null Nowe wzory dowodów

Dowody z odciskami palców

Od 7 listopada 2021 roku został wprowadzony nowy wzór dowodu osobistego z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dokumentów, a także uwidocznionemu podpisowi posiadacza. Nowy wzór dostosowuje dowody osobiste do wymogów Unii Europejskiej.

UWAGA

Nie ma konieczności wymiany dotychczasowych ważnych dowodów osobistych.

Z tych dokumentów będzie można korzystać do momentu utraty ich ważności.

 

Brak możliwości składania wniosków online

W związku z wprowadzeniem nowego dowodu osobistego od 27 lipca 20121 roku , nie ma możliwości złożenia wniosku o ten dowód osobisty elektronicznie. Po wdrożeniu nowego wzoru, składanie wniosków online możliwe będzie wyłącznie w przypadku dzieci do 12. roku życia, od których odciski palców nie będą pobierane.

 

Zmiany w dowodzie

Nowe dokumenty będą wyposażone w warstwę elektroniczną, o wysokim stopniu zabezpieczenia, która podobnie jak w przypadku paszportów, zawierać będzie wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Dodatkowo, w warstwie graficznej pojawi się odręczny podpis właściciela, a także literowy skrót PL na tle flagi Unii Europejskiej.

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 rok życia.

Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

 

Od kogo nie pobiera się odcisków palców

Odciski palców nie są pobierane od:

  • dzieci poniżej 12 roku życia;

  • osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Natomiast jeżeli pobranie odcisków jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców – ważny 12 miesięcy.

 

Usuwanie odcisków palców

Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:

  • w momencie odebrania dowodu przez osobę;

  • gdy osoba nie odebrała dowodu w ciągu 90 dni od daty wydanie (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

 

Okres ważności dowodów

Okres ważności nowych dowodów osobistych:

  • 10 lat – dla osób od 12 roku życia;

  • 5 lat – dla osób do 12 roku życia;

  • 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

 

Więcej informacji

Więcej informacji na temat nowego dowodu osobistego można uzyskać na stronie gov.pl.

Plakat

Ulotka

KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

e-dowód

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który jest wydawany od 4 marca 2019 roku.

Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

WAŻNE! Nie zmieniły się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

  • e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty)

  • elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod

Nie znalazłeś informacji?