Zameldowanie/wymeldowanie

null E-meldunek

Sejm uchwalił ustawę, która utrzymała obowiązek meldunkowy i wprowadziła od 1 stycznia 2018 r. możliwość meldunku przez internet.

E-meldunek umożliwia zameldowanie na pobyt stały, jak i czasowy, przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz – jako pełnomocnik – innej osoby.

 

 

Jak to zrobić?

Na stronie www.obywatel.gov.pl wybierz odpowiednią usługę (meldunek) i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym (eGO).

Kolejny krok to wybranie opcji – zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.

Wymagane dokumenty

Pamiętaj o przygotowaniu odpowiednich dokumentów.

Przydać się mogą m.in.:

  1. skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu,

  2. oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu. 

W przypadku, gdy meldujesz siebie, dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. 

 

Automatyczna wysyłka do urzędu

Wniosek o zameldowanie wysyłasz online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania.

Czas realizacji

Jeśli dołączono wszystkie potrzebne dokumenty - urzędnik dokona zameldowania od razu po otrzymaniu zgłoszenia.

Jeśli dołączono do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów - urzędnik może poprosić o ich oryginały i dokona zameldowania dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości.

Zaświadczenia o zameldowaniu

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - jest wydawane bezpłatnie bez konieczności wnioskowania.

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest płatne 17 zł. Trzeba złożyć wniosek i zaznaczyć odpowiednie pole. Do wyboru masz kilka sposobów odbioru zaświadczenia - odbiór osobisty w urzędzie, tradycyjna przesyłka pocztowa lub przesłana na skrzynkę ePUAP - wersja elektroniczna.

Czy wymeldowując się przez EPUAP jest możliwość uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu. Czy jest ono płatne?

Tak, dokonując wymeldowania można otrzymać zaświadczenie. Trzeba złożyć wniosek i zapłacić 17 zł.

MSWiA

Nie znalazłeś informacji?