Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

 • Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy 2021

  Rozpoczęła się 8. edycja Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Nowe budynki, przebudowy istniejących obiektów, zmiany w przestrzeni publicznej może zgłosić każda mieszkanka i każdy mieszkaniec naszego miasta.

  Czytaj więcej o: Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy 2021
 • Stypendia artystyczne m.st. Warszawy

  Informacje o stypendiach artystycznych znajdują się na stronie internetowej "Stypendia m.st. Warszawy" (otwarcie w nowym oknie).

  Czytaj więcej o: Stypendia artystyczne m.st. Warszawy
 • XXII Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy

  Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu wśród mieszkańców Warszawy oraz wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku; Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku;...

  Czytaj więcej o: XXII Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy
 • Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego

  Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego została ustanowiona przez prezydenta m.st. Warszawy dla młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

  Czytaj więcej o: Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego
 • Stypendia sportowe m.st. Warszawy

  Stypendia sportowe m.st. Warszawy skierowane są do warszawskich sportowców, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w randze mistrzowskiej we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, a także...

  Czytaj więcej o: Stypendia sportowe m.st. Warszawy
 • Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO

  Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i są adresowane do najzdolniejszych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych na terenie m.st....

  Czytaj więcej o: Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO
 • Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

  Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do warszawskich uczniów i studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni naukowo,...

  Czytaj więcej o: Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
 • Nagroda im. R. Kapuścińskiego

  Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego jest formą wyróżnienia i promocji najwartościowszych książek reporterskich, które podejmują ważne problemy współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.

  Czytaj więcej o: Nagroda im. R. Kapuścińskiego
 • Ulubiona księgarnia Warszawy

  „Ulubiona Księgarnia Warszawy” to inicjatywa miasta promująca czytelnictwo, ale także forma wsparcia kultury w trudnym czasie. Konkurs zakłada wyłonienie każdego roku pięciu księgarń prowadzonych z...

  Czytaj więcej o: Ulubiona księgarnia Warszawy
 • Stypendia dla doktorantów

  Celem stypendiów jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu....

  Czytaj więcej o: Stypendia dla doktorantów
 • Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe

  O nagrodę mogli się ubiegać autorzy prac reprezentujących wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe. Ważne, by prace były obronione w 2020 roku na warszawskich uczelniach. Przy ocenie prac bierzemy...

  Czytaj więcej o: Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe
 • Nagroda Literacka m.st. Warszawy

  Nagroda Literacka m.st. Warszawy to prestiżowe wyróżnienie, którego historia sięga czasów przedwojennych.

  Czytaj więcej o: Nagroda Literacka m.st. Warszawy
 • Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy 2020

  Nagrody przyznano w sześciu kategoriach. Najlepsze inwestycje i wydarzenia z 2020 roku wybrało 10-osobowe jury z Michałem Olszewskim, zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy oraz Marleną Happach,...

  Czytaj więcej o: Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy 2020
 • Honorowy Obywatel m.st. Warszawy

  Zasady przyznania godności Zasady przyznania godności Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy Jednostka odpowiedzialna Biuro Rady m.st. Warszawy pl. Defilad 1 00-901 Warszawa...

  Czytaj więcej o: Honorowy Obywatel m.st. Warszawy
 • Wyróżnienie "Zasłużony dla Warszawy"

  Zasady przyznania wyróżnienia Zasady przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla Warszawy" Jednostka odpowiedzialna Biuro Rady m.st. Warszawy pl. Defilad 1 00-901 Warszawa sekretariat: XX p., pok. 2013...

  Czytaj więcej o: Wyróżnienie "Zasłużony dla Warszawy"
 • Stypendia m.st. Warszawy

  Stypendia sportowe, edukacyjne ...

  Czytaj więcej o: Stypendia m.st. Warszawy

Nie znalazłeś informacji?