null Program szczepień w Warszawie

W stolicy funkcjonują 4 programy szczepień. 

W trosce o zdrowie mieszkańców w Warszawie prowadzonych jest kilka programów szczepień przeciwko grypie sezonowej. Objęliśmy nimi grupy warszawiaków, którzy są najbardziej narażeni na zachorowanie i ewentualne powikłania. Chcemy również zadbać o zdrowie warszawskich nastolatków, stąd program szczepień przeciwko wirusowi HPV. 

Szczepienia przeciwko grypie dla niemowląt i małych dzieci

Program szczepień dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia przeciwko grypie jest realizowany w Warszawie od 2020 r. Co więcej, dotychczas żaden samorząd nie finansował szczepień przeciw grypie dla tej grupy odbiorców. Szczepienia będą realizowane przez 13 placówek służby zdrowia. Program obejmie cały sezon grypowy wrzesień-marzec w latach 2022-2025. Na szczepienia przeznaczyliśmy 1 077 615,00 zł. Chcielibyśmy zaszczepić ok. 10 tys. warszawskich dzieci.

Szczepienia przeciwko grypie dla seniorów

Program szczepień przeciwko grypie wśród seniorów jest realizowany od 2004 r. Głównym jego celem jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne oraz ograniczenie wskaźnika powikłań z powodu zachorowania na grypę wśród mieszkańców m.st. Warszawy, którzy ukończyli 65 r.ż.

Na każdy sezon grypowy w latach 2020-2023 zarezerwowano ponad 2,3 mln zł. Planowane jest szczepienie 51 333 osób w sezonie.

Lista placówek realizujących program jest na stronie (otwiera się w nowej karcie)

Szczepienia przeciwko grypie dla osób bezdomnych

Program szczepień przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach na terenie m.st. Warszawy jest realizowany od 2005 r. Program jest realizowany w 23 noclegowniach na terenie m.st. Warszawy. Koszt realizacji programu wynosi ok. 53 tys. zł rocznie. Liczba zaszczepionych osób to ok. 600 rocznie.

Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „HPV 12”

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „HPV 12” jest skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 lat. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek, miasto finansuje obie. Szczepienia są realizowane w latach 2022-2024.

Przejdź na stronę program szczepień ochronnych przeciw HPV (otwarcie w nowym oknie)

Nie znalazłeś informacji?