Pojazdy komunikacji miejskiej

null Tramwaj na Kasprzaka

Tramwaj na ulicy Kasprzaka pozwoli kilku tysiącom mieszkańców Woli na szybki dojazd do stacji metra przy rondzie Daszyńskiego i do centrum Warszawy.

W poniedziałek, 28 marca, tramwajarze wprowadzą zmiany w ruchu związane z budową tramwaju na Kasprzaka. Ulica Wolska w kierunku centrum zostanie tymczasowo zwężona. Zmiany dotkną też pieszych i rowerzystów.

Budowa tramwaju na Kasprzaka ruszyła na początku marca. Tramwajarze rozpoczęli od rozbiórki starych torów przy ul. Skierniewickiej, Karolkowej i M. Kasprzaka. Teraz rozpoczną prace w ul. Wolskiej. Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone w poniedziałek, 28 marca, ok. godz. 7.00.

Węziej w kierunku centrum

Węziej będzie na ul. Wolskiej w stronę centrum na odcinku od ul. J. Sowińskiego do ul. J.K. Ordona. Za skrzyżowaniem z ul. J. Sowińskiego buspas, zlokalizowany na skrajnym prawym pasie, udostępniony zostanie także kierowcom chcącym dojechać do ul. Goleszowskiej. Dalej, na odcinku od ul. Goleszowskiej do zjazdu na ul. M. Kasprzaka, południowa jezdnia ul. Wolskiej (czyli prowadząca wyłącznie w kierunku ul. M. Kasprzaka) zostanie wyłączona z ruchu. Kierowcy jadący w kierunku centrum będą mogli poruszać się środkową jezdnią (czyli tą, którą można dalej jechać ul. Wolską w kierunku centrum). Lewoskręt w ul. Redutową pozostanie bez zmian. Tak samo jak wyjazd z ul. Redutowej na ul. Wolską. 

Ulica Wolska przy Elekcyjnej

W połowie marca na odcinku od ul. M. Kasprzaka do skweru płk. Z. Kuźmierskiego-Pacaka na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie ul. Wolskiej urządzony został plac budowy dla wykonania murów oporowych projektowanego torowiska. Teraz na wysokości skrzyżowania z ul. Elekcyjną wyłączony z ruchu zostanie skrajny prawy pas jezdni ul. Wolskiej prowadzącej w kierunku Bemowa, ale utrzymana będzie możliwość skrętu w lewo z ul. Wolskiej w ul. Elekcyjną.

Ulica J.K. Ordona

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone także na ul. J.K. Ordona na odcinku pomiędzy ul. Wolską a ul. M. Kasprzaka. Kierowcy jadący tu od strony ul. Wolskiej będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu – przed skrzyżowaniem z ul. M. Kasprzaka zlikwidowany zostanie osobny pas do skrętu w lewo. Utrzymana będzie możliwość skrętu w prawo z ul. M. Kasprzaka w ul. J.K. Ordona, ale autobusy jadące w stronę Bemowa będą poruszały się jednym ze środkowych pasów. Natomiast za skrzyżowaniem zlikwidowany zostanie pas włączania dla skręcających z ul. J.K. Ordona w ul. M. Kasprzaka w stronę Bemowa.

Utrudnienia dla pieszych

Podziemne przejście dla pieszych pod ul. Wolską zostanie zamknięte. Aby piesi mogli skorzystać z przystanku autobusowego Reduta Wolska 02, zlokalizowanego przy kładce nad ul. M. Kasprzaka, wykonane zostanie tymczasowe naziemne przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną przez obie jezdnie ul. Wolskiej. Przystanek Reduta Wolska 03 będzie przesunięty w stronę ul. J.K. Ordona. Aby zapewnić możliwość dojścia do przystanków, wykonawca wybuduje tymczasowe chodniki poza placem budowy.

Także na ul. J.K. Ordona pieszych czekają zmiany. Wykonawca prac wygrodzi chodnik wzdłuż ulicy na odcinku od ul. Wolskiej do ul. M. Kasprzaka po zachodniej stronie (dawnych garaży). Zlikwidowane będą przejścia dla pieszych prowadzące do chodnika po tej stronie przez ul. M. Kasprzaka i przez samą ul. J.K. Ordona. Piesi kierowani będą na drugą stronę ulicy.

Przejście dla pieszych przez ul. Elekcyjną przy ul. Wolskiej zostanie zawężone. Tu rowerzyści będą kierowani na objazd do ul. Górczewskiej przez park E. Szymańskiego.

Jaka będzie nowa trasa na Kasprzaka?

Na liczącym 2,3 km odcinku między Wolską a Skierniewicką tramwajarze zbudują nowe tory. Istniejące - o długości ok. 1,2 km – na Wolskiej i Kasprzaka zostaną zmodernizowane. Pasażerowie skorzystają też z sześciu nowych przystanków: przy Płockiej, przy przystanku kolejowym Warszawa Wola oraz przy ul. Ordona. Trasa tramwajowa będzie biegła wzdłuż szybko rozbudowujących się osiedli na Odolanach.

Tory na Kasprzaka będą obsadzone zielenią. Nowa trasa zapewni szybki dojazd do dwóch stacji metra – Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ. Podróż tramwajem nie przekroczy 15 minut.

Tramwaj na Kasprzaka – film z drona.

Jak długo potrwa budowa?

Budowa trasy tramwajowej zgodnie z planem ma się zakończyć w 2023 roku. Wykonawca, po podpisaniu umowy, na realizację zadania będzie miał 20 miesięcy. Nie będą do tego czasu wliczane 3-miesięczne okresy zimowe od połowy grudnia do połowy marca. Ale jeśli pogoda pozwoli, będzie mógł pracować także w tym okresie.

Tramwaje Warszawskie

Nie znalazłeś informacji?