null Bezpłatne przejazdy dla honorowych dawców krwi

Uprawnieni do bezpłatnych przejazdów

Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie:

  1. 18 litrów krwi pełnej - w przypadku mężczyzn

  2. 15 litrów krwi pełnej - w przypadku kobiet

  3. lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

Dokumenty poświadczające uprawnienia do bezpłatnych przejazdów

Dokumentem poświadczającym uprawnienia do bezpłatnych przejazdów jest:

  1. Legitymacja o przyznaniu odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" wraz z dowodem tożsamości (dokument tożsamości w formie mDowodu jest honorowany w trakcie kontroli)

  2. Odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości (dokument tożsamości w formie mDowodu jest honorowany w trakcie kontroli).

Przedłużenie bezpłatnych uprawnień

Pasażer za każdym razem zgłaszając się po uprawnienie musi okazać do wglądu dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów.

Kodowanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów na WKM

Od 3 sierpnia 2021 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wgrywane są od ręki w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów (otwiera nowe okno).

Wgranie uprawnień nie wymaga wcześniejszego umówienia się na wizytę.

Konieczne jest wypisanie wniosku oraz okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do bezpłatnych przejazdów.

Honorowanie mDowodu podczas kontroli

mDowód jest honorowany podczas kontroli biletów.

Nie znalazłeś informacji?