Przywrócenie uprawnienia cofniętego z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych/psychologicznych do kierowania pojazdami lub niepoddania się badaniu lekarskiemu/psychologicznemu
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Nowy wzór prawa jazdy - bez adresu
Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną ważne do wskazanego na nich terminu.
arrow_right
Przekroczenie 24 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Przywrócenie uprawnienia, cofniętego z powodu utraty kwalifikacji, stwierdzonego na podstawie wyniku egzaminu kontrolnego
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Rozszerzenie uprawnień (kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie wtórnika pozwolenia na kierowanie tramwajem z powodu utraty lub zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wymiana prawa jazdy z powodu wpisu potwierdzenia kwalifikacji zawodowej
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zmiana stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w pozwoleniu na kierowanie tramwajem (np. zmiana nazwiska, adresu, terminu ważności badania lekarskiego)
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wtórnik zagranicznego prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej z powodu utraty lub zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy (kat. AM, A1, A2, A, B1, B, T)
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty lub zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wymiana prawa jazdy z powodu upłynięcia terminu ważności
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, EFTA, państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonego w tych Konwencjach
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zmiana stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w prawie jazdy (np. zmiana nazwiska, terminu ważności badania lekarskiego)
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right