Wstecz

Oznakowanie warszawskich taksówek

Każda warszawska taksówka powinna posiadać następujące elementy oznakowania:

  • pas żółto-czerwony (przednie drzwi);

  • herb Warszawy (przednie drzwi);

  • numer boczny (stanowi jednocześnie numer licencji);

  • tabliczkę informacyjną opatrzoną hologramem (przednia szyba);

  • tabliczka zawierająca informacje o cenach (szyba prawych tylnych drzwi);

  • identyfikator kierowcy taksówki (w pojeździe w widocznym dla pasażera miejscu).

 

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy wydaje wyłącznie:

  • identyfikator kierowcy taksówki;

  • tabliczkę informacyjną opatrzoną hologramem.


W pozostałe oznaczenia cechujące warszawskie taksówki (pas żółto-czerwony, numer boczny, herb Warszawy, tabliczkę zawierająca informacje o cenach) przewoźnicy zobowiązani są zaopatrywać się we własnym zakresie (wykaz firm realizujących produkcję oznaczeń znajduje się w załączniku lub na https://transport.um.warszawa.pl/-/oznakowanie-taxi.

Tabliczki informujące o taryfie opłat oraz informacja o możliwości kierowania skarg należy umieszczać na tabliczce umieszczonej w lewym górnym rogu szyby, tylnych, prawych drzwi pojazdu (wewnątrz).

Podstaw prawna

Zobacz też