Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right