Udostępnienie rejestru wyborców
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Dopisanie do spisu wyborców
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wpisanie do rejestru wyborców
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Udostępnienie spisu wyborców.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right