Warszawa 19115 - Miejskie Centrum Kontaktu

Zmiany w regulaminie aplikacji i portalu 19115

null Zmiany w regulaminie aplikacji i portalu 19115

Zmiany w regulaminie aplikacji i portalu 19115


Z dniem 06.04.2023 zmianie ulegają zapisy regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej Warszawa 19115, oraz Portalu Warszawa 19115 
1.    Aplikacja mobilna 
Zmiany dotyczą danych osobowych jakie są zbierane na potrzeby realizacji zgłoszeń przekazywanych w ramach aplikacji. 
Do istniejącego punktu 5 w §3. Informacje i zasady korzystania z Aplikacji
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak może uniemożliwić kontakt zwrotny z Użytkownikiem.
Zostaje dodany podpunkt a.
a. Wyjątek stanowią zgłoszenia dotyczące źle zaparkowanych pojazdów, gdzie wymagamy Twoich danych osobowych oraz adresu korespondencyjnego do doręczeń na terenie kraju. Twoje dane zostaną przekazane do Straży Miejskiej. Udostępniamy też możliwość telefonicznego zgłoszenia bezpośrednio do Straży Miejskiej pod nr 986.

Niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól może być podstawą do pozostawienia zgłoszenia bez dalszego biegu.


2.    Portal Warszawa 19115 
Formularz „Chcesz zgłosić problem?" zwany dalej formularzem zgłoszenia, może gromadzić kategorie danych identyfikujących użytkownika w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, miejsca i opisu zdarzenia, które ma być obiektem działań z udziałem służb miejskich.
Podanie powyższych informacji jest dobrowolne a ich brak nie wyklucza przyjęcia zgłoszenia lub przekazania przez użytkownika wniosków i opinii.
Wyjątek stanowią zgłoszenia dotyczące źle zaparkowanych pojazdów, gdzie wymagamy Twoich danych osobowych oraz adresu korespondencyjnego do doręczeń na terenie kraju. Twoje dane zostaną przekazane do Straży Miejskiej. Udostępniamy też możliwość telefonicznego zgłoszenia bezpośrednio do Straży Miejskiej pod nr 986.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian


Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania aplikacji do obowiązujących przepisów dotyczących wykroczeń. W związku z tym aplikacja w dalszym ciągu będzie umożliwiać przesłanie zgłoszenia dotyczącego źle zaparkowanych pojazdów poprzez zgłoszenie interwencyjne w którym należy określić:
- rodzaj problemu
- typ znaku
- numeru rejestracyjnego pojazdu
- datę i godzinę wykonania zdjęcia (dokumentującego wykroczenie)
- adres do korespondencji na terenie kraju zawierający następujące informacje:
- miejscowość kod pocztowy, ulica, numer budynku/mieszkania
- opis czynu, który w ocenie zgłaszającego jest zabroniony
-  zdjęcia dokumentujące zdarzenie – maksymalnie 3 zdjęcia dokumentujące wykroczenie z  widocznym numerem rejestracyjnym pojazdu
- wskazanie miejsca w którym doszło do zdarzenia  - sekcja „Wskaż lokalizację” 
- imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, pobierane automatycznie z sekcji „Moje dane”


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszenie przesłane w takiej formie zainicjuje czynności Straży Miejskiej m. st. Warszawy  - w zależności od faktycznych potrzeb zostanie niezwłocznie podjęta interwencja lub też informacja będzie weryfikowana. Straż Miejska ustali, czy zdarzenie, o którym przekazano informację, wyczerpuje znamiona wykroczenia. W zależności od wyniku ustaleń będą podejmowane dalsze działania. W  sytuacji, gdy ustalony sprawca zaneguje popełnienie wykroczenia lub zebrany materiał dowodowy będzie budził wątpliwości zgłaszający Użytkownik może zostać wezwany i przesłuchany do protokołu w charakterze świadka. Niezgłoszenie się na wezwanie skutkuje brakiem możliwości wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawcy wykroczenia.


Niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól może być podstawą do pozostawienia zgłoszenia bez dalszego biegu.


Udostępniona została możliwość dokonania zgłoszenia telefonicznego na numer 986 z poziomu aplikacji.


Tu znajdziesz więcej informacji:
Najczęstsze pytania do Straży Miejskiej
Zgłoszenie wykroczenia

Wyszczególnione zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania nowej wersji aplikacji mobilnej Warszawa 19115. Wymagana będzie aktualizacja aplikacji, oraz zaakceptowanie nowych postanowień regulaminu. Stosowny komunikat pojawi się w aplikacji mobilnej.