Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wymiana dowodu osobistego - przez internet
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy - przez internet
Sprawdź jak załatwić sprawę
arrow_right
Ewidencja ludności i dowody osobiste - FAQ najczęściej zadawane pytania
W jaki sposób mogę dokonać zgłoszenia meldunku stałego lub czasowego?
arrow_right
e-dowód
E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który będzie wydawany po 4 marca 2019 roku. UWAGA Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać. Proces wymiany dowodów...
arrow_right
Numer PESEL dla obywateli polskich i cudzoziemców - najczęściej zadawane pytania
Podstawę prawną upoważniającą do uzyskania numeru PESEL, w celu założenia konta na platformie e-PUAP, stanowi § 8 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 05.10.2016r. w sprawie...
arrow_right
Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy - w urzędzie
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wymiana dowodu osobistego - w urzędzie
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
PESEL
Co to jest PESEL? PESEL to numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Służy on do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, której został nadany. Od września 2011 r. numer...
arrow_right
Wydanie dowodu osobistego - udogodnienia dla osób mających problem z poruszaniem się
Nowy dowód osobisty przyniesie urzędnik Osoby niepełnosprawne lub mające poważne problemy z poruszaniem się mogą złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego bez wychodzenia z domu. Gotowy...
arrow_right