Wstecz

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

Dane teleadresowe

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy

ul. Leona Kruczkowskiego 2

00-412 Warszawa

tel. 22 443 29 00, 22 443 29 01

fax 22 443 29 02

email: Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl

 

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy (otwarcie w nowym oknie)

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (otwarcie w nowym oknie)

Ewidencje i rejestry prowadzone w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich (otwarcie w nowym oknie)

 

Delegatury Biura Adminstracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy

Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (otwarcie w nowym oknie)

Od 11 maja 2020 roku Delegatura BAiSO w Dzielnicy Śródmieście stała się Wydziałem Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów właściwym dla dzielnicy Śródmieście (otwarcie w nowym oknie).

 

Jednostki nadzorowane przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie (otwarcie w nowym oknie)
ul. Powązkowska 43/45
01-797 Warszawa
tel.: 22 633 91 54

Cmentarz Komunalny Północny
ul. Wóycickiego 14
01-938 Warszawa
tel.: 22 835 14 79

Cmentarz Wojskowy
ul. Powązkowska 43/45
01-797 Warszawa
tel.: 22 633 21 40

Cmentarz Komunalny Południowy
05-503 Antoninów 40, gm. Piaseczno
te.: 22 756 11 59

Biuro Rzeczy Znalezionych

Do zadań Biura Administracji i Spraw Obywatelskich należy także prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.

Biuro Rzeczy Znalezionych
ul. Dzielna 15
01-029 Warszawa
tel 22 443 29 60, 22 443 29 61, 22 443 29 62, 22 443 29 63
fax 22 443 29 64
email: rzeczyznalezione@um.warszawa.pl

 

Biuro Rzeczy Znalezionych (otwarcie w nowym oknie)

Stowarzyszenia i fundacje

Wykazy organizacji pozarządowych nadzorowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 8 ust 5 pkt 2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach:

  1. Stowarzyszenia rejestrowe
  2. Terenowe jednostki z osobowością prawną
  3. Terenowe jednostki bez osobowości prawnej                                                            
  4. Związki stowarzyszeń                                            
  5. Fundacje
  6. Stowarzyszenia zwykłe

umieszczone są na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej (otwarcie w nowym oknie)