Specific category icon

Zwroty nieruchomości

Audyt dotyczący postępowań reprywatyzacyjnych zakończony – rekomendacje wdrożone
W ratuszu zakończył się wewnętrzny audyt dotyczący postępowań reprywatyzacyjnych prowadzonych w latach 1990-2016 Audyt, którego celem było zbadanie zgodności prowadzonych postępowań w zakresie...
arrow_right
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości
Na stronach miasta umieszczamy „Białą Księgę” dotyczącą dekretu Bieruta. W liczącym ponad 400 stron dokumencie umieściliśmy kluczowe informacje obrazujące procesy reprywatyzacyjne, wypłaty...
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?