null e-dowód

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Jak używać e-dowodu

Czego potrzebuję, żeby użyć e-dowodu?

Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów PIN dla każdego z tych certyfikatów (odpowiednio 4-cyfrowy PIN1 i 6-cyfrowy PIN2). Możesz ustalić kody już w urzędzie gminy przy odbiorze dowodu osobistego. Możesz zrobić to również później, w dowolnym urzędzie gminy.

Aby móc korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu (np. logowanie się do serwisu Gov.pl) musisz posiadać:

  • smartfon z anteną NFC oraz zainstalować aplikację eDO App

lub

  • czytnik do e-dowodu oraz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer i E-dowód podpis elektroniczny.

 

Jak zalogować się do e-usługi przy użyciu e-dowodu?

Aby potwierdzić tożsamość w systemie teleinformatycznym, w którym udostępniania jest usługa elektroniczna:

Przy pomocy czytnika

Krok 1: połóż e-dowód na czytniku

Krok 2: w oknie oprogramowania dowodu wpisz numer CAN

Krok 3: w oknie przeglądarki lub na czytniku (zależy jakiego urządzenia używasz) wpisz 4-cyfrowy kod PIN 1

Przy pomocy aplikacji eDO App

Krok 1: w swoim telefonie otwórz aplikację mobilną eDO App

Krok 2: zeskanuj kod QR lub przepisz numer pod kodem

Krok 3: kliknij POTWIERDZAM, jeśli wszystko się zgadza

Krok 4: wpisz numer CAN

Krok 5: przyłóż e-dowód do telefonu

Krok 6: wpisz 4-cyfrowy kod PIN 1

Aplikacji eDO App możesz użyć również, gdy chcesz się zalogować do usługi elektronicznej na swoim telefonie.

 

Jak podpisać pismo przy użyciu e-dowodu?

Aby złożyć podpis osobisty:

Przy pomocy czytnika

Krok 1: połóż e-dowód na czytniku

Krok 2: w oknie oprogramowania dowodu wpisz numer CAN

UWAGA! Jeśli chcesz skorzystać z podpisu osobistego i podpisać nim dokument, który masz na swoim komputerze, musisz mieć oprogramowanie do podpisu osobistego.

Krok 3: uruchom oprogramowanie do podpisu osobistego oraz wybierz plik, który chcesz podpisać

Krok 4: w oknie oprogramowania lub na czytniku (zależy jakiego urządzenia używasz) wpisz 6-cyfrowy kod PIN 2

Natomiast korzystając z e-usług również możesz używać e-dowodu do złożenia podpisu na wnioskach lub formularzach. Aby to zrobić, będziesz potrzebować kodu PIN1.

Przy pomocy aplikacji eDO App

Krok 1: w swoim telefonie otwórz aplikację mobilną eDO App

Krok 2: w menu wybierz opcję: Podpisz dokument

Krok 3: wybierz dokument, który chcesz podpisać

Krok 4: kliknij PODPISZ, jeżeli wszystko się zgadza

Krok 5: wpisz numer CAN

Krok 6: przyłóż e-dowód i podaj 6-cyfrowy kod PIN2

Krok 7: podpisany dokument zostanie zapisany na twoim telefonie w pobranych plikach.

 

Jak potwierdzić online profil zaufany przy użyciu e-dowodu

Aby online potwierdzić profil zaufany:

Krok 1: wejdź na stronę https://pz.gov.pl, zakładka: Zarejestruj się

Krok 2: wśród sposobów uzyskania profilu zaufanego wybierz: e-dowód

Krok 3: wybierz narzędzie do logowania e-dowodem: smartfon lub czytnik

w przypadku wyboru czytnika:

Krok 4: połóż e-dowód na czytniku

Krok 5: w oknie oprogramowania dowodu wpisz numer CAN

Krok 6: kliknij Zaloguj się i w oknie przeglądarki lub na czytniku (zależy jakiego urządzenia używasz) wpisz 4-cyfrowy kod PIN 1

Krok 7: dane z Twojego e-dowodu są już w Profilu Zaufanym, sprawdź je i uzupełnij: identyfikator użytkownika, hasło, adres e-mail i numer telefonu

Krok 8: zaznacz potwierdzenie, że znasz przepisy i Zarejestruj się

Krok 9: wpisz kod SMS, który przyszedł na twój telefon i potwierdź.

w przypadku wyboru smartfona:

Krok 4: otwórz w telefonie aplikację mobilną eDO App

Krok 5: zeskanuj kod QR lub przepisz numer pod kodem

Krok 6: kliknij POTWIERDZAM, jeśli wszystko się zgadza

Krok 7: podaj numer CAN

Krok 8: przyłóż e-dowód do telefonu

Krok 9: wpisz 4-cyfrowy kod PIN 1

Krok 10: dane z Twojego e-dowodu są już w Profilu Zaufanym, sprawdź je i uzupełnij: identyfikator użytkownika, hasło, adres e-mail i numer telefonu

Krok 11: zaznacz potwierdzenie, że znasz przepisy i Zarejestruj się

Krok 12: wpisz kod SMS, który przyszedł na twój telefon i potwierdź.

 

Zmiana kodu PIN

Aby dokonać zmiany kodu PIN, musisz posiadać oprogramowanie do obsługi e-dowodu oraz czytnik lub aplikację eDO App. Konieczne jest podanie dotychczasowego kodu PIN, a następnie podanie nowego kodu PIN i powtórzenie go. Kod PIN1 posiada cztery cyfry, a kod PIN2 sześć cyfr.

Zmiany kodu PIN możesz dokonać również w dowolnym urzędzie gminy.

 

Kod PUK – używanie, utrata kodu

Podczas odbioru e-dowodu otrzymasz kopertę z kodem PUK. Służy do odblokowania możliwości korzystania z funkcjonalności e-dowodu w przypadku zablokowania kodów PIN1 lub PIN2. Po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN1 lub PIN2, funkcjonalność odpowiednio profilu osobistego lub podpisu osobistego zostaje zablokowana. Trzeba wtedy za pomocą kodu PUK odblokować powyższe funkcjonalności poprzez ustalenie nowych kodów PIN1 lub/i PIN2. Możesz to zrobić w domu, przy użyciu oprogramowania do obsługi e-dowodu lub aplikacji eDO App, które umożliwiają również zmianę kodów PIN.

Odblokować kody PIN i certyfikaty możesz również w urzędzie gminy.

W przypadku, gdy zgubisz swój kod PUK, który jest niezbędny do odblokowania certyfikatów, możesz odblokować funkcjonalności e-dowodu (zmienić kody PIN) w urzędzie gminy.

Jednak po zablokowaniu danego certyfikatu i po zablokowaniu kodu PUK poprzez trzykrotne błędne wpisanie go, certyfikat ten zostanie trwale zablokowany i nie będzie można z niego skorzystać.

W takiej sytuacji można korzystać z drugiego certyfikatu o ile pamiętasz do niego kod PIN. Certyfikat potwierdzania obecności, niewymagający PIN, będzie nadal aktywny. Warstwa graficzna pozostanie ważna. W przypadku, gdy chcesz jednak korzystać z trwale zablokowanego certyfikatu, konieczna będzie wymiana e-dowodu.

Nie znalazłeś informacji?