Specific category icon

Formy pomocy

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...
arrow_right
Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży - PUNKTUS
Od listopada 2019 r. w ramach WCPR rozpoczął działanie Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży z pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej. Do głównych zadań...
arrow_right
Warsztaty i konsultacje dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Fundacja UNA zaprasza do udziału w programie bezpłatnych konsultacji indywidualnych (psycholog, prawnik) i cyklu warsztatów osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie, potrzebujące...
arrow_right
Bezpłatna pomoc psychologiczna i/lub terapia dla dzieci i młodzieży na terenie Warszawy
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Dziecka i Rodziny ul. Walecznych 59, tel. 22 616 16 69 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom ul. Przybyszewskiego 20/24, tel. 22 826 88 62 ...
arrow_right
Taksówka dla Powstańca
Od 1 listopada 2018 roku Powstańcy Warszawscy zarejestrowani w bazie Muzeum Powstania Warszawskiego będący posiadaczami karty z indywidualnym numerem przypisanym do każdego uprawnionego...
arrow_right
Program "Asystent Osoby z Niepełnosprawnością"
Od września 2018 roku program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” jest realizowany w Warszawie przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”. Zgłoszenia usługi asystenckiej prosimy kierować: ...
arrow_right
Warszawa dla powstańców
Miasto Stołeczne Warszawa otacza opieką powstańców warszawskich zapewniając im m.in. programy zdrowotne, pomoc społeczną, przyznając nagrody pieniężne oraz wspomagając finansowo związki...
arrow_right
Wymiana ciepła - wieszaki z ubraniami dla potrzebujących
Ruszyła kolejna edycja społecznej akcji pomocowej „Wymiana ciepła”, która polega na dzieleniu się z osobami potrzebującymi ciepłymi ubraniami. Pierwszy w tym roku wieszak...
arrow_right
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej fizycznej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
arrow_right
Punkty pomocy dla osób bezdomnych
Wykaz punktów pomocy dla osób bezdomnych dofinansowanych przez m.st. Warszawę dostępny jest tutaj. Wykaz obejmuje m.in. jadłodajnie, noclegownie, łaźnie, ogrzewalnie, pralnie, pomoc lekarską, poradnictwo, pomoc przy wyrobieniu dokumentów.
arrow_right
Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach
Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach prowadzą działalność skierowaną szczególnie do osób: będących w kryzysie; uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających; członków rodzin...
arrow_right
Telefony zaufania - przydatne infolinie
Telefony zaufania oraz pomocne infolinie
arrow_right
Ośrodki interwencji kryzysowej, niepubliczne i publiczne placówki
Specjalistyczna poradnia rodzinna ds. przeciwdziałania przemocy Poradnia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej m.st. Warszawy. Pomoc jest udzielana nieodpłatnie dla mieszkańców m.st....
arrow_right
Bezpłatne porady prawne
Wykaz instytucji zajmujących się bezpłatną pomocą prawną znajduje się na stronie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?