Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
W lutym 2019 roku zostało powołane Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.
arrow_right
Przyjmowanie zgłoszenia o stwierdzeniu potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496 z późn. zm.).
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydawanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Udzielanie informacji o środowisku
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Strona 1 z 2
— 9 Pozycje na Stronę
Wyświetlanie 1 - 9 z 11 rezultatów.