Warszawa 19115 - Miejskie Centrum Kontaktu

Standard przeglądów i analiz dendrologicznych m.st. Warszawy

null Standard przeglądów i analiz dendrologicznych m.st. Warszawy

Standard przeglądów i analiz dendrologicznych m.st. Warszawy

Wiosna! Przyroda budzi się do życia, w tym warszawskie drzewa. Jednak drzewa w mieście nie mają lekko – starzeją się szybciej niż te w lasach, a dodatkowo są narażone na negatywne czynniki, takie jak susza czy zanieczyszczenia.

W Warszawie dbamy o każde miejskie drzewo. Od 1 stycznia 2024 r. w stolicy obowiązuje „Standard przeglądów i analiz dendrologicznych”. Na podstawie tego dokumentu konsekwentnie i systematycznie sprawdzamy stan zdrowotny drzew na miejskich terenach. Dzięki przeglądom wiemy, jakie działania podjąć, aby pomóc im dobrze się rozwijać.

Po przeglądach rozpoczniemy prace pielęgnacyjne, takie jak cięcia, wiązania i podpory. Niektóre drzewa mogą być w złym stanie zdrowotnym i nie uda się ich zabezpieczyć – wtedy będziemy musieli je usunąć, aby nie stwarzały zagrożenia dla mieszkańców. Decyzja o wycince to jednak ostateczność. W takich przypadkach, będziemy także uzupełniać zieleń o nowe nasadzenia.