Podatki i opłaty lokalne

Podatkowe interpretacje indywidualne
Interpretacja indywidualna wydawana jest na wniosek przez Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie jego działalności jako organu podatkowego. Interpretacje indywidualne gwarantują wnioskodawcy, że...
arrow_right
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość z tytułu; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; należności finansowych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
W dniu 29 maja 2019 roku zostało przez Prezydenta m.st. Warszawy podpisane zarządzenie nr 906/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego...
arrow_right
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość z tytułu podatków.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydawanie decyzji w sprawie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych złożonych przez osoby fizyczne.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
— 9 Pozycje na Stronę
Wyświetlanie 1 - 9 z 10 rezultatów.
Nie znalazłeś informacji?