null „Szkolna ulica” - bezpieczna przyszkolna przestrzeń

Szkolna ulica” jest projektem wdrażającym bezpieczną przyszkolną przestrzeń.

Ze względu na wzmożony ruch samochodów o poranku, ulice znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie szkół są zamykane dla samochodów. Czasowe ograniczenie ruchu pod szkołą umożliwia uczniom bezpieczne pokonanie ostatniego odcinka drogi szkoły.

 „Szkolna ulica” jest rozwiązaniem, które wprowadzają miasta na całym świecie. Stanowi odpowiedź na obserwowany w wielu miejscach problem wzmożonego ruchu samochodowego w godzinach porannych, który powoduje zagrożenie dla uczniów zmierzających na zajęcia. Duża liczba aut pod szkołą wpływa negatywnie na poczucie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu, co wyraźnie pokazały audyty przeprowadzone pod sześcioma warszawskimi szkołami. Ponadto manewrujące pod szkołą samochody generują znaczny hałas i zanieczyszczają powietrze, którym oddychają najmłodsi.

Zobacz jak powstała "Szkolna ulica" przy ul. Koncertowej: https://zdm.waw.pl/aktualnosci/kolejna-szkolna-ulica-na-ursynowie/.

Nie znalazłeś informacji?