Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego

null Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca

Krok po kroku

  1. Przyjdźcie do siedziby USC m.st. Warszawy.
  2. Nie zapomnijcie o dowodach tożsamości.
  3. Na miejscu przed kierownikiem USC złożycie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska.
  4. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat, konieczna jest jego obecność i jego zgoda wyrażona osobiście.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

  • Jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
  • Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub matki utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.
  • Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.
  • Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
  • Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?