Wybory samorządowe 2018 r.
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,...
arrow_right
Udostępnienie rejestru wyborców
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Dopisanie do spisu wyborców
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Udostępnienie spisu wyborców.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wpisanie do rejestru wyborców
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right