Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu (kasacja w uprawnionej stacji demontażu)
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right