null Biuro Administracyjne

Biuro Administracyjne

ul. Niecała 2, pok. 324

00-098 Warszawa

tel.: 22 325 80 00, 22 325 80 01

fax: 22 325 80 02

email: Sekretariat.BA@um.warszawa.pl

Biuro Administracyjne (otwarcie w nowym oknie)

Wydziały Biura Administracyjnego(otwarcie w nowym oknie)