Wstecz

Abonament parkingowy mieszkańca z domu

Abonament parkingowy mieszkańca w całości drogą elektroniczną

Od 1 października 2021 r. abonament mieszkańca strefy płatnego parkowania możesz załatwić całkowicie przez internet. Nie musisz osobiście odwiedzać Punktów Obsługi Pasażera ani okazywać oryginałów niezbędnych dokumentów.

Aby przedłużyć abonament lub uzyskać nowy wyślij na adres abonamentzdomu@zdm.waw.pl:

1) wniosek (nie ma gotowego wniosku należy go napisać samemu) zawierający swoje imię, nazwisko i datę urodzenia. Zobacz szczegółowy opis procedury - "Abonament z domu – opis procedury" (otwarcie w nowym oknie)

2) skan potwierdzenia dokonania opłaty abonamentowej i wszystkich niezbędnych dokumentów, zgodnie ze szczegółową procedurą "Abonament z domu – opis procedury" (otwarcie w nowym oknie), w tym:

  • pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za rok poprzedni, poświadczonej przez właściwy urząd skarbowy w Warszawie,
    LUB

  • w przypadku rozliczenia podatku PIT za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wydrukowanej pierwszej strony zeznania PIT w roku poprzednim oraz wydrukowanego Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,
    LUB

  • zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy, potwierdzającego złożenie w roku poprzednim zeznania podatkowego PIT, w którym wskazano obszar m.st. Warszawy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego,

 

Po weryfikacji otrzymasz informację o wydaniu abonamentu.

Czas wyrobienia dokumentu zdalnie wynosi około 7 dni.

Otrzymany abonament wydruj i umieść za przednią szybą wewnątrz pojazdu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Abonament z domu - opis procedury  

e-Abonament (oświadczenie Wnioskodawcy)

Zarządzenie w sprawie wydawania abonamentu mieszkańca w SPPN drogą elektroniczną

Zmiany zasad wydawania abonamentów od 1 lutego 2022 r.

Rada m.st. Warszawy w czwartek, 9 grudnia 2021 r. uchwaliła zasady dotyczące wydawania abonamentów mieszkańca – strefowego i obszarowego:

  • przysługuje jedynie osobom, które rozliczyły się z podatku PIT w stolicy (za rok poprzedni)

  • w okresie przejściowym – do 30 kwietnia 2022 r., dokumentem potwierdzającym rozliczanie PIT w Warszawie będzie również formularz ZAP-3, złożony w 2021 lub 2022 roku, w którym wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego

  • wszystkie wydane dotychczas abonamenty zachowują swoją ważność. Dopiero gdy wygasną, ich posiadacze występując o przedłużenie uprawnień będą zobowiązani do udowodnienia rozliczenia się z podatku w Warszawie. Podstawowym warunkiem uzyskania abonamentu pozostaje meldunek (stały lub czasowy) na terenie SPPN. 

Uchwała weszła w życie 1 lutego 2022 r.


Nie znalazłeś informacji?