Odbieranie odpadów komunalnych

null PSZOK, MPSZOK

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-i)

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i) to miejsca, gdzie możemy bezpłatnie oddać odpady komunalne przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku. Takie punkty funkcjonują w każdej gminie. 

Na terenie Warszawy działają dwa punkty PSZOK:

PSZOK przy ul. Płytowej 1 - Białołęka, obsługuje Konsorcjum Firm PARTNER Sp. z o.o. Sp.K. i PARTNER Dariusz Apelski, tel. 22 811 08 53, e-mail: info@partner-apelski.pl

Godziny pracy: 

  • od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-19:00,
  • w soboty w godz. 9:00-17:00.

PSZOK przy ul. Zawodzie 1 - Wilanów, obsługuje P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, tel. 22 185 52 51, e-mail: pszok@lekaro.pl

Godziny pracy: 

  • od poniedziałku do piątku 11:00-19:00,
  • w soboty 9:00-17:00.

Punkty PSZOK są czynne w dni robocze oraz w soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyjątkiem 24 grudnia (Wigilia) i soboty Wielkanocnej.

Do punktu PSZOK zlokalizowanego przy ul. Płytowej 1 możemy oddawać odpady "zielone" przez cały rok.

Odpady komunalne możemy dostarczać do PSZOK-ów samochodami osobowymi lub samochodami osobowymi z przyczepą lekką.

Przykłady odpadów, które możemy oddać do PSZOK-ów:

Tak: zużyte baterie, akumulatory, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, puszki po farbach, przeterminowane leki, termometry rtęciowe, odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty, opony samochodowe, substancje żrące, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np.: pralki, telewizory, szuszarki, lodówki), odpady wielkogabarytowe.

Nie: odpady inne niż komunalne, w tym np. materiały zawierające azbest, papę i styropian budowlany, odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych.

Więcej informacji o PSZOK-ach na stronie https://warszawa19115.pl/-/pszok-mpszok-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalny-1.

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów.

Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK-i)

Punkty PSZOK są wspomagane odpowiednio przystosowanymi samochodami, tzw. Mobilnymi Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK-ami). MPSZOK-i przyjmują nieodpłatnie dostarczone przez mieszkańców Warszawy (we własnym zakresie) selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych.

Przykłady odpadów, które możemy oddać do MPSZOK-ów:

Tak: farby i opakowania po farbach, opakowania po olejach innych niż spożywcze, detergenty i opakowania po detergentach, opakowania po środkach ochrony roślin, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, rozpuszczalniki, lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe, leki, igły i strzykawki, tusze, tonery do drukarek, kleje, opakowania po klejach, baterie i akumulatory oleje i tłuszcze jadalne, mały zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny (np.: czajniki, suszarki, głośniki).

Nie: odpady remontowo-budowlane, duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady "zielone".

MPSZOK-i przyjmują odpady w środy oraz w soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w trakcie 1,5 godzinnego postoju. MPSZOK-i zatrzymują się w 40 różnych lokalizacjach miasta. 

Wykaz lokalizacji punktów i godziny pracy MPSZOK (lewobrzeżna Warszawa)

Wykaz lokalizacji punktów i godziny pracy MPSZOK (prawobrzeżna Warszawa)

Więcej informacji o MPSZOK-ach na stronie https://warszawa19115.pl/-/pszok-mpszok-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalny-1

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów.

Najczęstsze pytania mieszkańców dotyczące PSZOK i MPSZOK

1. Dlaczego w Warszawie są tylko dwa PSZOK-i i to bardzo oddalone od centrum?
Każda gmina, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązana jest do utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na terenie Warszawy działają dwa stacjonarne punkty, zlokalizowane po obu stronach Wisły (Białołęka i Mokotów). W 2023 r. planujemy otworzyć kolejne PSZOK-i. Ze wzgledu na wymagania środowiskowe takie przedsięwzięcie jest jednak długotrwałym procesem, zwłaszcza w gęsto zabudowanym mieście.

Przypominamy również, że na terenie Warszawy funkcjonują również MPSZOK-i, czyli Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. MPSZOK-i przyjmują odpady w środy oraz w soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w trakcie 1,5 godzinnego postoju. MPSZOK-i zatrzymują się w aż 40 lokalizacjach miasta. 

2. Czy to prawda, że do punktów PSZOK nie można dotrzeć komunikacją publiczną?
Nie. PSZOK-i są dobrze skomunikowane.

Do PSZOK PARTNER przy ul. Płytowa 1 można dojechać autobusami: 126, 326, 705, 735, 736 (przystanek Płytowa).

Do PSZOK LEKARO przy ul. Zawodzie 1 można dojechać autobusami: 108, 163. Autobus 163 zatrzymuje się przy ul. Zawodzie (przystanek Łucznicza).

Jeśli chodzi o MPSZOK-i, to miejsca postoju odbywają się w punktach dobrze skomunikowanych, z łatwym dojazdem. Ulokowane są m.in. przy urzędach dzielnic, centrach handlowych czy pętlach autobusowych.

3. PSZOK-i nie przyjmują materiałów zawierających azbest czy papę i styropian budowlany. Co mieszkaniec ma zrobić z takimi odpadami?
Materiały zawierające azbest oraz papę i styropian budowlany nie są odpadami komunalnymi, dlatego nie są przyjmowane w PSZOK-ach. Najczęściej pochodzą z rozbiórki, remontu lub budowy. Mieszkańcy, którzy wykonują remont samodzielnie muszą azbest, papę i styropian budowlany zagospodarować na własny koszt. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Odpady te należy przekazać firmie, która ma zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów tego rodzaju.

4. PSZOK nie przyjmuje odpadów w opakowaniach cieknących i uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania. Co wówczas mieszkaniec ma zrobić z takimi odpadami?
Odpady w opakowaniach uszkodzonych należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wyciek (taśma klejąca, dodatkowe opakowanie itp.). Ważne, aby po zabezpieczeniu odpadu można było zidentyfikować odpady, np. zostawić widoczną etykietę. Odpady, których nie można zidentyfikować (brak etykiety, nieoryginalne opakowanie) nie są przyjmowane do PSZOK-ów.  Wyjątek stanowią odczynniki fotograficzne oraz zużyty olej silnikowy i olej spożywczy, które można dostarczyć w opakowaniach innych niż oryginalne.

Nie znalazłeś informacji?