null Bilety krótkookresowe

Informacje podstawowe

Flaga Wielkiej BrytaniiFlaga Federacji Rosyjskiej

 

 

 

Bilet krótkookresowy uprawnia do wielu przejazdów w ciągu kilkunastu godzin lub kilku dni. W okresie ważności biletu można przesiadać się nieograniczoną liczbę razy.

Bilet krótkookresowy uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami ZTM - autobusami, tramwajami, metrem oraz szybką koleją miejską.

Jest to bilet na okaziciela.

Bilety krótkookresowe są włączone do oferty „Wspólny bilet" - uprawniają do przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich oraz Warszawską Koleją Dojazdową.

Podczas pierwszego przejazdu bilet powinien być skasowany bezzwłocznie po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra - w bramce wejściowej przed wejściem na peron lub w kasowniku przy windzie.

 

Rodzaje i ceny biletów krótkookresowych

  1. bilet dobowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od momentu skasowania - dla 1. strefy - normalny: 15,00 zł, ulgowy: 7,50 zł, a dla 1. i 2. strefy  - normalny: 26,00 zł, ulgowy: 13,00 zł

  2. bilet weekendowy - dla 1. i 2. strefy  - normalny: 24,00 zł, ulgowy: 12,00 zł,

  3. bilet weekendowy grupowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 19.00, w piątek do godz. 8.00, w poniedziałek - dla 1. i 2. strefy (5 osób) - normalny: 40,00 zł, ulgowy: brak

  4. bilet 3 - dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 72 godzin od momentu skasowania biletu - dla 1. strefy - normalny: 36,00 zł, ulgowy: 18,00 zł, a dla 1. i 2. strefy - normalny: 57,00 zł, ulgowy: 28,50 zł

Podstawa prawna

Przydatne

Nie znalazłeś informacji?