Program budowy wind
Programu budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta Mając świadomość potrzeb rozwiązania problemu dostępności budynków i lokali mieszkalnych dla osób o...
arrow_right
Program Mieszkania 2030
Program Mieszkania2030 jest rozwinięciem i doszczegółowieniem kierunków rozwoju określonych w Polityce mieszkaniowej – Mieszkania2030 przyjętej uchwałą nr LIX/1534/2017 Rady Miasta Stołecznego...
arrow_right
Krótkotrwały najem komunalnego lokalu użytkowego
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Najem lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy (lokale oświatowe).
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po wypowiedzeniu umowy najmu z powodu zadłużenia.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z inicjatywy wynajmującego.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Najem komunalnego lokalu użytkowego poza konkursem
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Najem komunalnego lokalu użytkowego w konkursie
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Strona 1 z 3
— 9 Pozycje na Stronę
Wyświetlanie 1 - 9 z 24 rezultatów.