Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy niepowodująca zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Dokonanie wpisu/wykreślenia zastawu rejestrowego
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right