Specific category icon

Zabytki

Dotacje na remonty zabytków w 2019 roku
Remont zabytku przeprowadzony zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej to nie lada wyzwanie dla właściciela obiektu. Prace musza być przeprowadzone przez wyspecjalizowane osoby, przy użyciu...
arrow_right
Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku indywidualnie wpisanym do rejestru zabytków lub indywidualnie ujętym w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na obszarze m.st. Warszawy
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Karta procedur dotycząca włączenia / wyłączenia zabytku nieruchomego z gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy (GEZ)
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Pomniki i miejsca pamięci na terenie dzielnicy Śródmieście
Wykaz pomników i miejsc pamięci na terenie dzielnicy Sródmieście Wykaz pomników i miejsc pamięci na terenie dzielnicy Śródmieście Krok po kroku Wszelkie wnioski lub zgłoszenia dotyczące uszkodzenia...
arrow_right
Gdzie są zabytki - sprawdzisz na mapie
Miasto Stołeczne Warszawa udostępnia kolejny serwis mapowy - „Zabytki”. Znalazły się w nim dane z systemu ewidencji zabytków ARKA, prowadzonego przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Baza...
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?