Aplikacja mobilna Warszawa 19115 - Razem dbamy o Warszawę

Widzisz powalone drzewo, dziurę w drodze lub uszkodzony sygnalizator świetlny?

  1. zrób zdjęcie (ten krok nie jest konieczny)
  2. określ problem
  3. wskaż miejsce zdarzenia

Twoje zgłoszenie trafi do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, skąd otrzymasz potwierdzenie z numerem, dzięki któremu możesz sprawdzić na jakim etapie znajduje się realizacja Twojej sprawy. Cały czas będziesz miał dostęp do historii wszystkich swoich zgłoszeń.

* Poprzez aplikację możesz zgłosić Wolny wniosek - swój pomysł na zmiany w mieście, które sprawią, że Warszawa będzie piękniejsza, nowocześniejsza i bardziej przyjazna.

Jeśli chcesz, aby w Warszawie było więcej zieleni, poprzez zakładkę Posadź Drzewo możesz wskazać gdzie powinniśmy posadzić drzewo. Możesz zrobić to w prosty sposób. Udaj się na miejsce, w którym chcesz zasadzić drzewo i kliknij zgłoś. Na mapie ukaże się informacja o możliwości i warunkach realizacji Twojego zgłoszenia. Otrzymasz także numer zgłoszenia, dzięki któremu możesz sprawdzić na jakim etapie znajduje się Twoja sprawa. Cały czas będziesz miał dostęp do historii wszystkich swoich zgłoszeń.

Poprzez zakładkę Budżet Obywatelski, możesz sprawdzić na mapie projekty, które powstały w Twojej okolicy. W trakcie zgłaszania projektów, dyskusji lub głosowania będziesz mógł bezpośrednio włączyć się w decydowanie o budżecie miasta.

Poprzez Warszawski System Powiadomień, poinformujemy Cię o bieżących wydarzeniach w mieście. Możesz wybrać kategorię i lokalizację, której mają dotyczyć informacje. Dowiesz się m.in. o planowanych zmianach w organizacji ruchu, kluczowych projektach miejskich, ważnych terminach urzędowych oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych współorganizowanych przez miasto. Automatycznie otrzymasz także komunikaty o lokalnych zagrożeniach.

W zakładce Indeks Jakości Powietrza możesz sprawdzić ogólny stan powietrza w Warszawie z monitorowanych punktów pomiarowych oraz związanych z tym, zaleceń dotyczących ochrony zdrowia.

W zakładce Harmonogram wywozu odpadów sprawdzisz terminy odbioru śmieci pod interesującym Cię adresem, oraz ustawisz powiadomienia przypominające o ich odbiorach. Poznasz zasady prawidłowej segregacji śmieci, a jeśli masz wątpliwości wyszukiwarka podpowie gdzie co wyrzucać.

Zakładka EkoPunkty zawiera dane adresowe i szczegóły funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), w których mieszkaniec może pozostawić bezpłatnie odpady przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku, jadłodzielni, w których można podzielić się lub poczęstować jedzeniem, a także aptek, które przyjmują przeterminowane leki i termometry rtęciowe, udostępnionych i wyświetlanych w postaci interaktywnej mapy dostępnej z poziomu aplikacji. W zakładce EKOpunkty można znaleźć adresy aptek, w których możesz oddać termometry rtęciowe oraz przeterminowane leki. Na mapie możesz także sprawdzić adresy stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK I MPSZOK).

Poprzez zakładkę Toalety, można znaleźć adresy ogólnodostępnych toalety w Warszawie. Na mapie znajdują się zarówno toalety publiczne stacjonarne i przenośne, jak i toalety w obiektach użyteczności publicznej i obiektach prywatnych udostępnione dla wszystkich mieszkańców.

Poprzez zakładkę Parkingi można sprawdzić lokalizację i dostępność miejsc parkingowych, innych niż miejsca wyznaczone w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego ( SPPN). Na mapie możesz sprawdzić trasę i czas dojazdu z wybranego przez Ciebie miejsca. Każdy parking posiada metryczkę informującą m.in. o ogólnej liczbie i rodzaju miejsc parkingowych, liczbie wolnych miejsc, cennikach, dodatkowych usługach.

Aplikacja działa w oparciu o nawigację GPS, wymaga także stałej łączności z Internetem. Oprogramowanie zostało udostępnione na dwie platformy systemowe – iOS oraz Android.

Pobierz bezpłatną aplikację i skorzystaj z jej możliwości. Razem dbamy o Warszawę!