції, підготовлені польським Міністерством охорони здоров'я англійською, німецькою, китайською, в'єтнамською, російською та українською мовами.

У мультикультурному центрі в Варшаві працює спеціальна гаряча лінія: - з 9 до 13 години (тел. 515 566 226) - польською, російською, англійською та грузинською мовами, - з 13 до 17 години (тел. 666 533 522) - польською і англійською мовами. Консультанти, серед іншого, розкажуть про правила поведінки в разі підозри на інфекцію Covid-19 і інструкції, наприклад, як скористатися медичною допомогою, особливо незастрахованим та особам з невизначеним статусом перебування. Іноземці також отримають консультації з питання дотримання формальностей, пов'язаних з легалізацією перебування в ситуації обмеження діяльності влади. Інформацію можна також знайти на сайті centrumwielokulturowe.waw.pl і на фан-сайті Мультикультурного центру у Варшаві. Всі консультаційні послуги установи - юрист, професійний і інтеграційний консультант, консультації з легалізації перебування та психологічної підтримки - продовжують надаватися дистанційно через Skype communicator і електронною поштою centrum@cww.waw.pl. Будівля Мультикультурного центру на вулиці Ягеллонській, 54 зачинена  для відвідувачів до 27 березня.

 

З середи, 18 березня, у Мультикультурному центрі у Варшаві працюватиме спеціальна «гаряча лінія» для іноземців, доступна в такий час та наступними мовами:

 • від 9:00-13:00 - польською, російською, англійською та грузинською мовами - тел. 515 566 226

 • від 13:00-17:00 - польською та англійською мовами - тел. 666 533 522

Основну інформацію від 8:30-16:30 також надають працівники Бюро міжнародного співробітництва (польська та російська мови) - тел. 22 443 29 47 та 22 443 29 49.

 

Організації, які надають юридичну підтримку іноземцям, наприклад індивідуальне консультування з питань, пов'язаних з легалізацією перебування:

Польський міграційний форум, https://forummigracyjne.org/

Асоціація правової інформації, https://interwencjaprawna.pl/

Польське товариство антидискримінаційного права, http://www.ptpa.org.pl

Гельсінський фонд з прав людини, https://www.hfhr.pl/

 

Запис на отримання послуги з консультування (юридичні, психологічні, професійні, стосовно легалізації перебування) також все ще приймаються та надаються дистанційно Мультикультурним центром, тел. 666 533 522, e-mail: centrum@cww.waw.pl.

 

ОСВІТА

 

З 1 вересня учні повертаються до школи.

2020/21 навчальний рік для школярів розпочнеться в традиційній формі, але з урахуванням санітарного режиму. Можливе запровадження змішаного або дистанційного навчання, в залежності від епідемічної ситуації.

1 вересня учні повертаються до школи. Уряд і GIS готують санітарні інструкції, і правові рішення на випадок спалаху.

У школах будуть строго дотримуватися правил гігієни: часте миття рук, захист при чханні і кашлі, уникнення дотику до очей, носа і рота, обов'язкове використання захисних масок сторонніми особами, які приходять в школу або установу, регулярне прибирання приміщень. Учні в класі не будуть зобов'язані носити маски для обличчя. По можливості рекомендується дотримуватися дистанції між особами, які перебувають в школі.

У разі загрози зараження директор школи за згодою GIS і керівного органу може прийняти рішення про введення дистанційного навчання в конкретному класі або шкільній групі.

 

Організація роботи дитячих садків під час канікул

Варшавські дитячі садки та підготовчі групи (так звані “zerówki”) змінюють правила організації догляду за дітьми в період канікул. Цього року вони не прийматимуть дітей з інших закладів.

У липні та серпні діти зможуть відвідувати свій дитячий садок чи дошкільний відділ у школі протягом шести тижнів. З міркувань безпеки заклади не займатимуться дітьми, які на постіній основі відвідують інші дитячі садки/школи. Для того, щоб працівники даних закладів могли скористатися відпусткою, заклади будуть закриті на 2,5 тижні.

 

Нові дати для випускних іспитів та іспитів для восьмикласників

 

Іспити для восьмикласників відбудуться з 16 по 18 червня. Додаткова дата - з 7 по 9 липня. Учні дізнаються результати іспитів до 31 липня. Тоді ж школи отримають відповідні довідки.

Основна дата письмової частини випускних іспитів для випускників усіх типів шкіл — від 8 до 29 червня. Усних іспитів цьогоріч не буде.

Додаткові дати складання випускних іспитів - з 8 по14 липня. Результати іспитів в основні та додаткові дати будуть відомі до 11 серпня. Повторні іспити відбудуться 8 вересня, а результати стануть відомими до 30 вересня.

Іспити, що підтверджують професійну кваліфікацію (Формула 2012 та Формула 2017), триватимуть з 22 червня по 9 липня. У той же час професійний іспит (Формула 2019) планується з 17 по 28 серпня.

 

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Велосипеди Veturilo знову доступні

Від середи, 6 травня, знову можна буде користуватись міськими велосипедами Veturilo. Варшава запускає прокат двоколісних транспортних засобів, як тільки будуть зняті урядові обмеження.

 

Призупинення дії квитка для проїзду в громадському транспорті

Управління міського транспорту запроваджує надзвичайне рішення. Пасажири, які відмовилися від подорожі громадським транспортом, можуть в електронному вигляді вимагати призупинення  дії довгострокового квитка під час тривання епідемії.

Заяву про призупинення дії квитка можна подати за посиланням http://zawieswkm.wtp.waw.pl.  Достатньо ввести номер картки, на якій кодується квиток; ви також можете завантажити підтвердження подання заяви.

Ви можете призупинити дію 30- та 90-денних квитків, дійсних в будь-якій квитковій зоні, також Столичні квитки. Пасажир не отримає відшкодування, але зможе перекодувати невикористаний термін дії квитка на іншу дату після повідомлення в Центрі обслуговування пасажирів у будь-який час, який він обере. Перекодований термін дії рахується з дня подання заяви через Інтернет.

Пасажири, які хочуть отримати повернення коштів за невикористаний період дії квитка, повинні звернутися безпосередньо в Пункт обслуговування пасажирів протягом тривалості дії квитка. При поверненні необхідно буде внести зміни у Варшавську міську картку, що можна зробити лише в центрах обслуговування пасажирів.  (https://www.ztm.waw.pl/

Заборона споживання алкоголю на бульварах Вісли

Під час засідання міської ради 19 березня радники, в зв'язку з загрозою епідемії, прийняли ухвалу про тимчасову заборону споживання алкоголю на бульварах і пляжах Понятувки.

Заборона буде діяти до подальшого повідомлення.

Нагадуємо, що товариські зустрічі біля Вісли, багаття або групові тренування зараз не рекомендуються. Під час прогулянок ми просимо мешканців дотримуватися дистанції, не вітати один одного, не створювати непотрібні натовпи.

 

Залишайтеся вдома з культурою
 
Варшавські заклади культури швидко відреагували на обмеження проведення заходів через поширення коронавірусу. Багато закладів пропонують різноманітні онлайн-проекти в Інтернеті та дають можливість мешканцям залишатися в тісному зв’язку з культурою, не виходячи з дому.
 
Ми рекомендуємо вам відвідати www.kulturalna.warszawa.pl  та Facebook  (link https://www.facebook.com/KulturalnaWarszawa/  ), де інформація з віртуального світу культури постійно оновлюється.
 
Повернення або обмін квитків
 
За умови, коли всі заходи в муніципальних закладах культури скасовуються, ми рекомендуємо мешканцям поміняти квитки на інші дати чи заходи. Ви також можете повернути свій квиток з будь-якого закладу. Детальну інформацію про те, як обміняти квиток, змінити дату або повернути квиток, можна знайти на веб-сайтах окремих закладів культури.
 

Пакет підтримки для підприємців

У місті у нас є 8 600 комерційних приміщень, які орендують підприємці. Це магазини, підприємства громадського харчування та обслуговування, а також ясла і дитячі сади. Місто пропонує своїм орендарям підтримку:

- тимчасове зниження орендної плати;

- відстрочку оплати оренди;

- реструктуризацію орендної плати.

Також буде відкладено погашення заборгованості, яку підприємці зможуть погасити в розстрочку. Орендарі комерційних приміщень, які хочуть скористатися пакетом підтримки відповідно до чинного рішення міської ради, повинні подати заяву.

Підкреслимо, що кожне рішення буде прийматися індивідуально і на прохання орендаря. Серед орендарів муніципальних комерційних приміщень також 870 неурядових організацій, які також, як і підприємці, зможуть звернутися за підтримкою.

Правління Варшавського Метрополітену прийняло рішення тимчасово призупинити сплату 80% орендної плати за комерційні приміщення за період з 1 березня по 31 травня.

Після 31 травня будуть прийматися подальші рішення.

Допомога від Департаменту праці у Варшаві 

Підприємці, роботодавці та громадські організації можуть подати заявки на кредити з низькими відсотковими ставками та доплату від Департаменту праці столичного міста Варшави.


коронавирус.ru

информация

 

 

 

 

Изменения в карантинных ограничениях

 

С 1 мая:

Единые правила безопасности по всей стране - парикмахерские и салоны красоты открыты

Спорт

- занятия спортом в открытых спортивных сооружениях, ограничение - макс. 50 человек.

- занятия спортом в закрытых спортивных сооружениях и в плавательных бассейнах для организованных групп детей и молодежи, макс. заполнение объекта 50%

 

С 4 мая

Культура

- открытые художественные галереи и музеи: ограничение 1 человек на 15 м2, деятельность в условиях строгого санитарного режима

Торговля

- открытые строительные и мебельные магазины, торговые центры: лимит 1 человек на 15 м2, деятельность в условиях строгого санитарного режима

Религиозные заведения

- религиозные службы с ограничением количества людей: ограничение 1 человек на 15 м2 в храмах, рекомендация проведения церемоний на открытом воздухе

Образование

- начальные школы: стационарное обучение для 1-3 классов, строгий санитарный режим, включая проветривание классов на переменах и дезинфекцию помещений в выходные дни

 

С 8 мая

Отели

- открыты для гостей: макс. 50% размещения, закрыты рестораны и зоны wellness&spa

 

С 15 мая

Ношение масок на открытом воздухе - больше не является обязательным:

- Если уровень заболеваемости на 100 000 человек упадет ниже 15 - можно будет отменить обязанность носить маски на улице.

- обязанность закрывать нос и рот маской в помещении остается неизменной.

Питание на улице (на свежем воздухе)

 - кафетерии под открытым небом: работают в условиях строгого санитарного режима – среди прочего, безопасное расстояние между столами и ограничение количества людей за одним столом

Культура

- кинотеатры и театры под открытым небом: не более 50% заполняемости, строгий санитарный режим

Специальные мероприятия на открытом воздухе

 - возможность организации, среди прочего, свадеб и причастий: ограничение до 25 человек, при строгом санитарном режиме - среди прочего, безопасное расстояние между столами и ограничение количества людей на один стол (правила такие же, как и при организации питания на открытом воздухе)

Образование

- начальные и средние школы: гибридное обучение для 4-8 классов начальной школы, гибридное обучение для 1-4 классов средней школы, строгий санитарный режим: проветривание помещений на переменах, дезинфекция помещений в выходные дни

Спорт

- занятия спортом в открытых спортивных сооружениях: не более 25% от общего количества людей

  

С 29 мая

Общественное питание внутри помещений

 - открытые рестораны: макс. 50% заполняемость, строгий санитарный режим - безопасное расстояние между столами, ограничение количества человек за одним столом

Специальные мероприятия внутри

- возможность организации, например, свадеб и причастий: ограничение до 50 человек, в строгом санитарном режиме - среди прочего, безопасное расстояние между столами и ограничение количества людей за одним столом (правила такие же, как и в случае питания внутри помещений)

Культура

- открыты кинотеатры и театры: максимальная заполняемость 50%, строгий гигиенический режим

Спорт

- занятия спортом в открытых спортивных сооружениях и плавательных бассейнах: сооружения открыты для посещения, максимальная заполняемость 50 % (со зрителями)

- занятия спортом в спортивных залах, фитнес-клубах, соляриях: лимит 1 человек на 15 м2, деятельность в условиях строгого санитарного режима

Образование

- начальные и средние школы: стационарное обучение для всех учащихся, строгий санитарный режим: проветривание классов на переменах, дезинфекция помещений в выходные дни

 

Кроме того, там, где это возможно, рекомендуется дистанционная работа. Также рекомендуется проводить предстоящие пасхальные каникулы исключительно с членами семьи.

 

Маски для жителей Варшавы

В связи с эпидемической ситуацией каждый житель Варшавы получит 4 защитные маски. Хирургические маски, переданные Варшаве Агентством материальных резервов, можно получить со вторника, 23 марта, начиная с утренних часов в 234 пунктах по всему городу.

Пункты раздачи масок указаны в таблице ниже, а также на карте: 

 https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa 

 

L.p.

Район

расположение

1

 

Praga-Południe

 

Мы завершили выдачу масок на территории участка 

2

 

Praga Północ

 

 1. Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 2, tel. 22 205 40 70, A. Mackiewicza 11,

 2. Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 3, tel. 22 205 40 60, ul. Tarchomińska 14,

 3. Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 4, tel. 22 205 40 80,  ul. Bródnowska 24,

 4. Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 5, tel. 22 205 40 50, ul. W. Burdzińskiego 7,

 5. Filia Nr 1 OPS Praga-Północ, tel. 22 518 59 00, ul. Groszkowskiego 5,

 6. Filia Nr 2 OPS Praga-Północ, tel. 22 518 91 20, ul. Brechta 15/31,

 7. Administracja Osiedla Kijowska RSM, tel. 22 818 19 75, ul. Ząbkowska 42,

 8.  Administracja Osiedla Jagiellońska RSM, tel. 22 518 90 13, ul. Targowa 80/82,

 9. SZPZLO Warszawa Praga-Północ, tel. 22 619 19 13, ul. Jagiellońska 34:

 • PRZYCHODNIA INTERNISTYCZNO-SPECJALISTYCZNA UL. JAGIELLOŃSKA 34,

 • PRZYCHODNIA RODZINNA UL. DĄBROWSZCZAKÓW 5A,

 • PRZYCHODNIA RODZINNA UL. OTWOCKA 1,

Przewidywana jest również organizacja punktów dystrybucji maseczek przed świątyniami.

3

 

Śródmieście

 

Мы завершили выдачу масок на территории участка 

4

 

Wola

 

 

1) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:

 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, ul. Ciołka 33

 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, ul. Wawelberga 15

 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki, ul. Nowolipki 16

 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/30

2) Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola:

 • Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3

 • Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5

 • Hala Sportowa Reduta, ul. Redutowa 37

 • Hala Sportowa Koło, ul. Obozowa 60

3) ul. Bema 70 - Zakład Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola

5

 

Ursynów

 

 1. Arena Ursynów,  ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa;

 2. Czytelnia Naukowa XIV, ul. Lachmana 5, 02-784 Warszawa;

 3. Wypożyczalnia Nr 139 al. KEN 21, 02-797 Warszawa;

 4. Biblioteka Publiczna, ul. Barwna 8, 02-780 Warszawa;

 5. Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Kłobucka 14, 02-699 Warszawa;

 6. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12b, 02-838 Warszawa;

 7. Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy", Indiry Gandhi 9, 02-776 Warszawa.

6

 

Rembertów

 

Мы завершили выдачу масок на территории участка 

7

 

Bemowo

 

 1. Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy , ul. Powstańców Śląskich 70,

 2. MAL „ Dwa Jelonki”, ul. Powstańców Śląskich 44,

 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Rozłogi 10,

 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa

 5. Aleja Sportów Miejskich, Tadeusza Pełczyńskiego 22H,

 6. ul. Raginisa, Amfiteatr w Parku Górczewska.

8

 

Wilanów

 

Мы завершили выдачу масок на территории участка 

9

 

Wawer

 

Мы завершили выдачу масок на территории участка 

10

 

Białołęka

 

 1. Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Strumykowa 21,

 2. Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Światowida 56,

 3. SPZOZ, ul. Przykoszarowa 16, Milenijna 4, Majorki 53

 4. ZGN, ul. Marywilska 44,

 5. OPS ul. Porajów 14

 6. ul. Modlińska 197, namiot przy skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Światowida przy Urzędzie Dzielnicy Białołęka

 7. Placówki oświatowe:

 • SP nr 118, ul. Myśliborska 25

 • SP nr 355, ul. Ceramiczna 11

 • SP nr 342, ul. Strumykowa 21A

 • SP nr 356, ul. Głębocka 66

 • SP nr 361, ul. Ruskowy Bród 19

8. OPS, ul. Marywilska 44C.

11

 

Żoliborz

 

 1. Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. J. Słowackiego 6/8

 2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Dembińskiego 3

 3. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, ul. Wyspiańskiego 6/8

 4. Dom Seniora „Piękny Brzeg”, ul. Popiełuszki 16

 5. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Rydygiera 3

 6. Administracja Biblioteki Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, pl. Inwalidów 3

 7. Czytelnia Naukowa nr XVI, pl. Inwalidów 3

 8. Wypożyczalnia nr 13, ul. Śmiała 24.

 9. Wypożyczalnia nr 16, ul. Słowackiego 19a

 10. Wypożyczalnia nr 111, ul. Mickiewicza 65

 11. Wypożyczalnia nr 138, ul. Broniewskiego 9a

 12. ZGN Żoliborz – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Marii Kazimiery 1

 13. ZGN Żoliborz – lokal ZGN przy MAL’u, ul. Marii Kazimiery 18/26

 14. Centrum Lokalne Żoliborz (CLŻ), ul. Rydygiera 6B

 15. Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL), ul. Marii Kazimiery 20/1

 16. Warszawka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz II” (Administracja) ul. Boguckiego 1

 17. Warszawka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz III”, (Administracja), ul. Braci Załuskich 7

 18. Warszawka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Zatrasie” (Administracja), ul. Dolnośląska 3

 19. Warszawka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Rudawka” (Administracja), ul. Dolnośląska 3

 20. Warszawka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny”- siedziba główna, ul. Próchnika

12

 

Mokotów

 

 1. ul. Rakowiecka 25/27 (Urząd Dzielnicy Mokotów); godz. 8:30 – 15:30,

 2. ul. Wiktorska 91A (Urząd Dzielnicy Mokotów); godz. 8:30 – 15:30,

 3. ul. Dąbrowskiego 71 (Urząd Dzielnicy Mokotów); godz. 8:30 – 15:30,

 4. ul. Sielecka 10 (Urząd Dzielnicy Mokotów); godz. 8:30 – 15:30,

 5. ul. Polkowska 7 (DOM Polkowska);  godz. 9:00 – 13:00,

 6. ul. Kolberga 6 (DOM Wierzbno); godz. 9:00 – 13:00,

 7. ul. Smoluchowskiego 2 (DOM Służewiec);  godz. 9:00 – 13:00,

 8. ul. Wiśniowa 35 (DOM Madalińskiego); godz. 9:00 – 13:00,

 9. ul. Irysowa 19 (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami); godz. 9:00 – 13:00,

 10. ul. Iwicka 19 (Filia OPS nr 1); godz. 8:00 – 16:00,

 11. ul. Wiktorska 83/87 (Filia OPS nr 2); godz. 8:00 – 16:00,

 12. ul. Łowicka 21 (Centrum Łowicka); godz. 9:00 -18:00,

 13. ul. J.S.Bacha 15 (Służewski Dom Kultury); godz. 10:00-18:00,

 14. ul. W. Rzymowskiego 32 (Dom Kultury „Kadr”); godz. 14:00 - 17:00,

 15. ul. Niegocińska 2A (kompleks sportowy); godz. 15:00 – 19:00,

 16. ul. Kazimierzowska 58 (Moje Boisko - Orlik 2012); godz. 10:00 – 14:00,

 17. ul. Chełmska 23 (Moje Boisko - Orlik 2012); godz. 10:00 – 14:00,

 18. ul. Wiktorska 10 (Czytelnia); godz. 8:00 – 16:00,

 19. ul. Bukietowa 4a (Czytelnia); godz. 10:00 – 18:00,

 20. ul. Odyńca 71a (WKK Cenr. Infor. Bib.); godz. 8:00 – 16:00,

 21. ul. Puławska  43 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 22. Al. Niepodległości 19 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 23. ul. Żuławskiego 4/6 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 24. ul. Bonifacego 90 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 25. ul. Górska 7 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 26. ul. Bytnara 27 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 27. ul. Al. Niepodległości 82 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 28. ul. Modzelewskiego 71 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 29. ul. Gruszczyńskiego 12 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 30. ul. Ludowa 4 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 31. ul. Puławska 119 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 32. ul. Mozarta 1   (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 33. ul.  Tuchlińska 2a (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 34. ul. Puławska 238 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 35. ul. Melsztyńska 4/10 (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00,

 36. ul. Tyniecka 40a (Biblioteka); godz. 8:00 – 16:00.

13

 

Ochota

 

Мы завершили выдачу масок на территории участка 

14

 

Włochy

 

Мы завершили выдачу масок на территории участка 

15

 

Wesoła

 

Мы завершили выдачу масок на территории участка 

16

 

Targówek

 

 1. ul. Łabiszyńska 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

 2. ul. Blokowa 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

 3. ul. Blokowa 1 (Dom Kultury Zacisze).

 4. ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt).

 5. ul. Suwalska 13 (Ogród Jordanowski).

 6. Park Bródnowski (Ogród Jordanowski),

 7. ul. Siarczana 6, Centrum Kultury i Aktywności

17

 

Ursus

 

 1. Biblioteka - oddział „Czechowice”,  ul. Plutonu AK Torpedy 47 (na parterze „pod schodami”, obok wrzutni na książki)

 2. Biblioteka - filia „Gołąbki”, ul. Czerwona Droga 6 (wejście główne)

 3. Biblioteka - filia „Skorosze”, ul. Dzieci Warszawy 27a (przed biblioteką na tarasie)

 4. Biblioteka - filia „Niedźwiadek”, ul. Keniga 14 (na parterze obok książkomatu)

 5. Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14 (wejście główne)

 6. Dom Kultury „Kolorowa”, ul. K. Sosnkowskiego 16 (wejście główne)

 7. Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17 (wejście główne)

 8. Dom Kultury „Portiernia”, ul. Traktorzystów 20 (wejście główne)

 9. Klub Seniora „Promyk” – Acherówka ul. Walerego Sławka 2 (wejście główne)

 10. Pływalnia Skalar ul. Sosnkowskiego 3 (furtka od ulicy Sosnkowskiego 3)

 11. Pływalnia Albatros ul. Orląt Lwowskich 1 (wejście główne)

 12. Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (wejście główne, w godzinach pracy urzędu 8:00 - 16:00)

18

 

Bielany

 

Мы завершили выдачу масок на территории участка 

 

С 20 марта по 9 апреля на всей территории Польши будут действовать те же ограничения, что и в Мазовецком воеводстве.

С 22 марта по 9 апреля ученики по всей стране будут учиться дистанционно.

 

Новые ограничения в Мазовии с 15 по 28 марта

Из-за значительного увеличения количества случаев заболеваний в Мазовецком воеводстве были введены дополнительные ограничения. Свою деятельность должны прекратить:

 • бассейны (кроме плавательных бассейнов в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, и бассейнов, где тренируются члены национальной сборной)

 • сауны, солярии, турецкие бани, салоны для похудения, казино;

 • гостиницы (кроме гостиниц для рабочих, а также гостиниц, предоставляемых в рамках деловых поездок);

 • торговые центры - за исключением: продуктовые магазины, аптеки и аптечные пункты, салоны прессы, книжные магазины, зоомагазины и магазины «сделай сам». В торговых центрах, как и раньше, смогут работать парикмахерские, оптики, банковские отделения, прачечные;

 • театры, музеи, художественные галереи (однако, возможно ограничение репетиций и тренировок, а также онлайн-мероприятий);

 • кинотеатры (запрет показа фильмов также распространяется на культурные центры и учреждения культуры)

 • горнолыжные трассы;

 • фитнес-клубы и спортзалы;

 • спортивные сооружения (ими можно пользоваться только для профессиональных спортивных целей и без участия общественности).

 С 15 марта обучение в 1-3 классах будет проходить в смешанном, то есть гибридном режиме. Некоторые ученики данной школы смогут учиться стационарно, а некоторые - дистанционно.

 

С 27 февраля запрещается пользоваться защитными лицевыми щитками и платками

С 27 февраля запрещается носить защитные лицевые щитки, шарфы и тому подобное. Они не соответствуют критериям безопасности и не защищают от заражения настолько эффективно, как маски.

 

Изменения в ограничениях с 12 февраля

Отели

 • Работают отели и места для ночлега в санитарном режиме, возможно заполнение до 50% имеющихся мест.

 • Питание будет доставляться только к номерам гостей, а рестораны отеля будут оставаться закрытыми.

Культура

 • Открыты кинотеатры и театры, возможна заполняемость до 50% имеющихся мест, поддерживается санитарный режим, зрители должны сидеть в масках.

Спорт

 • Возможность активного отдыха на открытом воздухе: заработают горнолыжные трассы, открыты площадки, теннисные корты и тому подобное.

 • Открыты бассейны.

 

Дополнительные существующие правила и ограничения:

 • Магазины и торговые точки в торговых центрах будут открыты - при условии соблюдения санитарного режима. Oграничения для потребителей: 1 человек / 10 м2 - в магазинах площадью до 100 м2 и 1/15 м2 - в магазинах площадью более 100 м2. Важно! Рестораны и пункты питания в торговых центрах и галереях остаются закрытыми. Блюда можно выдавать с собой или в форме доставки.

 • Будут открыты художественные галереи и музеи - при условии соблюдения санитарного режима;

 • Уже не действуют, так называемые часы для пожилых людей в магазинах (действовали с 15 октября по 31 января, с понедельника по пятницу с 10.00-12.00).

 • Спортивная инфраструктура доступна только в рамках профессионального спорта

 • 10-дневный карантин для людей, которые приезжают в Польшу организованным транспортом. Важно! С 28 декабря люди, привитые против COVID-19, освобождаются от обязательного карантина (на основании справки о прививке против COVID-19)

 • В домах запрещается организовывать празднование и встречи с участием более 5 человек. Важно, что этот лимит не включает лицо, которое организует мероприятие, и людей, которые с ним живут. Согласно новым правилам, люди, привитые против COVID-19, также не будут учитываться.

 

Дополнительные существующие правила и ограничения:

 • Маски: обязанность закрывать нос и рот в общественных местах (также на улице)

 • Начальные школы (4-8 классы) и старшие классы: дистанционное обучение; 1-3 классы начальной школы - дневная форма обучения;

 • Высшие учебные заведения: дистанционное обучение;

 • Люди старше 70 лет: требование ограничения передвижения, за исключением:

 • осуществление профессиональной деятельности;

 • удовлетворение основных жизненных потребностей;

 • осуществление или участие в осуществлении религиозного культа;

 • ограничения в общественном транспорте:

 • 50% от количества мест, или

 • 30% всех сидящих и стоящих мест, тогда как не менее 50% всех мест свободны в транспортном средстве.

 • ограничения в местах религиозного культа - не более 1 человека / 15м2;

 • общественные собрания: не более 5 человек;

 • запрет на организацию вечеринок, свадеб, причастий и поминальных обедов;

 • закрытые спортзалы, фитнес-клубы, аквапарки;

 • спортивные мероприятия: отсутствие зрителей в зале;

 • в магазинах и почтовых отделениях может одновременно находиться не более 1 человека на 10 м2 в случае заведений и торговых точек площадью не более 100 м2. В свою очередь, в случае объектов и сооружений площадью более 100 м2, может находиться одновременно 1 человек на 15 м2;

 • запрет работы ресторанов, баров и заведений общественного питания в форме стационарной деятельности. Блюда можно выдавать с собой или в форме доставки;

 • ярмарки, конгрессы: запрет организации;

 • санатории: приостановка деятельности;

 • закрытые дискотеки и ночные клубы;

 • продолжается удаленная работа офисов.

 

Карантин по прибытии из Чехии и Словакии с 27 февраля - исключение для вакцинированных и лиц с отрицательным результатом теста.

Эпидемическая ситуация у наших соседей вызывает тревогу, и поэтому все лица, возвращающиеся из Чешской Республики и Словакии, будут помещены на карантин. Это относится и к людям, которые пересекают границу на автомобиле. Исключение составляют те, кто был вакцинирован двумя дозами вакцины КОВИД-19, или те, у кого результат теста отрицательный. Тест должен быть выполнен до пересечения границы. Он действителен в течение 48 часов с момента получения результата.

  

Повторное введение ограничений в Варминско-Мазурском воеводстве с 27 февраля

С 27 февраля будут закрыты гостиницы, торговые центры, кинотеатры, театры, музеи, художественные галереи, бассейны и теннисные корты.

 

10-дневный карантин

  С 28 декабря 2020 лица, которые пересекли польскую границу (как внешнюю, так и внутреннюю границу ЕС) на самолете, автобусе или иных видах общественного транспорта, подлежат обязательному карантину - в течение 10 дней, начиная со дня, следующего за днем пересечения границы.

 С 23 января людей с отрицательным результатом теста ОРВИ-CoV-2 освобождают от прохождения обязательного карантина. Тест должен быть проведен перед пересечением границы. Тест действует в течение 48 часов с момента получения результата.

 

Важно! Если вы были привиты против COVID-19, вас не поместят на карантин. Правило применяется с 28 декабря 2020 года.

 

Воздушный транспорт

Важно! С 14 января 2021 отменяется запрет на воздушное сообщение

 

Прививки от COVID-19

Подробная информация об организации вакцинации и вопросах, связанных с введением вакцины, доступна на круглосуточной горячей линии NFZ: тел. 989. Информация предоставляется на четырех языках: польском, английском, русском и украинском.

Начинаются прививки - узнайте, что вам нужно сделать

15 января начинается регистрация на конкретную дату прививки для людей старше 80 лет и появится возможность подать заявку на вакцинацию для всех взрослых.

Вам исполнилось 80 лет

С 15 января вы можете зарегистрироваться на конкретную дату прививки.

Вам исполнилось 70 лет

С 22 января вы можете зарегистрироваться на конкретную дату прививки. Прививки для этой группы начинаются 25 января.

Как  зарегистрироваться

Вы можете зарегистрироваться с помощью одного из трех каналов:

 

Регистрация через горячую линию

 • Подготовьте номер PESEL перед разговором.

 • Позвоните бесплатно на номер 989. Если вы звоните из-за границы, наберите +48 22 62 62 989.

 • Следуйте голосовым инструкциям.

 • Если ваш этап иммунизации уже начался, наберите 1.

 • Предоставьте консультанту имя, фамилию, номер PESEL и контактный номер. Консультант предложит вам ближайшие даты в ближайшем пункте вакцинации и запишет вас на выбранную дату.

 • После разговора вы получите текстовое сообщение с датой и местом прививки. Накануне вакцинации вы получите SMS с напоминанием.

 • Вам назначат дату прививки второй дозой вакцины в центре вакцинации сразу после первой дозы.

 • Вы можете найти всю информацию о вакцинации в своем аккаунте пациента в Интернете.

 

Регистрация посредством SMS

 • Отправьте SMS на номер 664908556 с сообщением: SzczepimySie.

 • Система проведет вас шаг за шагом: сначала вас попросят предоставить свой номер PESEL, а затем отправить почтовый индекс.

 • После чего, система предложит ближайшую дату вакцинации в месте, ближайшем к вашему месту проживания.

 • Если эта дата вас не устраивает, вы можете выбрать другие даты.

 • После регистрации за один день до прививки вы получите SMS с напоминанием о дате и месте вакцинации.

Важно! Если в системе регистрации нет свободной даты, всем лицам, которые пришлют SMS, перезвонят с горячей линии, как только появятся новые даты вакцинации.

 

Регистрация через систему электронной регистрации

 • Перейдите на страницу pacjent.gov.pl. Для этого у вас должен быть защищенный профиль.

 • Подтвердите данные и примите правила.

 • Система предложит пять дат прививок в пунктах, находящихся вблизи домашнего адреса (который указан в аккаунте пациента).

 • Если ни один из предложенных терминов не подходит вам или вы хотите выбрать другое место вакцинации, воспользуйтесь поисковой системой и укажите удобное место и время.

 • Выберите место, время и нажмите «Выбрать».

 • После бронирования вы получите текстовое сообщение с датой и местом прививки. Накануне вакцинации вы получите SMS с напоминанием.

 • Вам назначат визит на вторую дозу прививки в центре вакцинации сразу после первой дозы.

 • Вы можете найти всю информацию о вакцинации в своем аккаунте пациента в Интернете.

 

Вам 18-69 лет

 • С 15 января вы можете подать заявку на прививку.

 • Перейдите на страницу https://www.gov.pl/web/szczepimysie 

 • Нажмите кнопку «Заявка» ( «Zgłoszenie».)

 • Заполните форму, введите свое имя, фамилию, номер PESEL, адрес электронной почты, почтовый индекс и, по желанию, номер телефона.

 • Подтвердите заявку - вы получите электронное сообщение на указанный вами адрес с просьбой подтвердить заявку.

 • Когда начнется регистрация прививок для вашей группы, вы получите электронное сообщение о том, что вы уже получили электронное направление, и вы можете зарегистрироваться на определенную дату прививки.

 • Зарегистрируйтесь для вакцинации.

 

Где сделать прививку

В Польше почти 6000 пунктов вакцинации. Их карту и адреса можно найти по адресу https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien. Список будет постоянно обновляться.

Подробную информацию можно найти на веб-сайте https://www.gov.pl/web/szczepimysie.

 

Что будет после вакцинации

Люди, которые получили прививки двумя дозами, получат QR-код, который позволит им пользоваться статусом вакцинированного лица там, где это необходимо.

Теперь вы можете проверить, где можно сделать прививку против COVID-19. Список пунктов будет регулярно обновляться.

Карта вакцинации

Как сделать прививки против COVID-19?

Начато прививки против COVID-19. На этапе 0 будут привиты работники учреждений здравоохранения, домов престарелых и персонал этих подразделений.

 

Иностранцы

 

В соответствии с вышеупомянутыми этапами, также будут вакцинированы иностранцы (лица, имеющие право на постоянное или временное проживание), в связи с работой, выполняемой в Польше, в группах, указанных на этапах 0-III:

 

Нулевой этап - медицинские работники

 

На этом этапе смогут вакцинироваться работники здравоохранения (включая частные организации)

 • работники сектора здравоохранения (включая специалистов индивидуальной практики),

 • работники домов-интернатов,

 • работники муниципальных центров социальной защиты,

 • вспомогательный и административный персонал в медицинских учреждениях, включая санитарно-эпидемиологические станции,

 • лабораторные диагносты,

 • фармацевты,

 • работники медицинского транспорта,

 • преподаватели университетов и студенты медицинских факультетов.

 

Первый этап - пенсионеры, работники служб и учителя

На первом этапе могут вакцинироваться:

 • проживающие в домах-интернатах,

 • учреждения опеки и лечения,

 • опеки и ухода и другие места стационарного пребывания;

 • люди старше 60 лет,

 • работники служб в форме,

 • учителя.

 

Прививки лиц старше 60 лет будут проводиться в порядке начиная от старших, с приоритетом для тех, кто:

 • профессионально активный,

 • во время диагностики и лечения, требует контактов с работниками учреждений здравоохранения

 • имеет сопутствующие заболевания, которые увеличивают риск развития тяжелого течения COVID-19.

 

Второй этап - люди с сопутствующими заболеваниями

Второй этап - для людей в возрасте до 60 лет

 • с хроническими заболеваниями,

 • которые проходят диагностику и лечение,

 • те, кто непосредственно обеспечивает функционирование основных видов деятельности государства и подвергается инфицированию из-за частых социальных контактов (включая работников сектора критической инфраструктуры (в том числе вода, газ, электроэнергия, телеинформационные услуги), почтовые отделения, безопасность продуктов питания и лекарств, общественный транспорт , должностные лица, ответственные за борьбу с пандемией, работники правоохранительных органов, таможенные и налоговые органы).

 

Список сопутствующих заболеваний включает:

 • хронические заболевания почек,

 • неврологическая недостаточность (например, деменция),

 • заболевания легких,

 • рак,

 • диабет,

 • ХОБЛ,

 • цереброваскулярные заболевания,

 • гипертония,

 • иммунодефициты,

 • заболевания сердечно-сосудистой системы,

 • хронические заболевания печени,

 • ожирение,

 • заболевания, связанные с никотиновой зависимостью,

 • бронхиальная астма,

 • талассемия,

 • кистозный фиброз,

 • серповидноклеточная анемия.

Пациенты с сопутствующими заболеваниями могут обратиться к врачу первичного звена по электронному направлению, независимо от их возрастной группы. Об оптимальных сроках вакцинации в случае онкологических больных следует проконсультироваться с врачом, который имеет право на вакцинацию.

 

Третий этап – остальные группы

Третий этап вакцинации охватывает остальные группы. В него войдут предприниматели и работники отраслей, закрытых из-за эпидемии. Также планируется вакцинация других людей старше 18 лет.

 

Прикрывание рта и носа в общественном месте.

 • в общественном транспорте;

 • на улицах, дорогах и площадях, кладбищах, набережных, бульварах, автостоянках для автомобилей, лесных автостоянках,  

 • на территории общей собственности на лестничных клетках; в лифтах, прачечных и других местах общего пользования, используемых жителями многоквартирных домов;

 • на рабочих местах и в общественных зданиях, таких как офисы, банки, почтовые отделения.

 • в коммерческих или сервисных учреждениях, коммерческих или сервисных заведениях и на рынках (в палатках);

 • в церквях и других местах поклонения;

 • в кинотеатрах и театрах;

 • поликлиниках, клиниках, больницах,

 • в массажном и тату-салоне.

Где не нужно прикрывать рот и нос?

 • в лесу, парке, зеленой зоне, ботаническом саду, историческом парке, на приусадебных участках и на пляже.

 • в ресторане или баре - когда вы садитесь за стол и едите или пьете;

 • на работе - если вы не контактируете с людьми извне;

 • во время еды или питья после того, как вы сели в поезд, который подлежит обязательному резервированию мест, включая питание и напитки, выдаваемые в вагоне поезда (вагон WARS).

Кто не должен закрывать нос и рот в общественных местах?

 • дети до 4-х лет,

 • лица, которые не могут закрыть нос и рот из-за комплексного нарушения развития, психического расстройства, умеренной, тяжелой или глубокой умственной неполноценности;

 • лица, которым трудно закрыть или раскрыть рот или нос самостоятельно;

 • люди с затрудненным дыханием (нужно носить с собой медицинскую справку или удостоверение),

 • водители общественного транспорта и частные перевозчики - при условии, что они отделены от пассажиров экраном,

 • духовенство, во время проведения религиозных обрядов.

 

Пункты забора материала для анализов в городских поликлиниках

В муниципальных амбулаториях создаются пункты приема, где пациенты, получившие направление от врача первого контакта (полученное во время консультации по телефону), могут сделать тесты на коронавирусную инфекцию.

На данный момент в Варшаве уже восемь таких пунктов, а еще шесть будут открыты с 12 по 19 октября. Тесты проводятся бесплатно - исследования финансируются из средств Национального фонда здравоохранения. Жители, у которых есть направление от врача POZ для сдачи мазка, могут делать анализы в любом пункте, независимо от места проживания.

Пункты забора мазка в открытых муниципальных медицинских учреждениях:

Район Варшавы

Ответственное учреждение

Адрес места забора анализов

Дата начала работы

1.

Бемово

Медицинское учреждение Варшава Бемово-Влохи

ул. Купера 5

5.10.2020

2.

Бялоленка

Независимое государственное учреждение здравоохранения Бялоленка

ул. Миленийна 4

12.10.2020

3.

Беланы

Комплекс независимых общественных открытых медучереждений Варшава-Жолибож

ул. Жеромского 13

05.10.2020

4.

Охота

Комплекс независимых общественных открытых медучереждений Варшава-Охота

ул. Щенсливицка 36

15.10.2020

5.

Прага-Полудне

Комплекс независимых общественных открытых медучереждений Варшава-Прага Полудне

ул. Кицкого 24

08.10.2020

6.

Прага-Пулноц

Комплекс независимых общественных открытых медучереждений Варшава Прага-Пулноц

ул. Домброщакув 5a

19.10.2020

7.

Рембертув -Весола

Комплекс независимых общественных открытых медучереждений Варшава-Весола

ул. Килинского 48

01.10.2020

8.

Средместье

Больница Солец

ул. Солец 99

15.10.2020

9.

Таргувек

Комплекс независимых общественных открытых медучереждений Варшава-Таргувек

ул. Побожаньска 6

12.10.2020

10.

Урсус

Комплекс независимых общественных открытых медучереждений Варшава-Охота

ул. Кадлубка 18

15.10.2020

11.

Вавер

Комплекс независимых общественных открытых медучереждений Варшава-Вавер

ул. Жеганьска 1 (паркинг возле районной администрации)

06.10.2020

12.

Весола

Комплекс независимых общественных открытых медучереждений Варшава - Весола

ул. Килиньского 48

01.10.2020

13.

Виланув

Комплекс независимых общественных открытых медучереждений Варшава-Мокотув

ул. Костки Потоцкого 31a

05.10.2020

14.

Влохи

Медицинское учреждение Варшава Бемово-Влохи

ул. Цегельняна 8

07.10.2020

 

Отделение ЗАГС будет работать частично онлайн

В связи с эпидемией коронавируса ЗАГС работает в ограниченном режиме. Многие вопросы можно решить через e-PUAP или по почте, без необходимости посещения офиса.

Бракосочетания

 • На церемонии могут присутствовать макс. 5 человек - молодая пара, свидетели и 1 гость.

 • Документы можно подать в ЗАГС после записи на прием по телефону.

 • Нельзя подавать документы через e-PUAP или по почте.

Регистрация смерти

 • Только лично, без предварительной записи.

 • Нельзя подавать документы через e-PUAP или по почте.

 

Какие вопросы можно решить по e-PUAP или по почте

 • Регистрация рождения ребенка;

 • Заявление на получение копии записи гражданского состояния;

 • Заявление об изменении имени, фамилии, исправлении или заполнении свидетельства о семейном положении.

 

Вопросы, требующие записи на визит

 • Подача заявления о признании отцовства

 • Возвращение предыдущей фамилии после развода.

 • Персональная подача заявления на получение копии справки о семейном положении.

Иностранные документы гражданского состояния

 

Оформление иностранных документов гражданского состояния осуществляется по почте. В отделе внешней торговли по адресу ул. Халубинского 8 и в отделе архивных книг гражданского состояния на ул. Смычкова 14 вопросы решаются без личного присутствия.

 

Отделения ЗАГС работают без привязки к району

С 16 марта 2020 года из-за эпидемии Covid-19 офисы ЗАГС в районах Охота, Беляны, Бялоленка, Виланув, Весола и Воля закрыты до дальнейшего уведомления.

Жители этих районов могут решать вопросы в других отделениях ЗАГСа, привязка к району не применяется:

 • ул. Гроховска 274 (Прага-Полудне),

 • ул. Клопотовского 1/3 (Прага-Пулноц),

 • ул. Андерса 5 (Средместье),

 • ул. Кондратовича 20 (Таргувек),

 • пл. Червца 1976 г. № 1 (Урсус),

 • пл. Комиссии эдукации народовей 61 (Урсынув),

 • ул. Влукеннича 54 (Вавер),

 • ул. Фаленцка 10 (Мокотув).

 

Офисы работают с 8 до 16.

 

Эпидемические процедуры в муниципальных больницах

В связи с эпидемической ситуацией в подведомственных городу учреждениях внедрены процедуры приема пациентов на операции. У всех пациентов, ожидающих на запланированную операцию, примерно за день до операции берут мазок и проводят эпидемиологический осмотр. До получения результата относительно инфекции КОВИД-19 они должны изолироваться - с момента тестирования до момента госпитализации.

Процедуры госпитализации в отделения экстренной помощи также требуют, чтобы каждый, кто обращается в SOR, прошел эпидемическую проверку на наличие коронавируса (мазок и эпидемиологический осмотр). Пациенты с симптомами инфекции SARS-CoV-2 направляются в отделения скорой помощи больниц второго уровня, в которых имеются отделения для лечения пациентов с подозрением на КОВИД-19. В настоящее время муниципальные больницы находятся на первом уровне и имеют специальные изоляторы для пациентов с подозрением на КОВИД-19.

Дополнительное оборудование и средства индивидуальной защиты

С начала эпидемии КОВИД-19 Варшава выделила более 30 млн. злотых на приобретение оборудования и аппаратуры, из которых более 7,6 млн. злотых поступило из городского кризисного резерва. 

Таким образом, мы обеспечиваем медицинский персонал городских больниц и клиник необходимым оборудованием для борьбы с коронавирусом.

На данный момент нами закуплено:

- 30 станций ОИТ (состоящих из вентиляторов, кардиомониторов, инфузионных насосов, кроватей с противопролежневыми матрасами, медицинских отсосов),

- 6 аппаратов почечной заместительной терапии,

- 10 дезактивационных устройств (био-дезактивация).

Приобретенное медицинское оборудование и аппаратура используются с июля в муниципальных больницах: Солец, Беланы и Воля.

 Кроме того, мы выделили средства на закупку средств индивидуальной защиты, в том числе:

- более 1 миллиона хирургических масок и полумасок, щитков и защитных очков,

- более 1,6 миллионов одноразовых нитриловых перчаток,

- более 0,5 миллионов медицинских фартуков,

- 45 000 защитных костюмов и более 260 000 протекторов обуви и головы, а также более 130 000 литров дезинфицирующих средств для рук и поверхностей.

Мы закупили коронавирусные тесты

Варшава выделила более 3 млн. злотых на закупку тестов на КОВИД-19 для работников и подопечных коммунальных домов социальной помощи (или для тех, которые проводятся по поручению города) и столичного Центра социальной опеки и лечения.

По заключенным договорам частные лаборатории уже выполнили более 4 тысяч диагностических исследований по заказу города. Наибольшее количество анализов было проведено среди сотрудников и подопечных домов престарелых, а также сотрудников и пациентов  учреждений социальной опеки и лечения SCOL. В настоящее время мы заключили еще один контракт на проведение 6 тыс. диагностических тестов на КОВИД-19.

ПОДДЕРЖКА МИГРАНТОВ И МИГРАНТОК

Все формы поддержки, описанные ниже, предоставляются бесплатно

Помощь оказываемая в Мультикультурном Центре

www.centrumwielokulturowe.waw.pl, https://www.facebook.com/wielokulturowe/

специальная инфолиния для мигрантов (понедельник - пятница):

- с 9 до 13 часов (польский, английский, грузинский и русский языки,тел.+48 515 566 226)

- с 13 до 17часов (польский и английский языки, тел. +48 666 533 522)

• удаленные консультационные услуги:

- юридические консультации (PL, EN)

- психологическая поддержка (PL, EN, RU, UA)

- профориентация и интеграционное консультирование  (PL, EN, RU, UA)

- консультации по легализации пребывания (PL, RU, UA)

- поддержка в прохождении формальных процедур, устных переводов корреспонденции

На ВСЕ консультации Вы можете записаться  по электронной почте: centrum@cww.waw.pl или по телефонам доверия (номера выше). В другое время можно обращаться также по тел. 22 648 11 11.

Поддержка, предоставляемая варшавскими НПО и неформальными инициативами:

• Фонд Ocalenie, https://ocalenie.org.pl/, cpc@cpc.org.pl

- помощь специалиста и интеграционная поддержка беженцев, иммигрантов и репатриантов на разных языках (PL, EN, RU, UA, FR, GEO, TJ, AR, VIE): дистанционное юридическое консультирование, психологическая поддержка (включая психотерапию и посттравматическую поддержку) , интеграционное консультирование, профориентация,

- поддержка в проходении формальных процедур (контакт с учрежденями, зачисление в детские сады и т. д.)

- интервенционная поддержка (проживание, питание, одежда, лекарства),

- материальная помощь

- текущая юридическая информация о положении иностранцев в связи с состоянием эпидемиологической угрозы на нескольких языках (PL, EN, RU, UA, FR, GEO, TJ, AR, VIE):

https://ocalenie.org.pl/aktualnosci/koronawirus

• Фонд «Наш выбор» // Украинский дом, https://ukrainskidom.pl

- общепольская инфолиния: пн - пт в 10-15, +48 727 805 764, konsultacje@ukrainskidom.pl, в PL, UA, RU, ENG

- поддержка межкультурных консультантов, в том числе легализация пребывания и работы

• Фонд Polskie Forum Migracyjne, https://forummigracyjne.org/, 692-913-993, zamiy@forummigracyjne.org

- услуги удаленного консультирования: юридическое консультирование, психологическая поддержка (в том числе детский психолог и психоонколог), интеграционное консультирование, бизнес-консультирование

- межкультурные ассистенты, помогающие детям в обучении онлайн

• Инициатива Dom Otwarty, https://www.facebook.com/InicjatywaDomOtwarty/

- помощь в заполнении и подаче документов, перевод полученных писем, медицинская помощь, экстренная материальная поддержка (субсидии на питание и лекарства)

- языки: PL, EN, RU

• Ассоциация Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, https://interwencjaprawna.pl/, + 48 792 568 561

- удаленные консультационные услуги: юридическое и интеграционное консультирование, переводческая помощь для иностранцев (PL, EN, RU, UA, FR, а также в исключительных ситуациях - поддержка на арабском и персидском языках)

- текущая юридическая информация о положении иностранцев в связи с состоянием эпидемиологической угрозы на нескольких языках (PL, EN, RU, UA, ES): https://interwencjaprawna.pl/ulatwienia-dla-cudzoziemcow-na-czas-epidemii- предложения-диск антикризисный /

Fundacja „Białoruski Dom”, http://belaruskidom.eu, dombelaruski@gmail.com, +48 605 140 861

- zdalne konsultacje prawne, wsparcie psychologiczne i poradnictwo ogólne dla Białorusinów z całej Polski

• Фонд "Белорусский дом", http://belaruskidom.eu, dombelaruski@gmail.com, +48 605 140 861

- дистанционные юридические консультации, психологическая поддержка и консультации по общим вопросам для белорусов со всей Польши

 

Мобильный консультационный пункт

 Мобильный пункт выдачи продуктов питания. Автобус курсирует ежедневно по улицам Варшавы с 8 утра до 15 вечера по маршрутам, где чаще всего бывают бездомные. У него есть восемь остановок с постоянным графиком приезда, поэтому бездомные знают, где и когда его ждать. На каждой из остановок автобус стоит от 30 до 50 минут. Эта акция помощи проходит благодаря поддержке Банка пищевых продуктов SOS и Фонда капуцинов им. Аницета Коплинского. Данную акцию по заказу города и при поддержке Транспортного управления города и Городских автобусных предприятий проводят такие общественные организации: Ассоциация помощи и социального вмешательства, Общество Помощи им. Св. Брата Альберта Коло Варшава-Прага, Фонд Фортиора для многих, а также Мокотовский хоспис Святого Креста. 30 апреля 2020 года было объявлено о продлении функционирования линии МКП (Мобильного консультационного пункта) до 31 июля.

График движения

Время стоянки

Остановка

08:00 - 08:30

Dw. Wschodni (Kijowska) 09

09:00 - 09:30

Metro Stadion Narodowy 03

10:00 - 10:30

Plac Zawiszy 10

11:00 - 11:30

Metro Księcia Janusza 08

12:00 - 12:30

Nowolipki 02

13:00 - 13:30

Rondo "Radosława" 02

14:00 - 14:30

Park Traugutta 01

15:00 - 15:30

Namysłowska 01

 

Новая организация работы  Мэрии Варшавы

С 9 июня 2020 года действует новая организация работы мэрии города Варшавы и ее районных отделений в связи с угрозой коронавируса SARS-CoV-2.

Применяемые правила работы Мэрии:

1. Жители будут обслуживаться по всем вопросам, рассматриваемым мэрией, только после предварительной записи по телефону или через систему онлайн-бронирования (rezerwacje.um.warszawa.pl).

2. Вопросы, связанные с выборами Президента Республики Польша, будут осуществляться без предварительной записи, включая внесение в реестр или список избирателей и выдачу свидетельств о праве голоса за пределами места жительства.

3. Можно подавать письма и заявления без предварительной записи (при условии подтверждения получения). Письма могут быть отправлены во все пункты обслуживания жителей (отделы обслуживания жителей, пункты обслуживания резидентов для отделений Управления), за исключением определенных отделленигй ЗАГСов.

4. Офисные кассы будут работать в обычном режиме - будут приниматься платежи наличными и платежные карты.

5. Офисы ЗАГС в Белоленке, Беланах, Охоте, Весоле, Вилянове и Воле будут закрыты. Жители этих районов могут решать вопросы в других офисах ЗАГСа (регионализация не применяется):

 •       улица Falęcka 10 (Mokotów)
 •       улица Grochowska 274 (Praga-Południe)
 •       улица Kłopotowskiego 1/3 (Praga-Północ)
 •       улица Andersa 5 (Śródmieście)
 •       улица Kondratowicza 20(Targówek)
 •       площадь Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus)
 •       аллея. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów)
 •       улица Włókiennicza 54 (Wawer)

6. Все приемы, обычно организуемые в Мэрии (включая приемы депутатов Городского Совета, Совета Пенсионеров, встречи Комиссий общественного диалога, бесплатные юридические консультации и т. д.).

7. Непосредственное обслуживание жителей по понедельникам будет осуществляться с 8.00 до 16.00.

8. 15-23 июня обслуживание жителей по вопросам, связанным с выборами Президента Республики Польша, будут проводиться с 8.00-18.00, а в субботу 20 июня - с 9.00-14.00.

Что изменилось?

Допускается оплата наличными в кассах Мэрии. Без предварительной записи будут осуществляться вопросы, связанные с выборами Президента Республики Польша, включая внесение в реестр или перепись и выдачу свидетельств о праве голоса за пределами места жительства. С 15 по 23 июня обслуживание жителей в связи с выборами Президента Республики Польша будет осуществляться с 8.00 до 18.00, а также дополнительно в субботу, 20 июня, между 9.00-14.00.

Как связаться с Мэрией?

• Связаться с Мэрией можно по электронной почте и телефону. Номера телефонов и адреса электронной почты указаны на сайтах www.warszawa19115.pl, www.bip.um.warszawa.pl и на сайтах районных отделений. Вся информация и контактные данные также доступны по телефону 19115.

• Общий адрес электронной почты Мэрии: kancelaria@um.warszawa.pl. Корреспонденция также может быть отправлена на адреса электронной почты районных отделений и департаментов Мэрии.

• Отправка писем, требующих подписи, возможна по почте или в электронном виде с использованием платформы ePUAP (письмо должно быть подписано с помощью доверенным профиля или электронной подписью). Адрес офиса столицы Варшавы Варшава на платформе ePUAP: /UMSTWarszawa/skrytka. Ссылка на общую форму: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa

• Почтовый адрес офиса:

Мэрия столичного города Варшавы

(укажите Департамент Управления)

ул. Kredytowa 3

00-056 Варшава

Корреспонденция также может быть направлена на адреса районных отделений.

Новая организация работы Мэрии (Объявление № 5 об ограничении обслуживания клиентов Варшавской городской администрации, включая районные отделения в связи с угрозой коронавируса SARS-CoV-2) была введена на основании постановления Совета министров 29 мая 2020 года об установлении определенных ограничений, порядков и запретов в связи со вспышкой эпидемии. Объявление отменяет предыдущее объявление № 4 от 13 мая 2020 года. Вышеуказанная организация работы Мэрии действует до дальнейшего уведомления.

Организация посещений, касающихся учета населения, удостоверений личности, регистрации транспортных средств, водительских прав и выдачи других документов:

 

 

Удостоверения личности, прописка

Водительские пава и регистрация транспортных средств pojazdów

 

Bemowo

22 325 40 66

22 325 40 80

 

Białołęka

22 443 83 58

22 443 83 53

 

Bielany

22 443 48 62

22 443 48 49

 

Mokotów

22 443 63 83/80/81/84

22 443 65 02/503/397

 

Ochota

22 578 35 45

22 578 35 06

 

Praga-Południe

22 443 51 30/32/63

22 443 51 69/21

 

Praga-Północ

22 443 80 66

22 443 81 48/49

 

Rembertów

22 443 38 77/76

22 443 38 73/74

 

Śródmieście

22 443 91 32

22 443 91 61

 

Targówek

22 443 87 89/94

22 443 87 62/67/68

Ursus

22 443 60 17/16

22 443 60 21/124

 

Ursynów

22 443 73 64

22 443 73 56

 

Wawer

22 443 69 75/80/82

22 443 69 84/90/92/94/95

 

   

22 443 70 07

 

Wesoła

22 443 40 72

22 443 40 80

 

Wilanów

22 443 50 84

22 443 50 92

 

Włochy

22 443 44 51

22 443 44 54/58

 

Wola

22 443 59 73

22 443 59 51/68

 

Żoliborz

22 443 88 90

22 443 89 22/33/37

 

 

22 443 89 30/29/21

 

 

 

Отдел Лицензий и Дорожного Транспорта: 22 443 22 42

Отдел Надзора, Контроля и Регистрации Транспортных Средств и Выдачи полномочий: 22 443 29 32/55, 22 325 98 12

 
 

С целью обеспечения общей безопасности, следует прикрывать рот и нос

Это может быть реализовано с использованием одноразовой или тканевой маски, шарфа, банданы или платка.

Обязательство прикрывать рот и нос действует до дальнейшего уведомления. Это относится ко всем, находящимся:

- в общественном транспорте (автобусы, трамваи, метро и т.д.),

- в автомобилях - относится к ситуациям, когда незнакомые люди едут вместе, т.е. те, кто не живет вместе (например, коллеги, соседи и т.д.),

- на рабочих местах (относится к людям, контактирующими с посторонними - посетителями, клиентами, гражданами и т.д.). На работе нет обязанности прикрывать рот и нос, если только данное лицо не обслуживает внешних клиентов.

- в общественных зданиях (например, в офисах, школах, университетах, клиниках и больницах, почтовых отделениях, банках и ресторанах),

- в магазинах и на рынках,

- в пунктах обслуживания,

- на лестничных клетках, в лифтах, прачечных и других местах общего пользования, используемых жителями квартала.

Пожалуйста, обратите внимание, что сотрудники полиции, пограничной службы, банковские служащие или продавцы могут попросить нас показать Ваше лицо в целях идентификации. Вы обязаны сделать это по их просьбе. Сотрудники магазинов и сервисных пунктов могут закрывать лицо козырьком, если все кассы, пункты продажи, витрины и т.д. отделены от клиентов дополнительным защитным экраном.

 

Кто не обязан прикрывать рот и нос?

Как правило, каждый должен прикрывать рот и нос. Однако есть некоторые исключения:

- дети до 4-х лет,

- лица, имеющие проблемы с дыханием (предъявление заключения врача или справки не требуется),

- лица, которые по состоянию здоровья не могут надеть или снять с себя средства защиты лица (предъявление заключения врача или справки не требуется),

- люди передвигающиеся в автомобиле - если пассажиры живут вместе,

- лица, перемещающиеся в автомобиле - если в салоне находится только водитель или водитель с ребенком до 4-х лет,

- работники на рабочих местах, в общественных зданиях и коммерческих объектах. Важно! Однако люди, которые непосредственно обслуживают клиентов или посетителей в этих местах, должны прикрывать рот и нос.

- Водители общественного транспорта и частные перевозчики - при условии, что они отделены от пассажиров экраном,

- духовенство, осуществляющее религиозные обряды,

- фермеры, которые работают на ферме,

- солдаты Вооруженных Сил Республики Польша и союзных войск, а также офицеры Службы военной контрразведки и Службы военной разведки, выполняющие служебные задания.

 

Использованные перчатки и маски выкидывайте в смешанные отходы


Использованные средства защиты угрожают распространением короновируса.
Поэтому жители города после использования одноразовых перчаток и масок должны немедленно выбросить их в мусорную корзину для смешанных отходов. Снимайте защитные перчатки и маски осторожно.

 

файл для скачивания

 

Коронавирус - важная информация на нескольких языках

Варшава на регулярной основе информирует иностранцев обо всех рекомендациях и изменениях, связанных с эпидемическим риском в Польше. Жители и туристы могут следить за сообщениями на английском, русском, украинском языках.

На сайте Варшавского туристического бюро и фан-странице «Go to Warsaw» размещены объявления о доступности варшавских достопримечательностей и рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, подготовленные польским Министерством здравоохранения на английском, немецком, китайском, вьетнамском, русском и украинском языках.

В Мультикультурном центре в Варшаве работает специальная горячая линия: - с 9 до 13 часов (тел. 515 566 226) - на польском, русском, английском и грузинском языках, - с 13 до 17 часов (тел. 666 533 522) - на польском и английском языках. Консультанты, среди прочего, расскажут о правилах поведения в случае подозрения на инфекцию Covid-19 и инструкциях, например, как пользоваться медицинской помощью, особенно для незастрахованных и лиц с неопределенным статусом пребывания. Иностранцы также получат консультации по вопросу урегулирования формальностей, связанных с легализацией пребывания в ситуации ограничения деятельности властей. Информацию можно также найти на сайте centrumwielokulturowe.waw.pl и на фан-сайте Мультикультурного центра в Варшаве. Все консультационные услуги учреждения - юрист, профессиональный и интеграционный консультант, консультации по легализации пребывания и психологической поддержке – продолжают предоставляться дистанционно через Skype communicator и по электронной почте centrum@cww.waw.pl. Здание Мультикультурного центра на улице Ягеллонской, 54 закрыто для посетителей до 27 марта.

 

Телесоветы в клиниках Варшавы

В соответствии с рекомендациями Национального фонда здравоохранения в муниципальных клиниках введена возможность получения телесовета. Этот метод можно использовать не только в ситуациях, связанных с подозрением на Covid-19, но и во всех других вопросах, связанных с состоянием здоровья.

Во время телесеанса врач имеет возможность выписать электронный рецепт, больничный лист, а также представить рекомендации. Также во время телефонного разговора врач решает, стоит ли пациенту посещать клинику (если он не находится на карантине).

Помимо телесоветов, многие муниципальные медицинские учреждения ввели возможность подачи заявлений на выписку рецепта через Интернет. Такая возможность является большой помощью для хронически больных пациентов в ситуациях, когда необходимо купить еще одну дозу того же препарата.

Власти Варшавы рекомендуют контролируемым субъектам открытого лечения как можно чаще использовать вышеуказанные возможности и информировать пациентов о возможности использования телесоветов, в том числе и на веб-сайтах. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Приостановление действия билета для проезда в общественном транспорте

Управление транспорта вводит чрезвычайное решение. Пассажиры, которые отказались от путешествия общественным транспортом, могут в электронном виде требовать приостановления действия долгосрочного билета во время эпидемии.

Заявление о приостановлении действия билета можно подать по ссылке http://zawieswkm.wtp.waw.pl.  Достаточно ввести номер карты, на которой кодируется билет; Вы также можете скачать подтверждение подачи заявления.

Вы можете приостановить действие 30-и 90-дневных билетов, действительных в любой билетной зоне, а также Столичные билеты. Пассажир не получит возмещения, но сможет перекодировать неиспользованный срок действия билета на другую дату после сообщения в Центре обслуживания пассажиров в любое время, которое он выберет. Перекодированный срок действия начинается со дня подачи заявления через Интернет.

Пассажиры, которые хотят получить возврат средств за неиспользованный период действия билета, должны обратиться непосредственно в Пункт обслуживания пассажиров в течение продолжительности действия билета. При возвращении необходимо будет внести изменения в Варшавскую городскую карточку, что можно сделать только в центрах обслуживания пассажиров. В то же время, мы хотим напомнить, что 12 из 22 Пунктов обслуживания пассажиров закрыты до дальнейшего уведомления. Часы работы в некоторых пунктах также изменены. Больше информации здесь.

 

Запрет на употребление алкоголя на бульварах Вислы

Во время заседания городского совета 19 марта советники, в связи с угрозой эпидемии, приняли временный запрет на употребление алкоголя на бульварах и пляже Понятувки.

Запрет будет действовать до дальнейшего уведомления.

Напоминаем, что совместные встречи у Вислы, костры или групповые тренировки сейчас не рекомендуются. Во время прогулок мы просим жителей соблюдать дистанцию, не приветствовать друг друга, не создавать ненужные столпотворения.

 

Пакет поддержки для предпринимателей

В городе у нас есть 8 600 коммерческих помещений, которые арендуют предприниматели. Это магазины, предприятия общественного питания и обслуживания, а также ясли и детские сады. Город предлагает своим арендаторам поддержку:

- временное снижение арендной платы;

- отсрочку оплаты аренды;

- реструктуризацию арендной платы.

Также будет отложено погашение задолженности, которую предприниматели смогут погасить в рассрочку. Арендаторы коммерческих помещений, желающие воспользоваться пакетом поддержки в соответствии с действующим решением городского совета, должны подать заявление.

Подчеркнем, что каждое решение будет приниматься индивидуально и по просьбе арендатора. Среди арендаторов муниципальных коммерческих помещений также 870 неправительственных организаций, которые также, как и предприниматели, смогут обратиться за поддержкой.

Правление Варшавского Метрополитена приняло решение временно приостановить уплату 80% арендной платы за коммерческие помещения за период с 1 марта по 31 мая.

После 31 мая будут приниматься последующие решения.

 

Помощь от Департамента Труда

Предприниматели, работодатели и некоммерческие организации могут получить низкопроцентные заемы и дофинансирование из Департамента Труда столичного Варшавы. 

Во время эпидемии Варшава помогает кормить учеников.

Школьные столовые закрыты, но дети из нуждающихся семей по-прежнему могут получить горячее питание. Власти столицы уверяют: ни один нуждающийся ученик не будет голодным.


The state of epidemic threat

 

 

 

Changes in restrictions

From 1 May:

The same safety rules across the country – hairdressing and beauty salons open

Sport

doing sports at outdoor sports facilities, limit – max. 50 people

doing sports at indoor sports facilities and swimming pools for organised groups of children and teenagers, max.  50% of the facility's capacity

From 4 May

Culture

art galleries and museums open, with a limit of 1 person per 15 sq. m, and under a strict sanitary regime

Trade

hardware and furniture stores, and shopping malls open, with a limit of 1 person per 15 sq. m, and under a strict sanitary regime

Religion

church services with a limit of 1 person per 15 sq. m; it is recommended that such services be held outdoors

Education

primary schools with in-school learning for Grades 1-3, under a strict sanitary regime, including classroom airing during breaks and school disinfection during weekends

From 8 May

Hotels

open for guests – max. 50% of beds occupied, with restaurants and wellness & spa areas closed

From 15 May

It is no longer required to wear face masks outdoors

If the infection rate per 100,000 people drops below 15, it will be no longer required to wear face masks outdoors.

People will still be required to wear masks over their mouth and nose indoors.

Outdoor dining

sidewalk cafes may operate under a strict sanitary regime, including safe distances between tables and limits of customers per table

Culture

open-air cinemas and theatres open with up to 50% of their capacity, and operating under a strict sanitary regime

Outdoor events

events such as wedding receptions and communion parties may be organised for up to 25 people and under a strict sanitary regime, including safe distances between tables and limits of guests per table (regulations are the same as for outdoor dining)

Education

primary and secondary schools with hybrid learning for Grades 4-8 (primary) and 1-4 (secondary), under a strict sanitary regime, including classroom airing during breaks and school disinfection during weekends

Sport

doing sports at outdoor sports facilities, limit – max. 25% audience

From 29 May

Indoor dining

restaurants open with up to 50% capacity, operating under a strict sanitary regime, including safe distances between tables and limits of customers per table

Outdoor events

events such as wedding receptions and communion parties may be organised for up to 50 people and under a strict sanitary regime, including safe distances between tables and limits of guests per table (regulations are the same as for indoor dining)

Culture

cinemas and theatres open with up to 50% of their capacity, and operating under a strict sanitary regime

Sport

doing sports at indoor sports facilities and swimming pools – facilities available to everyone, up to 50% capacity (including audience)

doing sports in gyms and fitness clubs, solariums – with a limit of 1 person per 15 sq. m, and under a strict sanitary regime

Education

primary and secondary schools with in-school learning for all students, under a strict sanitary regime, including classroom airing during breaks and school disinfection during weekends

 

Protective masks for residents

Due to the epidemic situation every resident will be given 4 protective masks free of charge. Surgical masks, handed over to the City of Warsaw by the Material Reserves Agency, can be collected starting from Tuesday, March 23, from the morning hours, at 234 locations throughout the city.

Location of protective masks distribution points - see list below or map: https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa 

 

L.p.

District

Location

1

 

Praga-Południe

We have completed the distribution of masks

2

 

Praga-Północ

 

 1. Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 2, tel. 22 205 40 70, A. Mackiewicza 11,

 2. Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 3, tel. 22 205 40 60, ul. Tarchomińska 14,

 3. Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 4, tel. 22 205 40 80, ul. Bródnowska 24,

 4. Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 5, tel. 22 205 40 50, ul. W. Burdzińskiego 7,

 5. Filia Nr 1 OPS Praga-Północ, tel. 22 518 59 00, ul. Groszkowskiego 5,

 6. Filia Nr 2 OPS Praga-Północ, tel. 22 518 91 20, ul. Brechta 15/31,

 7. Administracja Osiedla Kijowska RSM, tel. 22 818 19 75, ul. Ząbkowska 42,

 8.  Administracja Osiedla Jagiellońska RSM, tel. 22 518 90 13, ul. Targowa 80/82,

 9. SZPZLO Warszawa Praga-Północ, tel. 22 619 19 13, ul. Jagiellońska 34:

 • PRZYCHODNIA INTERNISTYCZNO-SPECJALISTYCZNA UL. JAGIELLOŃSKA 34,

 • PRZYCHODNIA RODZINNA UL. DĄBROWSZCZAKÓW 5A,

 • PRZYCHODNIA RODZINNA UL. OTWOCKA 1,

Przewidywana jest również organizacja punktów dystrybucji maseczek przed świątyniami.

3

 

Śródmieście

 

We have completed the distribution of masks

4

 

Wola

 

1) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:

 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, ul. Ciołka 33

 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, ul. Wawelberga 15

 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki, ul. Nowolipki 16

 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/3

2) Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola:

 • Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3

 • Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5

 • Hala Sportowa Reduta, ul. Redutowa 37

 • Hala Sportowa Koło, ul. Obozowa 60

3) ul. Bema 70 - Zakład Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola

5

 

Ursynów

 

 1. Arena Ursynów,  ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa;

 2. Czytelnia Naukowa XIV, ul. Lachmana 5, 02-784 Warszawa;

 3. Wypożyczalnia Nr 139 al. KEN 21, 02-797 Warszawa;

 4. Biblioteka Publiczna, ul. Barwna 8, 02-780 Warszawa;

 5. Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Kłobucka 14, 02-699 Warszawa;

 6. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12b, 02-838 Warszawa;

 7. Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy", Indiry Gandhi 9, 02-776 Warszawa.

6

 

Rembertów

 

We have completed the distribution of masks

7

 

Bemowo

 

 1. Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy , ul. Powstańców Śląskich 70

 2. MAL „ Dwa Jelonki”, ul. Powstańców Śląskich 44

 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Rozłogi 10

 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa

 5. Aleja Sportów Miejskich, Tadeusza Pełczyńskiego 22H,

 6. ul. Raginisa, Amfiteatr w Parku Górczewska

8

 

Wilanów

 

We have completed the distribution of masks

9

 

Wawer

 

We have completed the distribution of masks

10

 

Białołęka

 

 1. Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Strumykowa 21

 2. Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Światowida 56

 3. SPZOZ, ul. Przykoszarowa 16, Milenijna 4, Majorki 53

 4. ZGN, ul. Marywilska 44

 5. OPS ul. Porajów 14

 6. ul. Modlińska 197, namiot przy skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Światowida przy Urzędzie Dzielnicy Białołęka

 7. Placówki oświatowe:

 • SP nr 118, ul. Myśliborska 25

 • SP nr 355, ul. Ceramiczna 11

 • SP nr 342, ul. Strumykowa 21A

 • SP nr 356, ul. Głębocka 66

 • SP nr 361, ul. Ruskowy Bród 19

8. OPS, ul. Marywilska 44C

11

 

Żoliborz

 

 1. Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. J. Słowackiego 6/8

 2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Dembińskiego 3

 3. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, ul. Wyspiańskiego 6/8

 4. Dom Seniora „Piękny Brzeg”, ul. Popiełuszki 16

 5. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Rydygiera 3

 6. Administracja Biblioteki Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, pl. Inwalidów 3

 7. Czytelnia Naukowa nr XVI, pl. Inwalidów 3

 8. Wypożyczalnia nr 13, ul. Śmiała 24.

 9. Wypożyczalnia nr 16, ul. Słowackiego 19a

 10. Wypożyczalnia nr 111, ul. Mickiewicza 65

 11. Wypożyczalnia nr 138, ul. Broniewskiego 9a

 12. ZGN Żoliborz – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Marii Kazimiery 1

 13. ZGN Żoliborz – lokal ZGN przy MAL’u, ul. Marii Kazimiery 18/26

 14. Centrum Lokalne Żoliborz (CLŻ), ul. Rydygiera 6B

 15. Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL), ul. Marii Kazimiery 20/1

 16. Warszawka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz II” (Administracja) ul. Boguckiego 1

 17. Warszawka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz III”, (Administracja), ul. Braci Załuskich 7

 18. Warszawka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Zatrasie” (Administracja), ul. Dolnośląska 3

 19. Warszawka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Rudawka” (Administracja), ul. Dolnośląska 3

 20. Warszawka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny”- siedziba główna, ul. Próchnika

12

 

Mokotów

 

 1. ul. Rakowiecka 25/27 (Urząd Dzielnicy Mokotów); godz. 8:30-15:30

 2. ul. Wiktorska 91A (Urząd Dzielnicy Mokotów); godz. 8:30-15:30

 3. ul. Dąbrowskiego 71 (Urząd Dzielnicy Mokotów); godz. 8:30-15:30

 4. ul. Sielecka 10 (Urząd Dzielnicy Mokotów); godz. 8:30-15:30

 5. ul. Polkowska 7 (DOM Polkowska);  godz. 9:00-13:00

 6. ul. Kolberga 6 (DOM Wierzbno); godz. 9:00-13:00

 7. ul. Smoluchowskiego 2 (DOM Służewiec);  godz. 9:00-13:00

 8. ul. Wiśniowa 35 (DOM Madalińskiego); godz. 9:00-13:00

 9. ul. Irysowa 19 (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami); godz. 9:00-13:00

 10. ul. Iwicka 19 (Filia OPS nr 1); godz. 8:00-16:00

 11. ul. Wiktorska 83/87 (Filia OPS nr 2); godz. 8:00-16:00

 12. ul. Łowicka 21 (Centrum Łowicka); godz. 9:00-18:00

 13. ul. J.S.Bacha 15 (Służewski Dom Kultury); godz. 10:00-18:00

 14. ul. W. Rzymowskiego 32 (Dom Kultury „Kadr”); godz. 14:00-17:00

 15. ul. Niegocińska 2A (kompleks sportowy); godz. 15:00-19:00

 16. ul. Kazimierzowska 58 (Moje Boisko - Orlik 2012); godz. 10:00-14:00

 17. ul. Chełmska 23 (Moje Boisko - Orlik 2012); godz. 10:00-14:00

 18. ul. Wiktorska 10 (Czytelnia); godz. 8:00-16:00

 19. ul. Bukietowa 4a (Czytelnia); godz. 10:00-18:00

 20. ul. Odyńca 71a (WKK Cenr. Infor. Bib.); godz. 8:00-16:00

 21. ul. Puławska  43 (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

 22. Al. Niepodległości 19 (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

 23. ul. Żuławskiego 4/6 (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

 24. ul. Bonifacego 90 (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

 25. ul. Górska 7 (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

 26. ul. Bytnara 27 (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

 27. ul. Al. Niepodległości 82 (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

 28. ul. Modzelewskiego 71 (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

 29. ul. Gruszczyńskiego 12 (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

 30. ul. Ludowa 4 (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

 31. ul. Puławska 119 (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

 32. ul. Mozarta 1   (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

 33. ul.  Tuchlińska 2a (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

 34. ul. Puławska 238 (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

 35. ul. Melsztyńska 4/10 (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

 36. ul. Tyniecka 40a (Biblioteka); godz. 8:00-16:00

13

 

Ochota

 

We have completed the distribution of masks

14

 

Włochy

 

We have completed the distribution of masks

15

 

Wesoła

 

We have completed the distribution of masks

16

 

Targówek

 

 1. ul. Łabiszyńska 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

 2. ul. Blokowa 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

 3. ul. Blokowa 1 (Dom Kultury Zacisze).

 4. ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt).

 5. ul. Suwalska 13 (Ogród Jordanowski).

 6. Park Bródnowski (Ogród Jordanowski),

 7. ul. Siarczana 6, Centrum Kultury i Aktywności

17

 

Ursus

 

 1. Biblioteka - oddział „Czechowice”,  ul. Plutonu AK Torpedy 47 (na parterze „pod schodami”, obok wrzutni na książki)

 2. Biblioteka - filia „Gołąbki”, ul. Czerwona Droga 6 (wejście główne)

 3. Biblioteka - filia „Skorosze”, ul. Dzieci Warszawy 27a (przed biblioteką na tarasie)

 4. Biblioteka - filia „Niedźwiadek”, ul. Keniga 14 (na parterze obok książkomatu)

 5. Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14 (wejście główne)

 6. Dom Kultury „Kolorowa”, ul. K. Sosnkowskiego 16 (wejście główne)

 7. Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17 (wejście główne)

 8. Dom Kultury „Portiernia”, ul. Traktorzystów 20 (wejście główne)

 9. Klub Seniora „Promyk” – Acherówka ul. Walerego Sławka 2 (wejście główne)

 10. Pływalnia Skalar ul. Sosnkowskiego 3 (furtka od ulicy Sosnkowskiego 3)

 11. Pływalnia Albatros ul. Orląt Lwowskich 1 (wejście główne)

 12. Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (wejście główne, w godzinach pracy urzędu 8:00 - 16:00)

18

 

Bielany

 

We have completed the distribution of masks

 

 

Starting from March 20 till April 9, the same restrictions as in Mazowieckie Voivodeship, will apply throughout Poland.

Starting from March 22 till April 9, students across the country will attend classes through distance learning methods.

 

New restrictions in Masovia from 15 to 28 March

Due to a considerable rise in COVID cases in the Mazowieckie Voivodeship, additional restrictions were introduced. The following entities must suspend their activities:

 • swimming pools (except for those in medical establishments and for national teams);

 • saunas, solariums, Turkish baths, slimming salons, casinos;

 • hotels (except for workers' hotels and accommodation provided as part of business trips);

 • shopping malls - with the exception of, inter alia, grocery stores, pharmacies and drugstores, press salons, bookstores, pet stores and DIY stores. In shopping malls, hairdresser’s, optician’s, banking and laundry services, among others, will still be available;

 • theatres, museums, art galleries (it is possible to organise rehearsals and exercises, as well as online events);

 • cinemas (the ban on screening films also applies to cultural centres);

 • ski slopes;

 • fitness clubs and gyms;

 • sports facilities (these can only operate for the purposes of professional sports, without spectators).

From 15 March lessons in grades 1-3 will follow a blended learning scheme. Part of students of a given school will be able to attend lessons in school, while others will benefit from e-learning.

 

Using scarves and visors prohibited - starting from February 27

Wearing visors, scarves, headscarves, etc. prohibited starting from February 27. These do not meet the safety criteria and do not protect against infection as effectively as protective masks.

 

Changes in restrictions from 12 February

Hotels

 • Hotels and accommodation providers may be opened under sanitary regime, with up to 50% beds occupied.

 • Food can only be delivered to rooms, while hotel restaurants continue to be closed.

Culture

 • Cinemas and theatres may be opened, with up to 50% seats occupied, compliance with sanitary regime, audiences must wear face masks.

Sport

 • Open-aid activities are allowed, including open ski runs, outdoor playing fields, tennis courts, etc.

 • Swimming pools may be opened.

 

Vaccination against COVID-19

Detailed information on the organisation of vaccinations and issues related to the administration of the vaccine are available via a 24/7 helpline operated by the National Health Fund (NFZ) - phone: 989. Information is provided in four languages – Polish, English, Russian and Ukrainian.

More information 

 

The following rules and restrictions will continue to apply:

 • Stores and retail establishments in shopping centres will be reopened subject to sanitary restrictions. 

Customer limits apply: 1 person per 10 sq. m in shops up to 100 sq m and 1 person per 15 sq. m in shops over 100 sq. m Note! Restaurants and catering establishments in shopping centres will remain closed except for food takeout and delivery services.

 • Art galleries and museums will be opened subject to sanitary restrictions.

The shopping hours for seniors (which were available from 15 October to 31 January, Monday to Friday, between 10:00 and 12:00) will no longer apply. 

Sporting infrastructure will be available only for professionals.

 • Individuals entering Poland in organised transport will be subject to a 10-day quarantine. Note! From 28 December individuals who have been vaccinated against COVID-19 are exempt from quarantine (provided that they produce a certificate that they have been vaccinated against COVID-19).

 • House parties and meetings of more than 5 people are prohibited. Note that this limit does not include the organiser of the party or meeting and the individuals who share their apartment or house with them. Under new law the limit will also exclude individuals who have been vaccinated against COVID-19. 


The following rules and restrictions will continue to apply:

 • Masks: nose and mouth covering must worn in all public spaces (including in streets);

 • Primary schools (grades 4-8) and secondary schools will continue to teach on a remote basis; children in grades 1-3 at primary schools will attend school normally;

 • Teaching and learning at tertiary institutions will be on a remote basis;

 • Individuals aged 70 and over are asked to stay home at all times, unless they need to go out:

  • for occupational reasons;

  • to meet their essential living needs;

  • to perform, or participate in, rituals of religious worship;

 • Public transport restrictions: 

 • 50% of seating capacity or

 • 30% of the entire seating and standing capacity, with at least 50% of seats left unoccupied.

 • Restrictions in places of religious worship – a maximum of 1 person per 15 sq. m;

 • Public gatherings: limited to a maximum of 5 individuals;

 • Parties, wedding receptions, First Communion receptions and funeral banquets may not be organised;

 • Gyms, fitness clubs, water parks are closed;

 • Sporting events will be held without audience;

 • In shops and post offices with an area of no more than 100 sq. m, a maximum of 1 person per 10 sq. m will be allowed. For shops and post offices with an area of more than 100 sq. m, the limit is 1 person per 15 sq. m;

 • Restaurants, bars and catering establishments are closed except for food takeout and delivery services.

 • Trade fairs and congresses may not be organised;

 • Sanatorium establishments are suspended;

 • Discotheques and night clubs are closed;

 • Government agencies, departments and offices will continue to operate on a remote basis.

 

Quarantine on arrival from the Czech Republic and Slovakia from 27 February – exception for vaccinated individuals and those with a negative test result

The epidemic situation of our neighbours is alarming, so all people returning from the Czech Republic and Slovakia will be placed in quarantine. This also applies to people who cross the border by car. Exceptions apply to people who have received two doses of the COVID-19 vaccine or who have a negative test result. The test must be performed before crossing the border. It is valid for 48 hours, counting from the moment of receiving the result.

  

Restrictions reapplied in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship as of 27 February

Starting from 27 February hotels, shopping malls, cinemas, theatres, museums, art galleries, swimming pools and tennis courts will be closed.

 

A 10-day quarantine

As of 28 December 2020, persons who have crossed the Polish border (both internal and external EU border) by airplane, bus or other means of public transport are subject to obligatory quarantine, for 10 days starting from the day following the border crossing date.

As of 23 January, persons with a negative SArS-CoV-2 test are exempt from the obligation of quarantine. The test must be performed before crossing the border. The test is valid for 48 hours starting from the moment of receiving the results.

Note! If you have been vaccinated against COVID-19, you will not be sent to quarantine. This rule has been in force since 28 December 2020.

 

Air traffic

Note! Air traffic bans were lifted on 14 January 2021.

 

Specimen collection points in municipal outpatient clinics

Municipal outpatient clinics are establishing specimen collection points where patients with a referral from their primary care physicians (obtained during a phone consultation) can undergo tests for coronavirus infection.

There are currently eight such points operating in Warsaw, and further six are due to be opened between 12 and 19 October. The tests are free of charge - they are financed by the National Health Fund (NFZ). Residents with a referral for swab collection, issued by their primary care physician, may undergo tests in a location of their choice, irrespective of their address of residence.

 

Specimen collection points in municipal ambulatory healthcare centres:

No.:

Warsaw District

Service provider

Address of the specimen collection point

Activity commencement date

1.

Bemowo

Healthcare Centre Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Coopera 5

05/10/2020

2.

Białołęka

Independent Public Healthcare Centre Białołeka

ul. Milenijna 4

12/10/2020

3.

Bielany

Independent Public Ambulatory Care Clinics Warszawa-Żoliborz

ul. Żeromskiego 13

05/10/2020

4.

Ochota

Independent Public Ambulatory Care Clinics Warszawa-Ochota

ul. Szczęśliwicka 36

15/10/2020

5.

Praga-Południe

Independent Public Ambulatory Care Clinics Warszawa-Praga Południe

ul. Kickiego 24

08/10/2020

6.

Praga-Północ

Independent Public Ambulatory Care Clinics Warszawa-Praga Północ

ul. Dąbrowszczaków 5a

19/10/2020

7.

Rembertów/Wesoła

Independent Public Ambulatory Care Clinics Warszawa-Wesoła

ul. Kilińskiego 48

01/10/2020

8.

Śródmieście

Solec Hospital

ul. Solec 99

15/10/2020

9.

Targówek

Independent Public Ambulatory Care Clinics Warszawa-Targówek

ul. Poborzańska 6

12/10/2020

10.

Ursus

Independent Public Ambulatory Care Clinics Warszawa-Ochota

ul. Kadłubka 18

15/10/2020

11.

Wawer

Independent Public Ambulatory Care Clinics Warszawa-Wawer

ul. Żegańska 1 (a car park near the District Office building)

06/10/2020

12.

Wesoła

Independent Public Ambulatory Care Clinics Warszawa-Wesoła

ul. Kilińskiego 48

01/10/2020

13.

Wilanów

Independent Public Ambulatory Care Clinics Warszawa-Mokotów

ul. Kostki Potockiego 31a

05/10/2020

14.

Włochy

Healthcare Centre Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Cegielniana 8

07/10/2020

 

Epidemic-related procedures at municipal hospitals

Due to the epidemic situation in establishments managed by the City, special procedure for admitting patients for surgeries have been introduced. All patients waiting for elective surgeries are obliged to take part in an epidemic-related medical interview and have a swab collected, about one day before the surgical procedure. While waiting for the results of tests for COVID-19, they must be isolated until they are admitted to hospital.

The procedures for admitting to hospital emergency departments also require that every person seeking treatment is subject to examination for coronavirus (swab and medical interview). Patients with symptoms of SARS-CoV-2 infection are referred to entities providing Level 2 hospital services with beds for COVID-19 patients. Municipal hospitals currently provide Level 1 hospital services, and have isolation rooms for patients with suspected COVID-19 infection.

Additional equipment and personal protective equipment

From the onset of the COVID-19 epidemic, Warsaw allocated over PLN 30 million  for the purchase of medical devices and equipment, out of which PLN 7.6 million was taken from the city’s crisis reserve.

This way we are protecting the medical staff working at municipal hospitals and outpatient clinics by providing equipment used for combating coronavirus.

So far, we have purchased:

 • 30 ICU beds (consisting of respirators, patient monitors, infusion pump units, beds with pressure-reducing mattresses, and medical aspirators),

 • 6 renal replacement therapy devices,

 • 10 decontamination devices (biological decontamination)

The purchased medical equipment and devices have been used in Solec, Bielański and Wolski Municipal Hospitals since July.

Moreover, we allocated funds for the purchase of personal protective equipment, including

 • over 1 million surgical masks, half-masks, protective shields and goggles,

 • over 1.6 million disposable nitrile gloves,

 • over 0.5 million medical coats,

 • 45 000 protective suits and over 260 000 safety boot & shoe covers, and head covers, and over 130 000 litres of hand and surface disinfectants.

We are purchasing coronavirus tests

Warsaw has allocated over PLN 3 million for the purchase of coronavirus tests for the staff and residents of Municipal Nursing Homes (or entities run for the City) and the Warsaw Treatment & Care Centre (Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze - SCOL).

Under the agreements made by the City, privately-owned laboratories have performed over 4 000 diagnostic tests for the City. The greatest number of tests were performed among the staff and residents of Nursing Homes and the staff and patients of treatment & care centres (SCOL). We have recently made another agreement for the performance of further 6 000 diagnostic tests for COVID-19.

 

Tourist Information Centres is open again

Both Tourist Information Centres (at the Palace of Culture and Science and Koneser at Ząbkowska Street) are open again. The employees are also available to respond to any inquiries from tourists by phone (503 033 720) or through e-mail (info@go2warsaw.pl) between 9.00 a.m. and 5.00 p.m.

The relevant information was placed at the displays of both Tourist Information Centres, at the www.go2warsaw.pl (link https://warsawtour.pl/) website and the city's social media profiles.

 

Coronavirus – important information!

We are changing the working procedures of the City of Warsaw and its subordinate institutions. Our goal is to help prevent the spreading of coronavirus and to ensure the continuity of the city's services and administration. We also would like to guarantee reliable information and care for all the city's users.

As far as the office's work procedures are concerned, we cancelled regular meetings, introduced teleworking, teleconferences, videoconferences. We also temporarily suspended certain non-obligatory tasks, directing our employees to priority tasks.

We urge the residents not to come to the office with non-pressing matters.

Remember that many official matters can be handled via electronic means, through the trusted profile (e-Puap). Electronic documents signed with a trusted profile are valid official documents. This channel can be used to submit official letters and applications to the office.

Some matters can be resolved with a simple email. From Monday on new recruitment rules for kindergartens and first forms of primary schools apply – documents can be sent via electronic means. Due to the situation, the office is introducing new procedures providing more options of obtaining information and resolving matters through the phone.

If a matter is not urgent or its deadline is instructional in nature, leave it for a later date. If you do have urgent business at the office, please book a date via the system rezerwacje.um.warszawa.pl

(link https://rezerwacje.um.warszawa.pl/)


Note! Due to challenging housing conditions (no work reorganisation options), from Monday until further notice, Civil Registar's Offices will be closed in the following districts of Warsaw: Ochota, Bielany, Białołęka, Wesoła, Wilanów and Wola. Residents wishing to settle matters at Civil Registrar's Offices (USC) may visit other district offices featuring USCs: Targówek, Praga-Południe, Wawer, Ursus, Ursynów and other USC locations: for Praga-Północ at 1 Kłopotowskiego St., for Śródmieście at 5 gen. Andersa St., for Mokotów at 10 Falęcka St.

Note! In the nearest days payments at office cash desks will not be accepted.

Detailed information on the functioning of offices will be available on the districts' websites:

Municipal Consumer Spokesman suspends personal appointments, while being available for advice under number (22) 44 33 444.

Labour office in Warsaw helps

Entrepreneurs, employers and NGOs can apply for low-interest loans and funding from the Labour Office of the City of Warsaw

During the epidemic Warsaw helps to feed students

School canteens are closed, but children from the poorest families can still receive a warm meal. The city authorities ensure: no needy student will remain hungry.


Biuro Strategii i Analiz

Biuro Strategii i Analiz 

ul. Leona Kruczkowskiego 2,00-412 Warszawa

telefon 22 325 79 50

e-mail sekretariat.BSiA@um.warszawa.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

BIP